Praca

Praca to jeden z fundamentalnych elementów życia każdego z nas. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni w zewnętrznej firmy, czy prowadzimy własną, a może po prostu opiekujemy się dzieckiem lub zajmujemy domem – zawsze wykonujemy jakąś pracę. W ten sposób możemy realizować życiowe plany, spełniać się zawodowo i zarabiać na życie. Jeśli jednak praca nie sprawia przyjemności ani nie spełnia naszych oczekiwań lub jest wykonywana pod przymusem, staje się źródłem niezadowolenia. O różnych wymiarach, znaczeniach i formach pracy mówi literatura i sztuka.

Praca – błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów temat na wybranych przykładach literackich

Dla współczesnego człowieka praca jest jedną z najważniejszych wartości wpływających na jego życie. Dzięki niej realizujemy swoje marzenia, osiągamy zamierzone cele, kształtujemy charakter oraz wpływamy na zajmowaną pozycję społeczną. Praca daje poczucie stabilności lub – jeśli jej brak albo jest niesatysfakcjonująca – destruktywnie wpływa na ambicje i zadowolenie z życia. Z jednej strony może więc...

Read more

Motyw kariery w literaturze i filmie

Kariera jako droga rozwoju, mająca na celu zmianę statusu danej osoby lub całej grupy społecznej na wyższą, rozumiana jest przez poszczególne osoby indywidualnie i subiektywnie. Oczywiście najczęściej oznacza ona zdobycie prestiżu, bogactwa, wyższego stanowiska pracy lub wykształcenia. (więcej…)

...
Read more

Motyw pracy w literaturze

Praca to jeden z najważniejszych elementów współczesnego świata, bez którego nie może funkcjonować żadne społeczeństwo. W kulturze zachodniej, czyli również w naszej, określa ona status społeczny, decyduje o dostępie do najnowszych zdobyczy cywilizacji i pozwala na rozwój technologiczny, zaś w bardziej prymitywnych społeczeństwach daje szansę na zbudowanie schronienia czy zdobycie jedzenia. Read more