Wieś

Motyw wsi w literaturze i sztuce, który niezależnie od epoki jest istotnym elementem fabuły i przesłania danego dzieła, prezentuje występujące nierówności społeczne lub miejsce rajskie, pozwalające wieść beztroskie życie. Wieś, jako miejsce wiecznej szczęśliwości, kontaktu z naturą i dające człowiekowi spełnienie opisał Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”. Niekiedy wieś przedstawiana jest również jako miejsce chroniące od zepsutego miasta, pozwalające żyć w cnocie, cicho i spokojnie ( Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska o Sobótce”). Jednak życie na wsi. według literatury, stanowi także przykład nędzy, biedy i pracy ponad siły (dzieła Marii Konopnickiej). W zależności od rodzaju utworu, wieś ukazana jest w skrajny sposób – od miejsca rajskiego, po zacofane, rodzące nędzę i ubóstwo.

Wieś i jej mieszkańcy w literaturze polskiej różnych epok

Przez setki lat wieś była głównym miejscem, na obszarze którego żyła większość społeczeństwa. Sytuacja zmieniła się dopiero w XIX wieku, wraz industrializacją, rozwojem przemysłu i powstaniem wielkich zakładów pracy zlokalizowanych w miastach, dokąd w poszukiwaniu zarobku ze wsi przenosiła się duża część mieszkańców. Pomimo że dziś wieś nie odgrywa aż tak wielkiego znaczenia dla życia...

Read more

Motyw wsi w literaturze różnych epok

Współcześnie wieś jest obszarem rozumianym jako niewielka miejscowość, której struktura zatrudnienia i gospodarka mają silny związek z rolnictwem. Dzisiaj wsie wyglądają jednak zupełnie inaczej niż jeszcze na początku XX wieku i wcześniej, kiedy były zamkniętymi społecznościami z własną kulturą, obyczajami i tradycjami. (więcej…)

...
Read more

Obraz wsi w literaturze i malarstwie

Dzisiejszy świat, który polega na ciągłym rozwoju gospodarczym i błyskawicznym postępie technologicznym, sprawił, że większość ludzi przenosi się do miast, gdzie można znaleźć pracę i korzystać ze wszystkich dogodności cywilizacyjnych. Obecnie już niewiele osób pamięta, że jeszcze 50 lat temu przeważająca większość społeczeństwa mieszkała na wsi, co było zresztą normalnym zjawiskiem w historii nie tylko...

Read more