Język reklam młodzieżowych

Reklamy młodzieżowe są skierowane przede wszystkim do nastolatków, dlatego należą do nich przede wszystkim reklamy napojów i artykułów do jedzenia, odzieży i kosmetyków dla młodych ludzi. Aby były one skuteczne, ich język musi być dostosowany do tej grupy docelowej.

Pierwszym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę w kontekście języka reklam młodzieżowych, jest to, że reklamy młodzieżowe prezentują nie tylko sam produkt, ale też pokazują, że dzięki niemu życie nabywcy zmieni się na lepsze. Doskonale widać to na podstawie reklamy Snickersa i chipsów Crunchips, podkreślających, że dzięki nim zaspokajamy głód lub zmieniamy nastawianie na bardziej pozytywne. Sugeruje się tym samym, że reklamowane produkty są czymś, co bardzo dobrze wpływa na samopoczucie. W ten sposób reklamy oddziałują na emocje klientów, chcąc wzbudzić w nich uczucia zmuszające do kupna. Reklamy wiążą samopoczucie ze stanem posiadania, dając do zrozumienia, że tylko ten, kto ma dany produkt, może poczuć się naprawdę wyjątkowo. Oglądając tego typu reklamę, potencjalny klient w podświadomości wyobraża sobie, że zjedzenie batonika Snickers zaspokaja głód, a zjedzenie chipsów Cruchips stanowi nieodłączny element spotkania towarzyskiego, co jest oczywiście nieprawdą, gdyż da się obyć bez tych produktów.

Cechą charakterystyczną języka reklam młodzieżowych jest posługiwanie się tylko muzyczną, która współgra z językiem. Z uwagi na to ich język musi być bardzo wyrazisty, w efekcie czego naszpikowane są one charakterystycznymi hasłami i elementami humorystycznymi, tak jak w reklamie Frugo, która na końcu mówi “Idź po Frugo, zanim wyjdzie”. Humor jest zresztą nieodłącznym elementem języka reklam młodzieżowych, za pomocą którego reklamy stają się bardziej przystępne i atrakcyjne dla nastoletniego widza. Często są one przewrotne i absurdalne, tak jak w przypadku reklamy Heyah czy Frugo, gdyż właśnie taki humor jest najbardziej odpowiedni dla młodych ludzi.

Warto zwrócić uwagę na to, że w wielu przypadkach reklamy młodzieżowe stanowią swego rodzaju krótką i jednocześnie zabawną historię, która kończy się w niespodziewany sposób. Dzięki temu angażują widza i zapadają w pamięć, wywołując w młodych ludziach emocje. Badania pokazują, że większość produktów kupujemy pod wpływem emocji, a nie rozumu, dlatego taka strategia wydaje się skuteczna, szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych. Tworzenie z reklam krótkich i zabawnych historii, tak jak ma to miejsce w przypadku reklamy Frugo i Hayah, sprawia, że młodzi ludzie rozmawiają o danym produkcie, w efekcie czego z oczywistych względów jego sprzedaż wzrasta. Jak bowiem wiadomo, produkt najbardziej pożądany to ten, o którym najwięcej się mówi.

Podobne wypracowanie  Gwara poznańska (wielkopolska) – analiza, przykłady i charakterystyka

Inną cechą charakterystyczną reklam młodzieżowych jest występowanie hasła, będącego swego rodzaju bon tomem i myślą przewodnią dla danego produktu. Znamiennym jest fakt, że niezależnie od rodzaju i wymowy reklamy zawsze owo hasło pojawia się na końcu reklamy. Stanowi ono podsumowanie cech danego produktu, a jednocześnie często jest humorystycznym zwieńczeniem reklamy. Slogan reklamowy w kilku zwięzłych i charakterystycznych słowach kończy reklamę, tak aby jak najgłębiej zapaść w pamięć i uświadomić potencjalnym klientom, z czym wiąże się produkt.

Reklamy młodzieżowe posługują się językiem bardzo prostym, który jest w pełni zrozumiały dla nastolatków. Brak tu jakichkolwiek zawiłych i nietypowych sformułowań, które zostały wyparte przez młodzieżową nowomowę. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest chociażby slogan mówiący, że gdy “jest Crunchips, jest impreza”. Zarówno w tym, jak i w innych przykładach reklam młodzieżowych nie występują naukowe odwołania, których pełno w reklamach lekarstw czy środków czystości. W reklamach młodzieżowych bardziej liczy się bowiem fakt bycia modnym i awangardowym, co staje się ważniejsze nawet o ceny produktu. Żadna z branych przeze mnie pod uwagę reklam nie wskazuje bowiem na ich niską cenę, co podpowiada, że dla młodych ludzi ma ona niewielkie znaczenie, gdyż istotniejszy jest sam fakt posiadania lub tym, kim można się poczuć dzięki temu.

Język reklam młodzieżowych wywołuje u odbiorcy emocje, które oddziałują na jego poczucie wartości. W efekcie tego oglądając je, nastolatki mają poczucie, że gdy zakupią dany produkt, będą bardziej modne, co sprawi, że zyskają większą akceptację w gronie swoich najbliższych znajomych. Język reklam młodzieżowych stawia na piedestale takie wartości jak wspólna, dobra zabawa, aktywność, radość i przyjaźń, czego potwierdzeniem są wszystkie omawiane dziś filmy reklamowe. Tak więc z językiem w parze idzie wygląd i zachowanie aktorów, którzy zawsze są osobami młodymi, atrakcyjnymi, szczupłymi, szczęśliwymi i potrafiącymi się dobrze bawić. W ten sposób język reklam kreuje wzorce postaw dla młodych ludzi, wiążąc je z posiadaniem danego produktu. Idealnie widać to na przykładzie reklam Snickersa i Crunchips, z których pierwsza mówi, że bez zjedzenia batonika nie jest się sobą, a druga że bez posiadania tych chipsów nie ma szans na udaną zabawę.

Podobne wypracowanie  Wielkie monologi literackie

Reklamy młodzieżowe są melodyjne, a ich treść przekazywana za pomocą piosenek, tak jak w przypadku reklamy McDonald. Występują w niej rapujący sprzedawcy, którzy rymując, opowiadają o swoim produkcie. W ten sposób reklama bardziej zapada w pamięć i staje się bardziej krzykliwa, a przez to lepiej widoczna, dzięki czemu efektywniej pełni swoją sprzedażową funkcję.

Język reklam młodzieżowych pełen jest różnego rodzaju sztuczek marketingowych i narzędzi perswazji, za pomocą których mają one oddziaływać na klienta. Najczęściej wpływają one na potencjalnego konsumenta w ten sposób, że wzbudza w nim poczucie wartości, którą może uzyskać jedynie poprzez zakup danego produktu. Język reklamy ma za zadanie zaprezentować go jako jedyny w swoim rodzaju, dzięki czemu jego właściciel może poczuć się lepszym od innych – bardziej modnym, awangardowym czy zabawnym i przez to bardziej szanowanym w swoim środowisku. Reklamy działają zatem na emocje, a ich celem jest powiązane danego produktu z określonymi postawami i zachowaniami. Z tego względu często język reklam młodzieżowych naszpikowany jest humorem, wywołując w ten sposób poczucie luzu i swobody wśród nastolatków, dla których tego typu wartości mają bardzo duże znaczenie. Ponadto istotnym jest fakt, że język tego typu reklam tworzy swego rodzaju historię, mającą swój początek, rozwinięcie oraz niestandardowe i jednocześnie zabawne zakończenie. Ich język jest prosty i dostosowany do tego, jakim posługują się ludzie młodzi, dlatego nierzadko można w nich spotkać wyrazy pochodzące z młodzieżowej nowomowy.

Bibliografia

I Literatura podmiotu:
1. Reklama Cruchips, [reklama telewizyjna], http://www.youtube.com/watch?v=ZKrrAQD70Ug&feature=related,
2. Reklama Frugo, [reklama telewizyjna], http://www.youtube.com/watch?v=YbY9xkJzHI0,
3. Reklama Heyah, [reklama telewizyjna], http://www.youtube.com/watch?v=a8Z9BhJ69O8,
4. Reklama McDonalds, [reklama telewizyjna], http://www.youtube.com/watch?v=2y7Kr2197XM,
5. Reklama Snickers, [reklama telewizyjna], http://www.youtube.com/watch?v=za_q5LSUX2w.

II Literatura przedmiotu:
1. Bańczerowska Izabela, Reklama – informacją, ekspresją czy zachętą? O trzech typach funkcji komunikatywnej tekstu (propozycja lekcji w klasie I liceum), W: Język Polski w Szkole Średniej, 1997/1998, nr 1, s. 78-84,
2. Grodziński Eugeniusz, Język jako narzędzie manipulacji, W: Poradnik Językowy, 1983, nr 7, s. 397-401,
3. Pomieciński Adam, Reklama w kulturze współczesnej, Studium Antropologiczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2005, str. 55-77.
4. Stróżyński Klemens, Język współczesnej reklamy – czytanie krytyczne, W: Język Polski w Szkole Średniej, 1995/1996, nr 1, s. 68-78.

Podobne wypracowanie  Relacja między treścią a zakresem wyrazów

Ramowy plan wypowiedzi:

1. Teza: Reklamy młodzieżowe mają zaprezentować dany produkt, ukazać jego pozytywne cechy i zarazem nakłonić młodego klienta do jego kupna, dlatego posiadają specyficzny język i charakterystyczne środki wyrazu.

2. Kolejność prezentowanych argumentów:
a) Posiadanie produktu jako sposób na wywołanie w potencjalnym kliencie określonych postaw.
b) Częste występowanie akcentów humorystycznych.
c) Współgranie języka z warstwą muzyczną.
d) Tworzenie z reklam krótkich i treściwych historii.
e) Występowanie haseł w kilku słowach pokazujących główne cechy danego produktu.
f) Używanie prostego języka, w którym często występują słowa pochodzące ze slangu młodzieżowego.

3. Wnioski:
a) Dzięki specyficznym środkom wyrazu reklamy młodzieżowe oddziałują na emocje klienta, wiążąc stan posiadania z poczuciem wartości człowieka.
b) Język reklam młodzieżowych charakteryzuje się występowaniem humorystycznych akcentów, dzięki którym dany produkt staje się bardziej pożądany przez młode osoby.
c) Za pomocą języka reklam młodzieżowych wiąże się dany produkt z określonymi postawami i wartościami.

No Comments Yet.

Leave a comment