Apokalipsa / zagłada / katastrofa

Pojęcie „apokalipsa”, oznaczające objawienie, jako wyjątkowy rodzaj wypowiedzi, przedstawia tajemniczy i niezbadany czas ostateczny, zawierając proroczą wizję wydarzeń, które mają mieć miejsce w czasie końca świata. W literaturze i sztuce motyw ten prezentowany jest często w symboliczny sposób. W zależności od rozmaitych czynników – epoki, wierzeń, religii – koniec świata ilustrowany jest w innej formie. Według „Apokalipsy św. Jana” z Nowego Testamentu oraz „Hymnów” Jana Kasprowicza apokalipsa to ostateczny triumf dobra nad złem. te momenty w sposób krwawy, przerażający i bolesny dla grzeszników. W zupełnie inny, bo groteskowy sposób apokalipsę opisał Konstanty Ildefons Gałczyński w poemacie „Koniec świata. Wizje świętego Ildefonsa, czyli Satyra na Wszechświat”.

Apokalipsa św. Jana (Biblia, Stary Testament) – analiza, interpretacja, omówienie

Jedna z najsłynniejszych wizji apokalipsy to bez wątpienia ta przedstawiona w Biblii. Jest ona bardzo mocno zakorzeniona w kulturze, czego dowód stanowi ogromna liczba odwołań do niej zarówno w literaturze, jak i w filmie, teatrze czy muzyce. Autorem księgi Apokalipsy jest św. Jan, opisujący zagładę świata oraz Sąd Ostateczny. Dzieło to prezentuje kolejne fazy tego…

Katastrofizm w poezji Baczyńskiego w ujęciu poetyckim, generacyjnym i historiozoficznym

Katastrofizmem określa się przekonanie, że świat w dotychczasowej formie zmierza ku nieuniknionej zagładzie i prędzej czy później obróci się w proch. Ta tendencja ma swoje korzenie w dekadentyzmie, czyli nurcie artystycznym i światopoglądowym ukształtowanym pod koniec XIX wieku, wyrażającym przeświadczenie o kryzysie cywilizacyjnym i niechybnym upadku kultury europejskiej. Jednym z najznamienitszych kontynuatorów katastrofizmu w liryce…

Obrazy Sądu Ostatecznego w literaturze, malarstwie i sztuce

Sąd Ostateczny to termin wywodzący się z religii, który oznacza nadejście Boga lub Jego sług i rozsądzanie ludzi według ich czynów. Zgodnie z ideą Sądu Ostatecznego ludzie prawi, bogobojni i uczciwi mogą liczyć na zbawienie i wieczny pobyt w Niebie, a grzesznicy niepodporządkowujący woli Boga zostaną potępieni i wysłani do Piekieł. Z uwagi na swoją…

Motyw apokalipsy i końca świata w literaturze i filmie

Obrazy apokalipsy, czyli końca świata ukazują artystyczne wyobrażenia na temat tego, jak będzie wyglądało zakończenie wszelkiego życia na ziemi. Z mniejszą lub większą intensywnością pojawiają się one od tysięcy lat, począwszy od Biblii, poprzez średniowiecze i Młodą Polskę, skończywszy na współczesności. Tak dużą popularność motyw apokalipsy zawdzięcza swojej spektakularności i niezwykłości, a także możliwości jego…

Niepokoje ludzi na schyłku wieków – omów temat na podstawie wybranych przykładów

Nadejście nowego wieku zawsze jest wielkim wydarzeniem, które cała ludzkość hucznie świętuje niezależnie od koloru skóry, wyznania czy przekonań. Od Sydney, przez Pekin, Rzym i Lizbonę, skończywszy na Nowym Jorku ostatni dzień odchodzącego wieku jest powodem do radosnej zabawy. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w literaturze, w której schyłek wieku nie tylko nie jest czasem radosnym,…

Motyw końca świata w literaturze i filmie

Motyw koniec świata i zagłady jest wyobrażeniem ostatnich chwil ludzkości i unicestwienia cywilizacji człowieka. Za jej pomocą artyści portretują efektowne obrazy zagłady naszej kultury, która z różnych względów ulega zniszczeniu. Literackie ujęcia tego tematu obecne są od samego początku istnienia sztuki i z powodzeniem pojawiają się w niej do dzisiaj, zapewne z uwagi na widowiskowość,…

Poezja katastroficzna lat 30. i XX-dziestolecia międzywojennego. Omów jej cechy i dokonaj charakterystyki, analizując wybrane wiersze

Postawa dekadencka, która wyraża przeświadczenia twórców literatury i sztuki o nieuniknionej zagładzie świata i całej cywilizacji, nazywana jest katastrofizmem. Przejawiał się on w głównej mierze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w czasach II wojny światowej oraz latach powojennych. Bardzo szerokie nawiązanie do liryki romantycznej potęgowało obrazowanie wizji zbliżającej się zagłady świata. W polskiej literaturze katastrofizm wyrażany…

Motywy katastroficzne, katastrofizm i zagłada w literaturze

Różnego rodzaju katastrofy, klęski i nieszczęścia spotykają ludzkość od samego początku jej istnienia. Niszczycielska natura, krwawe wojny czy zwierzęce plagi co jakiś czas dziesiątkują różne kraje i wprowadzają chaos do życia społecznego. Ich skutki są tragiczne i odciskają silne piętno na naszej cywilizacji, czego odbicie można znaleźć m.in. w literaturze. Pisarze różnych epok często posługują…

End of content

End of content