Powstania narodowe

Literaturze dotyczącej powstań narodowych sprzyjają liczne zrywy narodowościowe w historii Polski oraz przekonanie poetów różnych epok o misji patriotycznej ich dzieł. Charakterystyczne jest idealizowanie uczestników powstania, poszczególnych wydarzeń i ich znaczenia dla losów całego kraju. Najczęściej w literaturze utrwalane są powstania: kościuszkowskie (Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”), listopadowe (Juliusz Słowacki „Kordian”), styczniowe (Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”) oraz warszawskie (Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”). Oprócz patetycznego i wyidealizowanego zaprezentowania powstania przez pisarzy pojawiają się również ujęcia wyjątkowo naturalistyczne, a wręcz przerażające ( Stefan Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony…”). Celem pisania o powstaniach było nie tylko ich uwiecznienie, ale i ukazanie społeczeństwu, iż współpraca i wzajemne wsparcie jest niezbędne, by osiągnąć cel, jakim jest niepodległość i suwerenność kraju.

Powstanie listopadowe w literaturze, sztuce i malarstwie

Powstanie listopadowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Jego wybuch był spowodowany faktem, że zaborcy rosyjscy ciemiężyli obywateli na terenie naszego kraju, bardzo mocno ograniczając ich prawa. Co prawda powstanie zakończyło się klęską, jednak nie zmienia to faktu, że miało wówczas ogromny wpływ na nastroje narodowe Polaków i na ogólną sytuację społeczną. Nic...

Read more

Polskie powstania narodowe jako temat literatury i malarstwa

Polska jest krajem o pięknej i chwalebnej, ale bardzo trudnej, skomplikowanej i pełnej cierpienia historii. Przez 123 lata próbowaliśmy wydostać się spod jarzma niemieckich, rosyjskich i austriackich zaborców, aby po krótkim, zaledwie dwudziestoletnim okresie wolności znowu znaleźć się po butem okupantów w trakcie II wojny światowej i wiele lat po niej. Prawdziwą niepodległość posiadamy dopiero...
Read more

Powstanie warszawskie w literaturze, filmie, malarstwie, piosence i sztuce

Powstanie warszawskie z całą pewnością należy uznać za jedno z najistotniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Stało się ono symbolem patriotyzmu i poświęcenia na rzecz ojczyzny, a także mitem założycielskim wolnego narodu. Mimo że nikt nie podważa bohaterskości powstańców, to pojawia się wiele różnych głosów na jego temat, począwszy od oskarżeń dowódców o nieodpowiedzialność i wydanie...

Read more

Powstanie styczniowe w literaturze

Powstanie styczniowe miało miejsce w 1863 roku w okupowanej przez zaborców Polsce i było wyrazem sprzeciwu prześladowanych Polaków wobec brutalnej, rosyjskiej polityki. Choć jego celem było odzyskanie niepodległości narodowej, to nie udało się go osiągnąć, a walki narodowowyzwoleńcze pochłonęły kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Powstanie styczniowe odcisnęło silne piętno na sytuacji Polski i Polaków w XIX wieku,...

Read more