Epistolografia / list

Współcześnie tradycyjne, pisane odręcznie i wysyłane za pośrednictwem poczty listy powoli odchodzą w niepamięć – poza korespondencją urzędową rzadko kto je dziś wysyła. Tradycyjne listy zostały wyparte przez nowoczesne formy komunikacji, takie jak maile, telefony, wiadomości SMS czy wszelkiego rodzaju komunikatory internetowe. Jeszcze 50 lat temu sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej – wówczas, jak również w epokach wcześniejszych, najpopularniejszą formą korespondencji były właśnie listy. Stąd narodziła epistolografia, czyli sztuka pisania listów zgodnie z panującą w danym okresie historycznym obyczajowością. Epistolografia silnie oddziaływała (dziś już w mniejszym stopniu) na literaturę, ponieważ wiele utworów literackich miało formę listów. Wśród nich można wymienić tak popularne dzieła jak „Cierpienia młodego Wertera” czy „Listy z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza. Uznanymi utworami literackimi stały się także zbiory listów same w sobie, czego najlepszym przykładem jest korespondencja romantyków – Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Krasińskiego czy Jana III Sobieskiego.

Epistolografia w romantyzmie, czyli słynne listy romantyczne

W zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze nie było Internetu ani nawet telefonów, mieszkający daleko od siebie ludzie komunikowali się ze sobą za pomocą listów. Listy odgrywały bardzo istotną rolę w życiu społecznym - dzięki nim kochankowie mogli wyznawać sobie miłość na odległość, politycy mogli przekazywać sobie wiadomości, a kupcy wysyłać oferty. Nic więc dziwnego, że motyw...

Read more

Współczesne formy korespondencji i ich język

Korespondencja to wymiana informacji pomiędzy ludźmi, którzy z reguły znajdują się w dalekiej odległości od siebie i nie mają szans porozumieć się za pomocą komunikatów werbalnych. Jako że dzisiejsza rzeczywistość zmienia się w okamgnieniu, co wynika przede wszystkim z postępu technologicznego, modyfikacji ulegają również formy korespondencji. Kiedyś, jeszcze zanim Internet stał się powszechnie używanym medium,...

Read more