Język

W tej kategorii znajdują się różnego rodzaje prace związane z językiem.

Wulgaryzmy i przekleństwa w literaturze, filmie i muzyce – omów ich rolę, funkcję i sposób użycia

Jak podaje słownik języka polskiego, wulgaryzm to wyrażenie będące dosadnym, często ordynarnym określeniem zjawisk, przedmiotów lub osób, które można wyrazić w normalny sposób, nie używając tak dosadnych zwrotów. Z definicji wynika zatem, że wulgaryzmy mają swoje zamienniki, dlatego ich używanie nie jest konieczne. Da się przecież posługiwać językiem polskim bez wykorzystywania przekleństw, lecz mimo to...

Read more

Język bloga – jego cechy, środki wyrazu, forma

W obrębie Internetu funkcjonują blogi, czyli strony WWW tworzone zazwyczaj przez ich właścicieli, którzy umieszczają ich łamach swoje przemyślenia na wszelkiego rodzaju tematy. Są to bardzo charakterystyczne witryny w dużym stopniu odróżniające się od innych stron internetowych, na co wpływ ma ich subiektywny charakter, a także specyficzny język, jakim posługują się blogerzy. Różni się on...

Read more

Język reklam młodzieżowych

Reklamy młodzieżowe są skierowane przede wszystkim do nastolatków, dlatego należą do nich przede wszystkim reklamy napojów i artykułów do jedzenia, odzieży i kosmetyków dla młodych ludzi. Aby były one skuteczne, ich język musi być dostosowany do tej grupy docelowej.

Pierwszym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę w kontekście języka reklam młodzieżowych, jest to, że reklamy...

Read more

Moda językowa – definicja, przykłady, opis zjawiska

Język i sposoby wyrażania się to coś zmiennego oraz ulegającego różnego rodzaju fluktuacjom z powodu rozmaitych względów. Największy wpływ na modyfikacje, jakie zachodzą w języku, mają bez wątpienia takie czynniki jak czas, rozwój technologiczny czy media. Ich oddziaływanie sprawia, że powstaje tzw. moda językowa, choć tak naprawdę trudno właściwie określić, czym ona jest. Niewątpliwie jest...

Read more

Język wybranej grupy zawodowej (informatycy)

Dzisiejszy świat jest bardzo różnorodny. Ogromna liczba różnego rodzaju subkultur, grup społecznych, środowiskowych czy zawodowych sprawia, że każdy może znaleźć dla siebie miejsce w społeczeństwie. Z owej różnorodności wynikają również odmienności pod względem języka, jakiego używamy. Oczywistym jest bowiem fakt, że inną mową będą posługiwali się naukowcy, kibice i uczniowie. Można więc wywnioskować, że używany...

Read more

Kicz w literaturze, filmie i sztuce

Jak podaje definicja, kicz to coś tandetnego, wykonanego niedbale, schlebiającego najniższym gustom i nieposiadającego żadnych walorów artystycznych. Nazwanie jakiegoś dzieła kiczem oznacza, że jest ono marnej jakości, dlatego żaden artysta z pewnością nie chciałby, aby w ten sposób zaszufladkować jego twórczość. Mimo to kicz w literaturze, filmie i sztuce to rzecz powszechna, którą od lat...

Read more

Neologizmy w utworach Bolesława Leśmiana i Cypriana Kamila Norwida – omów ich rolę i funkcje

Cyprian Kamil Norwid to polski artysta tworzący w dobie romantyzmu. Na jego najważniejszy dorobek składają się przede dzieła literackie, obejmujące zarówno prozę, jak i dramat oraz lirykę. Norwid dużą część życia spędził w Paryżu, gdzie doskwierała mu bieda, a doceniony został dopiero po śmierci. Z kolei Bolesław Leśmian to poeta epok Młodej Polski i dwudziestolecia...

Read more

Poprawność językowa polskich polityków

Mimo że polityków z przeciwstawnych ugrupowań dzieli niema wszystko, to istnieje jeden element charakterystyczny dla każdego, kto pełni funkcję publiczną – język, jakim się posługują w debacie publicznej. Mianowicie niezależnie od przynależności partyjnej język polityków charakteryzuje się takimi samymi cechami. Jedną z nich jest niska poprawność językowa, która objawia się poprzez nieumiejętność konkretnego i jasnego...

Read more

Wpływ języka angielskiego na język współczesnej młodzieży

Wpływ obcej kultury na polską jest zauważalny od dawien dawna. Już w średniowieczu panowała moda na posługiwanie się językiem czeskim, a w oświeceniu prym wiodło wszystko, co związane z Francją, co bardzo dobrze sportretował Ignacy Krasicki w swojej "Żonie modnej". Również w dzisiejszych czasach da się wyodrębnić podobne zjawisko, polegające na częstym sięganiu po różnego...

Read more

Język muzyki hip-hopowej – przeanalizuj wybrane teksty utworów rapowych

W dzisiejszych czasach to nie poezja, literatura czy teatr mają największy wpływ na młodzież, lecz muzyka współczesna. To właśnie jej nastolatki słuchają najczęściej, świadomie lub nieświadomie chłonąć płynący z niej przekaz. Jednym z najpopularniejszych rodzajów muzyki współczesnej jest hip-hop, powstały w latach 70. XX wieku z inicjatywy mieszkających w USA Afroamerykanów. Ten rodzaj muzyki polega...

Read more

Współczesne formy korespondencji i ich język

Korespondencja to wymiana informacji pomiędzy ludźmi, którzy z reguły znajdują się w dalekiej odległości od siebie i nie mają szans porozumieć się za pomocą komunikatów werbalnych. Jako że dzisiejsza rzeczywistość zmienia się w okamgnieniu, co wynika przede wszystkim z postępu technologicznego, modyfikacji ulegają również formy korespondencji. Kiedyś, jeszcze zanim Internet stał się powszechnie używanym medium,...

Read more