Władza

Władza oznacza sprawowanie kontroli nad kimś lub nad czymś. Silnie oddziałuje ona zarówno na tego, kto ją posiada, jak i na tego, kto jest poddawany kontroli władzy. Władza to z jednej strony pokusa, która może prowadzić człowieka na manowce i niszczyć jego moralność, a z drugiej ogromna odpowiedzialność, ponieważ wiąże się z koniecznością rządzenia drugim człowiekiem lub większą grupą ludzi. Od tego, jak sprawowana jest władza, zależy życie całych społeczeństw – jeżeli władcy prowadzą mądrą i rozsądną politykę, dbając o swoich obywateli, ich los staje się lżejszy i przyjemniejszy, jednak z drugiej strony źli i okrutni władcy mogą prowadzić do nieopisanych tragedii. Władza to także źródło inspiracji artystycznej, którą bardzo często wykorzystują w swoich dziełach artyści. Ukazując wizerunki władców i ilustrując ich wpływ na życie społeczne, dają do zrozumienia, jak silne jest jej oddziaływanie na każdego z nas – nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Motyw władzy w literaturze

Władza jest potężną siłą, dającą wielkie profity i ogromne możliwości osobie, która ją posiada. Wymaga ona jednak równie dużo odpowiedzialności, odporności na pokusy i siły wewnętrznej, nie pozwalającej na wykorzystanie posiadanej władzy niezgodnie z moralnością lub obowiązującym prawem. Niestety często zdarza się, że ludzie nie potrafią sobie z nią poradzić i okazuje się ona siłą...

Read more

Literackie portrety władców

Władza i sposób jej sprawowania mają ogromny wpływ na życie przeciętnych ludzi. Aby to udowodnić, wystarczy porównać chociażby ustrój polityczny i komfort życia w takich państwach jak źle lub w ogóle niezarządzane Ukraina, Bułgaria czy Syria z Japonią, Szwajcarią czy Australią, gdzie realna władza znajduje się w rękach obywateli, dzięki czemu życie w tym krajach...

Read more