Śmierć

Śmierć stanowi nieodwracalne zatrzymanie wszystkich czynności życiowych organizmu, co wiąże się z końcem egzystencji. Jednak w literaturze temat śmierci bardzo silnie łączy się z życiem człowieka, jego strachem, obawami, cierpieniem, a niekiedy i z tajemniczością. Dlatego też śmierć ma wiele wizerunków, głównie jednak kościotrupa z kosą w ręku. W średniowieczu i baroku śmierć była bardzo powszechnym motywem („Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”). Bardzo często poeci uśmiercali głównych bohaterów, by stworzyć mroczną i straszną atmosferę („W. Szekspir „Makbet”, J.W. Goethe „Król Olch”, S. Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony…”). Śmierć wiąże się również z utratą bliskiej osoby, a tym samym z cierpieniem, bólem i rozpaczą (J. Kochanowski „Treny”, M. Dąbrowska „Noce i dnie”).

Motyw miłości i śmierci w literaturze

Miłość to najbardziej intensywne i najsilniejsze ludzkie uczucie, które od tysięcy lat stanowi niewyczerpaną inspirację dla rozmaitych pisarzy z całego świata. Z mniejszym lub większym natężeniem pojawia się w każdej epoce i jest jednym z najpopularniejszych tematów poruszanych w literaturze. Miłość stała się zatem uniwersalnym motywem przewijającym się przez stulecia, który przybiera różne formy i...

Read more

Motyw vanitas i przemijanie w literaturze, sztuce i malarstwie

„Vanitas” to słowo, które wywodzi się z języka łacińskiego i po polsku znaczy „marność”. Po raz pierwszy przywołano je w biblijnej Księdze Koheleta i od tego momentu stało się symbolem upływającego czasu. Za pomocą motywu vanitas artyści odnoszą się zatem to tematu przemijania, poruszając go na wiele różnych sposobów. Mówią o wpływie przemijania na życie...

Read more

Przeżycia wewnętrzne bohaterów literackich po śmierci bliskiej osoby

Śmierć to wydarzenie, które odciska silne piętno na bliskich zmarłego. Po jego odejściu muszą oni zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest konieczność pogodzenia się i zaakceptowania tego, co się stało. Jak wiadomo z doświadczenia, jest to niezwykle trudne zadanie, które w ogromnej mierze wpływa na ludzką psychikę i emocje człowieka. Read more

Bohaterska i heroiczna śmierć w literaturze

Śmierć jest dla wszystkich równa i prędzej czy później z całą pewnością spotka każdego z nas. Mimo to jej formy są bardzo różne, ponieważ umrzeć można na skutek choroby, w wypadku samochodowym, podczas uprawiania sportu czy w trakcie wojny. Śmierć ma zatem rozmaite wymiary i znaczenia, co widać nie tylko w życiu codziennym, ale również...

Read more

Motyw śmierci w literaturze, malarstwie, filmie i sztuce

Śmierć to nieodłączny element ludzkiego życia towarzyszący nam od samego początku cywilizacji. Mimo tego do dnia dzisiejszego stanowi ona ogromne wyzwanie dla każdego, kto ma z nią do czynienia. Człowiek, który stracił bliską osobę, zachorował na nieuleczalną chorobę czy z powodu starości przygotowuje się na ostatni dzień swojego życia, staje przed niezwykle trudnym zadaniem: musi...
Read more

Motyw grobu i mogiły w literaturze i sztuce

Chowanie zmarłych w mogiłach, grobach i kurhanach to jedna z niewielu tradycji obecnych we wszystkich kulturach żyjących na kuli ziemskiej, począwszy od dzikich plemion z Papui-Nowej Gwinei, po tybetańskich mnichów i kraje europejskie, skończywszy na pierwotnych ludach amazońskich. W ten sposób oddaje się cześć zmarłych i podkreśla się dbałość społeczeństwa nie tylko o wartości materialne,...

Read more