Najnowsze opracowania

Klasycyzm w literaturze XX wieku

Klasycyzm to kierunek w literaturze, który narodził się w XVI w. we Włoszech, a jego największa popularność przypada na kolejne stulecie. Szczególnie często sięgali do niego oświeceniowi pisarze francuscy. Głównym założeniem klasycyzmu jest czerpanie inspiracji artystycznej z antyku, którego założenia, nurty i prądy literackie oraz filozoficzne były postrzegane jako fundament dla twórców. Klasycyści w swoich...
Czytaj dalej

Portret Polaków w literaturze – sąd o polskim narodzie w wybranych dziełach

Polacy to naród o długiej i bogatej historii, która pełna jest wzlotów i upadków, zwycięstw i porażek oraz cierpienia i radości. Społeczeństwo polskie od lat jest inspiracją dla pisarzy przedstawiających jego obraz, analizujących jego stan oraz przybliżających stojące przed nim problemy i wyzwania. Z uwagi na troskę o jego los pisarze skupiają się przede wszystkim...

Czytaj dalej

Agresja językowa w mowie współczesnych Polaków

Agresja językowa to przemoc słowna polegająca na używaniu języka w taki sposób, aby obrazić lub zranić drugiego człowieka bądź uzewnętrznić negatywne emocje towarzyszące nadawcy. We współczesnej rzeczywistości można spotkać się z nią bardzo często i w najróżniejszych sytuacjach, począwszy od codziennej wizyty w sklepie, poprzez jazdę w autobusie i pobyt w szkole, skończywszy na pobycie...

Czytaj dalej

Motyw zbrodni (winy) i kary w literaturze

Motyw zbrodni i kary wiąże się z ukazaniem postawy bohaterów literackich, którzy łamią ustanowione prawo lub sprzeciwiają się normom społecznym, kulturowym bądź obyczajowym, za co spotkały ich konsekwencje w postaci kary. Przedstawia się go w literaturze na wiele sposobów, z różnych perspektyw i w rozmaitych kontekstach, ponieważ zbrodnia i kara może spotkać zarówno pozytywnego bohatera...

Czytaj dalej

Kultura języka w Internecie

Pojęcie „kultura języka” oznacza umiejętność poprawnego, grzecznego i uprzejmego posługiwania się językiem. W codziennych kontaktach międzyludzkich jest ona czymś oczywistym, czego z lepszym lub gorszym skutkiem staramy się przestrzegać. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku Internetu, gdzie istnieje wiele obszarów, w obrębie których mniej lub bardziej świadomie użytkownicy łamią zasady kultury języka. Z czego to...
Czytaj dalej

Odwieczne problemy ludzkiego życia ukazane w literaturze

Oczywistym jest stwierdzenie, że wraz z upływem lat świat zmienia, zaś to, co jeszcze do niedawna wydawało się normalne i powszechne, z czasem przechodzi w zapomnienie lub staje się awangardą. Z uwagi na ciągły postęp naukowy, medyczny i technologiczny życie ludzi w kolejnych epokach ulega modyfikacjom i znacznie różni się od siebie. Chociażby porównując epokę...

Czytaj dalej

Motyw buntu i nawrócenia wobec Boga

Bunt przeciwko Bogu to postawa pyszna i butna, która polega na odrzuceniu szlachetnych wartości reprezentowanych przez wiarę. Wiąże się ona z przekonaniem, że istnienie Boga nie jest potrzebne człowiekowi do życia albo nawet z uwagi na religijny rygor moralny przeszkadza w osiągnieciu osobistego spełnienia. Tego typu postawy są jednak zmienne, czego dowód stanowią liczne przykłady...

Czytaj dalej

Metaforyka tytułów prasowych – oceń, jak ma się tytuł czasopisma do jego zawartości

Wszelkiego rodzaju wydawnictwa prasowe, niezależnie od tego, czy mówimy o dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach czy kwartalnikach, posiadają wspólny i niezmienny od setek lat element – tytuł. Z punktu widzenia zysków, czyli tego, do czego dąży przeważająca większość redakcji, jego znaczenie jest ogromne, ponieważ stanowi jeden z podstawowych elementów tworzących wizerunek i markę danego czasopisma. Tytuł powinien...

Czytaj dalej

Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca

Dom to miejsce o fundamentalnym znaczeniu dla człowieka, ponieważ w jego obrębie każdy z nas się wychowuje, dorasta, uczy zachowań społecznych i przysposabia się do funkcjonowania w społeczeństwie. W procesie socjalizacji rodzice i ewentualne rodzeństwo przekazują nam bowiem ideały i wartości, którymi będziemy kierować się w dorosłym życiu, dlatego dom tak silnie oddziałuje na ludzi....

Czytaj dalej

Oniryzm w literaturze, filmie i sztuce

Jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN, oniryzm to konwencja w literaturze i sztuce, która polega na wykreowaniu świata przedstawionego na wzór snu, zaś obrazowanie to sposób budowania fabuły, wątków i miejsca akcji za pomocą określonych metod. Oniryczny sposób obrazowania w literaturze, filmie i sztuce służy wobec tego stworzeniu takiej rzeczywistości literackiej, filmowej czy artystycznej, która...
Czytaj dalej

Język czasopism młodzieżowych – analiza i charakterystyka

Czasopisma młodzieżowe to segment prasy skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, przede wszystkim do osób w wieku od mniej więcej 12 do 18 lat, czyli nastolatków i nastolatek. Prym wiodą w nim skierowane do młodych dziewczyn wydawnictwa, które poruszają różnorodną tematykę, skupiając się na młodzieżowych dziewczęcych sprawach, problemach, zainteresowaniach i pasjach. Wśród nich można...

Czytaj dalej

Wampiry w literaturze, filmie, malarstwie i sztuce

Wampir to istota ponadnaturalna, obdarzona ludzką powierzchownością, która posiada pewne specyficzne cechy odróżniające ją od normalnych ludzi, takie jak zaostrzone kły, konieczność spożywania krwi człowieka czy różnego rodzaju nadludzkie umiejętności. Choć wampiry nie istnieją w rzeczywistości, to stały się nieodłączną cześć naszej kultury, która stanowi silną inspirację dla wszelkiej maści artystów. Wampiry szczególnie często pojawiają...
Czytaj dalej

Motyw pór roku w literaturze

Pory roku to element natury, który wiąże się z jej cyklicznością i następującymi po sobie okresami klimatycznymi. Wiosna, lato, jesień i zima charakteryzują się rozmaitymi, specyficznymi dla siebie cechami i w dużym stopniu różnią się od siebie. Choć już się do tego przyzwyczailiśmy i dostosowaliśmy, to należy zauważyć, że każda z pór roku w ogromnym...

Czytaj dalej

Franciszkanizm i filozofia św. Franciszka w literaturze

Św. Franciszek z Asyżu to urodzony w XI wieku twórca filozofii franciszkańskiej, którego idee na zawsze weszły do filozofii i literatury. Bazują one na postulacie optymistycznego czerpania radości z życia i afirmacji otaczającego nas świata; miłości nie tylko w stosunku do Boga i drugiego człowieka, ale również do każdego stworzenia; bliskości i umiłowaniu natury; prostocie...

Czytaj dalej

Kryminał literacki i filmowy – porównaj sposoby budowania napięcia i kształtowania fabuły

Kryminałem określa się typ dzieła literackiego lub filmowego, którego akcja koncentruje się wokół rozwikłania jakiejś zagadki, najczęściej związanej z przestępstwem – zabójstwem, kradzieżą lub porwaniem. Głównym zadaniem kryminału powinno być takie ukształtowanie fabuły i zbudowanie napięcia, aby czytelnik lub widz przez cały czas seansu albo lektury był zaangażowany w rozwikłanie tajemnicy bądź prowadzone śledztwo. W...

Czytaj dalej

Top