Żyd / Żydzi

Żydów, jako ludzi żyjących bez określonego celu, nieposiadających ideałów i pragnących jedynie zapłaty za swoje krzywdy z przeszłości, ukazał Ignacy Krasiński w „Nie- boskiej komedii”. Pisarze, jako obserwatorzy społecznych nastrojów, niekiedy jawnie potępiali antysemickie zachowania (Eliza Orzeszkowa „O Żydach i kwestii żydowskiej”, Maria konopnicka „Mendel Gdański”). Jednocześnie chcieli wskazać, jak istotny jest wkład Żydów w kulturę polską i jej rozwój. Podjęcie tematu narodu żydowskiego w polskiej literaturze było charakterystyczne w epoce pozytywizmu, gdzie obok problemu emancypacji kobiet i pracy u podstaw ważna była właśnie kwestia asymilacji Żydów na terenie państwa polskiego.

Portret Żyda w literaturze różnych epok

Istnienie Żydów na polskiej rozpoczyna się wraz z powstaniem państwa polskiego, a więc trwa już ponad 1000 lat. Nasz kraj od zawsze był dla nich „ziemią obiecaną”, gdyż niezależnie od okresu historycznego byli przyjmowani przez polskich mieszkańców z gościnnością i serdecznością. Dość powiedzieć, że przed II wojną światową w Polsce mieszkało prawie 3 miliony Żydów,...

Read more

Relacje polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej na podstawie literatury i filmu

II wojna światowa to z całą pewnością jeden z najokrutniejszych okresów w dziejach naszej cywilizacji. W jego wyniku śmierć poniosło kilkadziesiąt milionów ludzi, z czego dużą część stanowili Żydzi i Polacy. Fakt, że wojna odbywała się w ogromnej mierze na naszych ziemiach, gdzie do 1939 roku wyznawcy wiary mojżeszowej żyli w niepodtykanej nigdzie indziej liczbie...

Read more

Obraz żyda w literaturze polskiej romantyzmu i pozytywizmu

Historia polskich Żydów jest tak długa jak historia polskiego państwa i obejmuje ponad 1000 lat. Polska od zawsze była krajem tolerancyjnym wobec tej nacji i poza nielicznymi przypadkami niechęci wobec przedstawicieli wyznania mojżeszowego nie spotykali się oni z większymi problemami ze strony Polaków. Co więcej, Żydzi nie tylko zachowali własną odrębną kulturę i religię, ale...

Read more