Walka / bitwa / pojedynek

Ludzkie życie przepełnione jest odwieczną walką. Ma ona wiele wymiarów – człowiek walczy o pozycję w grupie społecznej, o swoje racje, o dobrobyt, o swoje prawa, o miłość czy o szczęście. Podejmuje walkę o wartości istotne dla jego życia, które staja się jego celem. Człowiek walczy również z innym człowiekiem, z losem i ze złem, które może kryć się pod wieloma postaciami, np. choroby (Albert Camus „Dżuma”), bądź też podejmuje walkę z niesprawiedliwością społeczną (Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara”). W literaturze współczesnej, dotyczącej wojny i okupacji, autorzy przedstawiali walkę człowieka o najbardziej podstawowe rzeczy, takie jak kawałek chleba czy ubranie, które decydowały o jego przetrwaniu (Zofia Nałkowska „Medaliony”).

Husaria i husarzy w literaturze

Husaria to polski oddział kawalerii składający się z jeźdźców konnych, który święcił triumfy na polach bitewnych, począwszy od początku XVI, aż do połowy XVIII wieku. Zapisał się on złotymi zgłoskami w historii naszego kraju, odnosząc wiele chwalebnych sukcesów w walce i niejednokrotnie przechylając szale zwycięstwa na stronę Polaków. Husaria to nasza duma narodowa, dlatego wzmianki...

Read more

Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich

Pokoleniem określa się grupę osób w podobnym wieku reprezentującą tę samą generację wiekową, a zatem można wyróżnić np. pokolenie dwudziesto-, trzydziesto- czy trzydziestolatków. Pokolenie ma też znaczenie bardziej kulturowo-społeczne, kiedy obejmuje osoby nie tylko w podobnym wieku, ale również mające jakieś wspólne przeżycia, doświadczenia, zapatrywania życiowe czy światopoglądy. Takim pokoleniem może być np. pokolenie Kolumbów,...

Read more

Motyw kłótni w literaturze

Między ludźmi dochodzi do kłótni, kiedy różnią się ich opinie na dany temat, kiedy nie potrafią dojść do porozumienia, a emocje biorą górę nad rozsądkiem. Niektórzy z ludzi mają osobowość, która sprzyja wybuchowości i są wówczas bardziej podatni na konflikty. W dziełach literackich różnych epok motyw kłótni jest istotny dla fabuły utworów. Ukazuje on...

Read more

Rewolucja w literaturze, muzyce, malarstwie i sztuce

Rewolucją określa się radykalną i błyskawiczną zmianę określonego stanu rzeczy. Choć termin ten może odnosić się do wszelkich przejawów życia społecznego – obyczajowości, kultury, technologii, filozofii czy sportu – to najczęściej dotyczy sfery społeczno-politycznej. Do historii przeszło wiele rewolucji, które zmieniły bieg historii, udowadniając, że rewolucja to jeden z dziejowych mechanizmów. Read more

Motyw buntu w literaturze i filmie

Bunt to postawa polegająca na odrzuceniu określonej sytuacji, danego stanu rzeczy lub jakiegoś faktu społecznego i wyrażeniu wobec niego swojej dezaprobaty bądź działaniu przeciwko niemu. Przyjmujemy ją, gdy nie odpowiada nam zachowanie innych osób, istniejący system polityczny czy zmiany kulturowe zachodzące w społeczeństwie. Buntownicy są więc osobami nieakceptującymi status quo i chcącymi zmienić go na...
Read more

Motyw walki dobra ze złem w twórczości J. R. R. Tolkiena

John Ronald Reuel Tolkien to legendarny pisarz, jeden z najznamienitszych i najpopularniejszych – o ile nie najpopularniejszy twórca literatury fantasy w historii tego gatunku. Stworzył własną mitologię Śródziemia opartą na szeregu legend, w ramach której skonstruował swój niepowtarzalny, fantastyczny świat. Read more

Bitwy i sceny batalistyczne w literaturze, filmie i malarstwie

Sceną batalistyczną określa się obrazy scen bitewnych, walk wojennych, oblężeń czy pochodów. Mimo popularności tego tematu jest on ujmowany na różne sposoby i nie zawsze w taki sam sposób. To, jak przedstawiana jest scena batalistyczna, zależy bowiem od autorskiej wizji twórcy danego dzieła.

Monachomachia, czyli wojna mnichów

Fabuła poematu wydaje się dość zaskakująca, ponieważ dotyczy bitwy pomiędzy...
Read more

Walka dobra ze złem jako motyw literacki

Zło i dobro to podstawowe pojęcia etyczne służące do moralnej oceny ludzkich postaw i zjawisk społecznych. Obie te siły są wobec siebie przeciwstawne i symbolizują skrajnie różne wartości oraz zachowania, dlatego od zawsze stawia się je w opozycji do siebie. Widać to chociażby w literaturze, gdzie dobro i zło toczą ze sobą odwieczną walkę, zmagając...

Read more

Konflikt pokoleń jako motyw w literaturze

Upływający czas sprawia, że co kilkanaście lat dojrzewa i dorasta nowe pokolenie, stając się pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego i kulturowego. Nierzadko zdarza się, że jego przedstawiciele postrzegają świat w inny sposób niż starsze pokolenia, w efekcie czego może dojść do konfliktu pokoleń. Polega on na wzajemnym niezrozumieniu lub nieposzanowaniu przez dwa pokolenia, które różnią się...

Read more