Holocaust

Wiek XX, uznawany za czasy postępu i nowoczesności, prezentujące efekty rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i technologicznego, stały się w pewnym momencie przykładem największego upadku w dziejach ludzkości; upadku moralnego, całkowitego kryzysu wartości i człowieczeństwa. Holocaust, czyli masowa eksterminacja narodowości żydowskiej organizowana i realizowana przez Niemców zostawiła piętno na epoce współczesności. Literatura łagrowa, przedstawiająca próbę przystosowania się ludzi więzionych w obozach zagłady jest świadectwem tego, co działo się podczas II wojny światowej ( opowiadania Tadeusza Borowskiego). Dzieła podejmujące temat Holocaustu ukazują, jak ogromną nienawiścią może pałać jeden człowiek do drugiego, jedynie ze względu na jego rasę i pochodzenie ( Kazimierz Moczarski „Rozmowy z katem”) oraz jaki może być tego efekt dla setek tysięcy ludzi (Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”).

Obrazy Holocaustu w filmie

Holocaust to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, jakie spotkało cywilizację współczesnego człowieka. Szacuje się, że w jego wyniku zginęło miliony ludzi, z czego duża część to osoby całkowicie niewinne. Jest to liczba wręcz niewyobrażalna, która jednak niewiele mówi o tym, jak w rzeczywistości wyglądały realia wojenne. Oprócz statystyk i materiałów historycznych cenne źródło informacji na...

Read more

Obraz Holocaustu w literaturze polskiej i filmie

Holocaust to termin określający Zagładę Żydów dokonaną w czasie II wojny światowej przez Adolfa Hitlera i niemiecką III Rzeszę. W jej efekcie zabito ok. 6 milionów niewinnych ludzi, którzy na różne sposoby byli mordowani z uwagi na swoje rasowe pochodzenie. Wprost niewyobrażalne okrucieństwo i bestialstwo ze strony Niemców doprowadziło do powstania obozów koncentracyjnych i gett,...

Read more

Motyw Holocaustu w literaturze i filmie

Holocaust to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości, które w trakcie II wojny światowej zostało wywołane przez hitlerowskie Niemcy w celu zgładzenia Żydów w Europie. Z myślą o tym stworzono cały system łapanek, gett i obozów koncentracyjnych, które razem składały się na bezlitosną machinę śmierci, dziesiątkującą każdego dnia tysiące niewinnych ludzi. Read more

Holocaust w literaturze i filmie

Holocaust to jedno z najokrutniejszych i najbardziej krwawych wydarzeń w dziejach ludzkości, które skończyło się zagładą dużej części narodu żydowskiego i polskiego. Kilka milionów ofiar, świat wywrócony do góry nogami, złamane wszystkie podstawowe zasady i wartości etyczne to tragiczne skutki Holocaustu, które nie mogły pozostać bez odzewu. Read more