Motyw piety w literaturze i malarstwie

Matka rozpaczająca nad śmiercią swojego syna to bardzo smutny widok. Trudno sobie wyobrazić, co może czuć rodzicielka, którą dotknęła taka tragedia. Macierzyństwo bowiem jest dla niej jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą wartością w życiu. Strata dziecka, które jest integralną częścią osobowości matki, rujnuje jej sens życia. Kobietą, której dotknęło takie nieszczęście, była Maryja. Śmierć […]

Czytaj więcej

Obraz Boga w literaturze

Określenie pojęcia, jakim jest Bóg, nie jest prostą sprawą ze względu na duże zróżnicowanie jego rozumienia wśród różnych kultur, religii, jak również w różnych epokach. Z pojęciem Boga i boskości nieodłącznie związane są rozmaite atrybuty boskości, takie jak: nieśmiertelność, wszechobecność, wszechwiedza, wszechmocność. Czasem pod wpływem różnych wydarzeń człowiek tracił wiarę w Boga i odwracał się […]

Czytaj więcej

Motyw buntu i nawrócenia wobec Boga

Bunt przeciwko Bogu to postawa pyszna i butna, która polega na odrzuceniu szlachetnych wartości reprezentowanych przez wiarę. Wiąże się ona z przekonaniem, że istnienie Boga nie jest potrzebne człowiekowi do życia albo nawet z uwagi na religijny rygor moralny przeszkadza w osiągnieciu osobistego spełnienia. Tego typu postawy są jednak zmienne, czego dowód stanowią liczne przykłady […]

Czytaj więcej

Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze – omów wybrane dialogi

Dla osób wierzących Bóg jest najważniejszą istotą, do której mogą zwrócić się ze wszystkimi swoimi problemami, troskami i nadziejami. Choć przyjęło się, że sposobem na komunikację z Nim jest modlitwa, to w rzeczywistości ludzie nawiązują z Nim kontakt również za pośrednictwem dialogu. Udowadnia to nie tylko życie codzienne, ale również literatura, która często przedstawia rozmowy […]

Czytaj więcej

Religia – jej rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich

Religia to zbiór wierzeń i przekonań określających stosunek człowieka do kwestii moralności, postrzegania świata, obyczajowości i sposobu życia. O tym, jak silny wpływ wywiera ona na ludzi, świadczą chociażby losy osób, które ofiarowały własne życie w imię wiary, jak chociażby św. Maksymilian Kolbe, pomagająca biednym Matka Teresa z Kalkuty czy ukamienowany św. Szczepan. Jednak nie […]

Czytaj więcej