Inne tematy

W tej kategorii udostępniamy prezentacje, których nie udało się umieścić w żadnej z bardziej ogólnych kategorii. Znajdują się tu najróżniejsze prace obejmujące rozmaite motywy, tematy, toposy i zagadnienia.

Motyw kłamstwa w literaturze

Czy prawda jest zawsze lepsza niż kłamstwo? Według mnie nie – nie w każdej sytuacji bowiem warto być całkowicie szczerym. W niektórych przypadkach lepiej nie powiedzieć prawdy bądź nawet skłamać. Lecz które to są te niektóre przypadki? Kto ma prawo oceniać, kiedy wolno wprowadzać innych świadomie w błąd, a kiedy nie? Te kwestie są bardzo...

Read more

Charakterystyka Myrona Bolitara jako bohatera powieści Harlana Cobena

Niektórzy pisarze mają swoich ulubionych bohaterów, którzy występują w więcej niż tylko jednym tytule. Tego typu twórcą jest Harlan Coben – bardzo popularny współczesny literat zajmujący się tworzeniem powieści sensacyjno-detektywistycznych. W swoich utworach wykreował postać Myrona Bolitara, która pojawia się w kilku dziełach, a mianowicie w „Bez skrupułów”, „Krótkiej piłce”, „Bez śladu”, „Błękitnej krwi”, „Jednym...

Read more

Motyw pychy i pokory w literaturze

Pycha i pokora to dwie przeciwstawne wobec siebie postawy życiowe, które całkowicie się od siebie różnią. Pycha polega bowiem na zbyt wysokiej pewności siebie graniczącej z arogancją i wyniosłością, natomiast pokora charakteryzuje się skromnością, wyważonym podejściem do życia i nie wywyższaniem się ponad drugiego człowieka. Pysznymi można więc określić ludzi bezkrytycznych wobec siebie i mających...

Read more

Najważniejsze motywy i tematy w literaturze romantycznej

Romantyzm to charakterystyczna epoka w dziejach literatury, powstała pod koniec XVIII i funkcjonująca do połowy XIX wieku. Zrodziła ona wielu wybitnych pisarzy z Goethem, Byronem, Blake'iem, Słowackim, Mickiewiczem i Norwidem na czele, którzy wypracowali własny, specyficzny styl. Ich twórczość powiela pewne utarte w okresie romantyzmu schematy, pozwalające na wyodrębnienie typowych motywów dla tej epoki. Najczęściej...

Read more

Romantyczny światopogląd przedstawiony w “Balladach i romansach” A. Mickiewicza

Romantyzm to charakterystyczny okres, który wytworzył określony i bardzo specyficzny światopogląd, w dużym stopniu odróżniający się od innych epok literackich. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu był bez wątpienia Adam Mickiewicz, którego tomik zatytułowany "Ballady i romanse" tak naprawdę otworzył w Polsce nową epokę. Ze względu na fakt, że "Ballady i romanse" przedstawiają typowy światopogląd tego...

Read more

Internet – jego wady i zalety. Przedstaw i oceń jego rolę we współczesnym świecie

Bez cienia przesady można stwierdzić, że Internet jest zjawiskiem, które w ostatnim czasie diametralnie zmieniło życie ludzi na świecie. To nowe medium powstałe na początku lat 90. ma ogromny wpływ niemal na każdy obszar działalności człowieka, począwszy od spraw ekonomicznych, poprzez kontakty towarzyskie, skończywszy na rozrywce. Z jego powodu zaszły na świecie ogromne zmiany, które...

Read more

Motoryzacja jako temat literatury i sztuki

Wraz z biegiem lat cywilizacja człowieka coraz bardziej rozwija się pod względem technologicznym. W efekcie tego procesu pojawiają się nowe wynalazki, które często diametralnie zmieniają życie ludzkie i w dużym stopniu je ułatwiają. Jednym z takich wiekopomnych pomysłów było bez wątpienia powstanie motoryzacji, gdyż za pomocą samochodów człowiek może szybko przemieszczać się z miejsca na...

Read more

Motyw brzydoty i jego funkcje w literaturze i filmie

To, czy literatura i sztuka powinny w swoich dziełach odwoływać się do brzydoty, jest kwestią dyskusyjną i kontrowersyjną. Z jednej strony brzydota i wszystko, co z nią związane, jest częścią ludzkiego życia, lecz patrząc z innej perspektywy, nie jest to zbyt pozytywny aspekt naszej egzystencji, dlatego też może wydawać się, że lepiej, aby sztuka od...

Read more

Renesansowa wizja człowieka zawarta w literaturze, pismach filozofów, tekstach pisarzy i dziełach plastycznych

Dywagacje dotyczące sensu istnienia są obecne w naszej kulturze od samego początku. Cel ludzkiej egzystencji od lat jest przedmiotem rozważanym przez filozofów, naukowców i artystów, czego potwierdzenie można znaleźć chociażby w epoce renesansu. Jak każdy okres historyczny, tak i w tym czasie wytworzył się specyficzny obraz człowieka usytuowanego w świecie, wynikający w dużej mierze z...

Read more

Staropolskie wzorce osobowe w literaturze

My, jako ludzie, charakteryzujemy się tym, że żyjemy w społeczeństwie, które tworząc określone schematy zachowań, determinuje nasze postawy. Owe schematy są powiązane z rolami i pozycjami, jakie są nam przypisywane. Wzorce osobowe są zatem swego rodzaju modelami idealnymi określającymi wartości i ideały, którymi człowiek wcielający się w daną rolę społeczną powinien się w życiu kierować....

Read more

Orientalizm i motywy orientalne w literaturze

Orientalizm to nurt polegający na opisywaniu kultury i zwyczajów panujących w krajach dalekiego wschodu. Pisarze często odwołują się do tego kierunku, z fascynacją przedstawiając egzotyczność krajów arabskich, muzułmańskich, hinduskich, chińskich czy japońskich. Wiele tego typu opisów wynika z osobistych podróży artystów, lecz można również znaleźć wizje odwołujące się jedynie do wyobraźni lub znanych powszechnie mitów....

Read more

Metafora (przenośnia) jako środek stylistyczny w literaturze – omów jej role, funkcje i sposób użycia

Metafora, którą określa się również jako przenośnia, to środek stylistyczny składający się z wyrazów, których zestawienie ma inne znaczenie niż dosłowne. Metafory występują powszechnie w życiu codziennym i często ukrywają się pod znanymi przysłowiami i sentencjami, takimi jak np. „Czas to pieniądz”, „Złote serce”, „Złota rączka”, „Płuca świata”, „Rzucać mięsem” czy „Rzeka ludzi”. Widać więc,...
Read more