Apokalipsa / zagłada / katastrofa

Pojęcie „apokalipsa”, oznaczające objawienie, jako wyjątkowy rodzaj wypowiedzi, przedstawia tajemniczy i niezbadany czas ostateczny, zawierając proroczą wizję wydarzeń, które mają mieć miejsce w czasie końca świata. W literaturze i sztuce motyw ten prezentowany jest często w symboliczny sposób. W zależności od rozmaitych czynników – epoki, wierzeń, religii – koniec świata ilustrowany jest w innej formie. Według „Apokalipsy św. Jana” z Nowego Testamentu oraz „Hymnów” Jana Kasprowicza apokalipsa to ostateczny triumf dobra nad złem. te momenty w sposób krwawy, przerażający i bolesny dla grzeszników. W zupełnie inny, bo groteskowy sposób apokalipsę opisał Konstanty Ildefons Gałczyński w poemacie „Koniec świata. Wizje świętego Ildefonsa, czyli Satyra na Wszechświat”.

Katastrofizm w poezji Baczyńskiego

Katastrofizmem określa się przekonanie, że świat w dotychczasowej formie zmierza ku nieuniknionej zagładzie i prędzej czy później obróci się w proch. Ta tendencja ma swoje korzenie w dekadentyzmie, czyli nurcie artystycznym i światopoglądowym ukształtowanym pod koniec XIX wieku, wyrażającym przeświadczenie o kryzysie cywilizacyjnym i niechybnym upadku kultury europejskiej. Jednym z najznamienitszych kontynuatorów katastrofizmu w liryce...

Read more

Obrazy Sądu Ostatecznego w literaturze, malarstwie i sztuce

Sąd Ostateczny to termin wywodzący się z religii, który oznacza nadejście Boga lub Jego sług i rozsądzanie ludzi według ich czynów. Zgodnie z ideą Sądu Ostatecznego ludzie prawi, bogobojni i uczciwi mogą liczyć na zbawienie i wieczny pobyt w Niebie, zaś grzesznicy niepodporządkowujący woli Boga zostaną potępieni i wysłani do Piekieł. Z uwagi na swoją...

Read more

Motyw apokalipsy i końca świata w literaturze i filmie

Obrazy apokalipsy, czyli końca świata ukazują artystyczne wyobrażenia na temat tego, jak będzie wyglądało zakończenie wszelkiego życia na ziemi. Z mniejszą lub większą intensywnością pojawiają się one od tysięcy lat, począwszy od Biblii, poprzez średniowiecze i Młodą Polskę, skończywszy na współczesności. Tak dużą popularność motyw apokalipsy zawdzięcza swojej spektakularności i niezwykłości, a także możliwości jego...

Read more

Niepokoje ludzi na schyłku wieków – omów temat na podstawie wybranych przykładów

Nadejście nowego wieku zawsze jest wielkim wydarzeniem, które cała ludzkość hucznie świętuje niezależnie od koloru skóry, wyznania czy przekonań. Od Sydney, przez Pekin, Rzym i Lizbonę, skończywszy na Nowym Jorku ostatni dzień odchodzącego wieku jest powodem do radosnej zabawy. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w literaturze, w której schyłek wieku nie tylko nie jest czasem radosnym,...

Read more

Motyw końca świata w literaturze i filmie

Motyw koniec świata i zagłady jest wyobrażeniem ostatnich chwil ludzkości i unicestwienia cywilizacji człowieka. Za jej pomocą artyści portretują efektowne obrazy zagłady naszej kultury, która z różnych względów ulega zniszczeniu. Literackie ujęcia tego tematu obecne są od samego początku istnienia sztuki i z powodzeniem pojawiają się w niej do dnia dzisiejszego, zapewne z uwagi na...

Read more

Motywy katastroficzne i zagłada w literaturze

Różnego rodzaju katastrofy, klęski i nieszczęścia spotykają ludzkość od samego początku jej istnienia. Niszczycielska natura, krwawe wojny czy zwierzęce plagi co jakiś czas dziesiątkują różne kraje i wprowadzają chaos do życia społecznego. Ich skutki są tragiczne i odciskają silne piętno na naszej cywilizacji, czego odbicie można znaleźć m.in. w literaturze. Pisarze różnych epok często posługują...
Read more