Bóg

Bóg to istota nieodgadniona, która dla jednych ludzi jest całym światem i najważniejszą wartością, a dla innych nie ma żadnego znaczenia i nawet w Niego nie wierzą. Choć nie ma żadnych dowód potwierdzających, że Bóg rzeczywiście istnieje, to ma poprzez religię oddziałuje On na cywilizację człowieka w niezwykle silny sposób. Wiara chrześcijańska stała się wszakże fundamentem dla cywilizacji łacińskiej (europejskiej), islam to religia, która w ogromny stopniu określa codzienne życie muzułmanów, a judaizm od tysięcy lat kształtuje społeczeństwo żydowskie. Centralną postacią wszelkiej religii jest właśnie Bóg, który choć może być pojmowany na wiele różnych sposobów, to dla wiernych zawsze pozostanie najważniejszą wartością. Nic więc dziwnego, że stał się On silną inspiracją także dla rozmaitych artystów, którzy w swoich dziełach wielokrotnie poruszają tematykę Boga.

Motyw piety – obraz Matki Boskiej cierpiącej. Omów topos w literaturze i malarstwie

Matka rozpaczająca nad śmiercią swojego syna to bardzo smutny widok. Trudno sobie wyobrazić, co może czuć rodzicielka, którą dotknęła taka tragedia. Macierzyństwo bowiem jest dla niej jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą wartością w życiu. Strata dziecka, które jest integralną częścią osobowości matki, rujnuje jej sens życia. Kobietą, której dotknęło takie nieszczęście, była Maryja. Śmierć…

Obraz (motyw) Boga w literaturze różnych epok

Określenie pojęcia, jakim jest Bóg, nie jest prostą sprawą ze względu na duże zróżnicowanie jego rozumienia wśród różnych kultur, religii, jak również w różnych epokach. Z pojęciem Boga i boskości nieodłącznie związane są rozmaite atrybuty boskości, takie jak: nieśmiertelność, wszechobecność, wszechwiedza, wszechmocność. Czasem pod wpływem różnych wydarzeń człowiek tracił wiarę w Boga i odwracał się…

Motyw buntu i nawrócenia wobec Boga

Bunt przeciwko Bogu to postawa pyszna i butna, która polega na odrzuceniu szlachetnych wartości reprezentowanych przez wiarę. Wiąże się ona z przekonaniem, że istnienie Boga nie jest potrzebne człowiekowi do życia albo nawet z uwagi na religijny rygor moralny przeszkadza w osiągnieciu osobistego spełnienia. Tego typu postawy są jednak zmienne, czego dowód stanowią liczne przykłady…

Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze – omów wybrane dialogi

Dla osób wierzących Bóg jest najważniejszą istotą, do której mogą zwrócić się ze wszystkimi swoimi problemami, troskami i nadziejami. Choć przyjęło się, że sposobem na komunikację z Nim jest modlitwa, to w rzeczywistości ludzie nawiązują z Nim kontakt również za pośrednictwem dialogu. Udowadnia to nie tylko życie codzienne, ale również literatura, która często przedstawia rozmowy…

Religia – jej rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich

Religia to zbiór wierzeń i przekonań określających stosunek człowieka do kwestii moralności, postrzegania świata, obyczajowości i sposobu życia. O tym, jak silny wpływ wywiera ona na ludzi, świadczą chociażby losy osób, które ofiarowały własne życie w imię wiary, jak chociażby św. Maksymilian Kolbe, pomagająca biednym Matka Teresa z Kalkuty czy ukamienowany św. Szczepan. Jednak nie…

End of content

End of content