Historia w powieściach Henryka Sienkiewicza – prawdziwa czy nie? Uzasadnij opinię, odwołując się do twórczości pisarza oraz odpowiednich faktów historycznych

Powieści Henryka Sienkiewicza, oprócz wątków miłosnych i przygodowych, charakteryzują się wyjątkowo rozwiniętymi motywami historycznymi i rozmaitymi odniesieniami do dziejów Polski. Na potrzeby zwiększenia walorów artystycznych poszczególnych dzieł zostały one wzbogacone elementami fantazji autora, co w efekcie nie zaszkodziło przekazowi historycznemu powieści.

Czarny charakter i negatywny bohater w literaturze i filmie. Omów sposoby kreacji i funkcje motywu, analizując wybrane dzieła

Czarny charakter to typ bohatera, który ma za zadanie wzbudzać w czytelniku negatywne uczucia. Jego sylwetka jest ukazywana w literaturze i filmie w krytyczny sposób, tak aby uwypuklić i zwrócić uwagę na wszystkie wady tego typu postaci. Pojawiają się one w każdej epoce i niemal we wszystkich dziełach, stanowiąc kontrast dla dobrych i szlachetnych bohaterów.

Choroba jako temat literacki. Przedstaw motyw choroby na wybranych przykładach z różnych epok

Choroba w życiu większości z nas odegrała lub odegra ważna rolę. Nie tylko jako osobiste doświadczenie, gdyż problemy ze zdrowiem najbliższych osób stają się trudnym przeżyciem, niejednokrotnie tragicznym, pełnym cierpienia i strachu. Jednocześnie jest to ważne życiowe doświadczenie, ponieważ w kryzysowym momencie docenia się rzeczy, które kiedyś nie miały większego znaczenia.

Poezja katastroficznej lat 30. i XX-dziestolecia międzywojennego. Omów jej cechy i dokonaj charakterystyki, analizując wybrane wiersze

Postawa dekadencka, która wyraża przeświadczenia twórców literatury i sztuki o nieuniknionej zagładzie świata i całej cywilizacji, nazywana jest katastrofizmem. Przejawiał się on w głównej mierze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w czasach II wojny światowej oraz latach powojennych.

Bohaterowie-czytelnicy z książką w ręku. Omów motyw lektury oraz jej wpływ na los wybranych postaci literackich

Kultura wraz ze wszystkimi swoimi wytworami, które obejmują m.in. artystyczną działalność człowieka, ma silny wpływ zarówno na pojedyncze jednostki, jak i na całe społeczeństwa. Widać to chociażby na podstawie zachowania młodzieży żyjącej w XVIII wieku, wśród której znacznie zwiększył się odsetek samobójstw po lekturze „Cierpień młodego Wertera”, jak również na bazie twórczości wielkich bardów muzycznych, takich jak np. Jacek Kaczmarski, potrafiących porywać ludzi do walki i dawać im nadzieję na lepszą przyszłość.