Cierpienie

W każdej epoce cierpienie towarzyszy życiu człowieka. Źródeł ludzkiego cierpienia można doszukiwać się w m.in. strachu, bólu, chorobie, utracie bliskiej osoby czy niespełnionej miłości. Cierpieć może jeden człowiek, cała rodzina, grupa społeczna czy nawet cały naród. Ponadto każdy człowiek w sposób indywidualny reaguje na cierpienie własne lub drugiego człowieka. Niektórzy buntują się przed nim, inni z pokorą przyjmują go jako zło konieczne lub karę za grzechy. W mitologii Greckiej za pomoc człowiekowi cierpiał Prometeusz, zaś w Biblii bólu fizycznego i moralnego doświadczał Hiob. Cierpienie po utracie ukochanej osoby znajdziemy w „Trenach” Jana Kochanowskiego, zaś w „Cierpieniach młodego Wertera” J. W. Goethe oraz „Lalce” Bolesława Prusa przyczyną cierpienia była ogromna i niespełniona miłość do kobiety.

Szekspirowski bohater tragiczny

Bohaterowie tragiczni są obecni w literaturze od samego jej początku. Pisarze bardzo często prezentują tego typu postaci, przedstawiając je na wiele różnych sposobów. Da się nawet wyodrębnić epoki i pisarzy, którzy szczególnie upodobali sobie bohaterów tragicznych. Wśród nich można wymienić m.in. Williama Szekspira. Wielki angielski poeta stworzył nowy typ typ bohatera tragicznego - tak jak...

Read more

Motyw cierpienia w literaturze

Cierpienie wiąże się z bólem i wieloma przykrymi doświadczeniami, które sprawiają, że jak najszybciej chcemy się go pozbyć. W tym celu zażywamy różnego rodzaju leki, aby uśmierzyć fizyczne dolegliwości i udajemy się do psychologa lub rozmawiamy z najbliższymi w celu opanowania psychicznych udręk. W dzisiejszym świecie cierpienie jest czymś, czego próbujemy się wystrzegać i staramy...

Read more

Motyw szaleństwa, obłędu i opętania w literaturze

Szaleństwo jest określeniem skrajnego stanu emocjonalnego. Mianem szaleńca lub też obłąkańca nazywa się osoby, których zachowanie odchyla się od przyjętych w społeczeństwie norm. Szaleńcem może być zatem ktoś, kto chce popełnić samobójstwo albo odebrać życie komuś innemu, osoba znacznie przekraczająca dozwoloną prędkość podczas jazdy samochodem czy człowiek mający nietypowe hobby, takie jak np. skakanie na...

Read more

Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Omów ich portrety

Szaleństwem określa się postawy, które w dużym stopniu odbiegają od ogólnie przyjętych w danym społeczeństwie norm i wiążą się niebezpiecznymi konsekwencjami. Szaleńcem nazwiemy więc osobę chorą psychicznie i niepotrafiącą zapanować nad swoim zachowaniem lub nieokiełznanego mordercę zabijającego bez wyraźnego motywu, jak również zapalonego skoczka na bungee czy kierowcę, który notorycznie przekracza prędkość, narażając innych uczestników...

Read more

Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich

Cierpienie wiąże się z bólem i wieloma przykrymi doświadczeniami, które sprawiają, że jak najszybciej chcemy się go pozbyć. W tym celu zażywamy różnego rodzaju leki, aby uśmierzyć fizyczne dolegliwości i udajemy się do psychologa lub rozmawiamy z najbliższymi w celu opanowania psychicznych udręk. W dzisiejszym świecie cierpienie jest czymś, czego próbujemy się wystrzegać i staramy...

Read more

Choroba jako temat literacki. Przedstaw motyw choroby na wybranych przykładach z różnych epok

Choroba w życiu większości z nas odegrała lub odegra ważna rolę. Nie tylko jako osobiste doświadczenie, gdyż problemy ze zdrowiem najbliższych osób stają się trudnym przeżyciem, niejednokrotnie tragicznym, pełnym cierpienia i strachu. Jednocześnie jest to ważne życiowe doświadczenie, ponieważ w kryzysowym momencie docenia się rzeczy, które kiedyś nie miały większego znaczenia. Read more

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, szekspirowskiej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj portrety wybranych bohaterów

Tragizm polega na tym, że człowiek znajduje się w sytuacji niemającej dobrych rozwiązań, która jest przyczyną jego cierpienia, zawodu bądź rozczarowania. Tragizm pojawia się wówczas, gdy człowiek zostaje ograniczony wyłącznie do kilku wyborów, z których wszystkie są złe i kiedy pomimo chęci działania okazują się one całkowicie nieskuteczne lub gdy nie ma się wpływu na...

Read more