Metamorfoza / przemiana

Zupełna przemiana człowieka, jego myślenia, zachowania i stosunku do świata jest bardzo częstym elementem literatury różnych epok. Dzięki temu czytelnik może obserwować zmiany, jakie zachodzą w ludziach pod wpływem istotnych bodźców, takich jak utrata bliskiej osoby, niespełniona miłość, przegrana wojna czy ciężka choroba. Od wieków ludzie fascynowali się zmiennością człowieka – ze złego w dobrego i odwrotnie. Miały na tę zmiany wpływ czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, wynikające z charakteru i usposobienia człowieka. Przykładami dzieł, gdzie metamorfoza bohatera pełniła bardzo ważną rolę są: „Potop” Henryka Sienkiewicza, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa czy też „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.

Przemiana wewnętrzna Rodiona Raskolnikowa

Powieść „Zbrodnia i kara” prezentuje losy pewnego młodego i biednego studenta z Petersburga o imieniu Rodion, który pod wpływem frustracji spowodowanej trudną sytuacja życiową, w jakiej się znajduje, zaczyna wyznawać ideologię nadludzi. Wiąże się z przekonaniem, iż jednostki inteligentne i wybijające się spośród innych ludzi, czyli takie jak Raskolnikow, są poza prawem i moralnością, dlatego...

Read more

Motyw przemiany i metamorfozy w literaturze fantastycznej

Przemiana wewnętrzna to proces duchowo-emocjonalny polegający na zmianie światopoglądu, postaw życiowych, hierarchii wartości i sposobu postrzegania świata. Pod jej wpływem następuje w człowieku głęboka metamorfoza, która może, choć nie musi iść w parze ze zmianami zewnętrznymi w wyglądzie. Przemiana stała się częstym motywem literackim wykorzystywanym do kreacji bohaterów jako istotnego elementu określającego ich osobowość. Read more

Motyw maski w dowolnie wybranych dziełach literackich

Zakładamy maski, ukrywamy tożsamość i przebieramy się, aby uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy. Kostiumy nakładają aktorzy i artyści, w maskach wybieramy się na czasem na bal, ale też każdego dnia skrywamy swoją prawdziwą tożsamość, aby dostosować się do konwenansów i zwyczajów społecznych. Będąc wśród innych, dalszych dla nas ludzi rzadko kiedy jesteśmy bowiem w...

Read more

Metamorfoza bohatera i sens motywu przemiany w literaturze

Życie każdego człowieka podzielone jest na etapy, w trakcie których kształtuje się nasza osobowość, światopogląd i hierarchia wartości. W młodości z reguły jesteśmy idealistami ślepo wierzącymi w określone ideały, lecz z czasem stajemy się coraz bardziej pragmatyczni i rozważni, dziwiąc się swojemu niepokornemu zachowaniu sprzed kilku lub kilkunastu lat. Z kolei na starość przybieramy statyczne...
Read more