Zbrodnia

Zbrodnią najczęściej określa się zabójstwo drugiego człowieka lub większej liczby osób. Termin ten wywołuje jednoznacznie negatywne konotacje i wiąże się ze złamaniem prawa moralnego, boskiego i ludzkiego, które poza bardzo nielicznymi wyjątkami zabrania mordowania innych ludzi. Mimo to każdy okres w dziejach naszej cywilizacji charakteryzuje się występowaniem mniejszych lub większych zbrodni, przy czym najczęściej pojawiają się one w trakcie wszelkiego rodzaju wojen i konfliktów. Z kolei indywidualne przypadki zbrodni dzieją się każdego dnia i nierzadko słyszymy o nich w dziennikach telewizyjnych i radiu, czytamy o nich w gazetach i na portalach informacyjnych. Zbrodnia to czyn tak ekscentryczny, kontrowersyjny i potrafiący wywoływać tak ogromne emocje, że w mniejszym lub większym stopniu pojawia się w literaturze i sztuce każdej z epok. Niniejsza kategoria zawiera prezentacje maturalne obejmujące motyw zbrodni.

Zbrodnia katyńska w kulturze – literaturze, filmie, malarstwie i sztuce

Zbrodnia katyńska to bez wątpienia jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Wiosną 1940 roku dokonali jej Rosjanie należący do NKWD, którzy strzałem w tył głowy zabili prawie 22 tys. polskich oficerów wojskowych i inteligentów, w tym lekarzy, prawników, naukowców i przedstawicieli innych zawodów stanowiących elitę narodu. Przez 50 lat od momentu dokonania zbrodni świat...

Read more

Motyw zbrodni (winy) i kary w literaturze

Motyw zbrodni i kary wiąże się z ukazaniem postawy bohaterów literackich, którzy łamią ustanowione prawo lub sprzeciwiają się normom społecznym, kulturowym bądź obyczajowym, za co spotkały ich konsekwencje w postaci kary. Przedstawia się go w literaturze na wiele sposobów, z różnych perspektyw i w rozmaitych kontekstach, ponieważ zbrodnia i kara może spotkać zarówno pozytywnego bohatera...

Read more

Motywy i wątki kryminalne w literaturze popularnej i “wysokiej”

Wątek kryminalny to nierozwiązana sprawa detektywistyczna, najczęściej związana ze złamaniem prawa lub moralności przez nieznanego publicznie sprawcę, którego decydują się wytropić ludzi próbujący dojść do prawdy. Motywy kryminalne przeważnie dotyczą takich spraw jak morderstwa, porwania i rabunki, a ich sprawcy są przestępcami zagrażającymi społeczeństwu. Zawiłość i tajemniczość tego typu dochodzeń sprawia, że stały się one...

Read more

Kaci i ofiary w literaturze polskiej i obcej

Tematem mojej dzisiejszej prezentacji są portrety katów i ich ofiar, dlatego zanim rozpocznę analizę poszczególnych dzieł, chciałabym chwilę pochylić się nad tymi terminami. Mianowicie mianem kata definiuje się osobę, która świadomie i celowo pozbawiła życia innych ludzi. Nieistotne są wobec tego przyczyny i konteksty sytuacyjne, gdyż sam fakt, że doszło do morderstwa, pozwala jego sprawcę...

Read more

Portret psychologiczny zbrodniarza, mordercy i zabójcy w literaturze i filmie

Zbrodnia to czyn okrutny i mający negatywny wydźwięk w naszej kulturze. Nic więc dziwnego, że zabójcy są postrzegani jako osoby złe i wyrządzający krzywdę drugiemu człowiekowi. Podobnie sytuacja wygląda w literaturze, gdzie tego typu postaci również są przedstawiane w krytycznym świetle, choć zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Zbrodniarze często różnią się bowiem od siebie,...

Read more