Świat widziany oczyma dziecka w literaturze

Dzieciństwo to okres niezwykle ważny dla każdego człowieka, podczas którego kształtuje się nasz światopogląd, postawy życiowe i ideały. W jego trakcie uczymy się funkcjonować w społeczeństwie, przyswajamy schematy kulturowe i stajemy się świadomymi ludźmi w pełny tego słowa znaczeniu. Z tego względu świat widziany oczyma dziecka jest specyficzny i w dużej mierze różni się od […]

Czytaj więcej

Literackie powroty do miejsc dzieciństwa i młodości

Literatura może pełnić wiele różnego rodzaju funkcji, takich jak rozrywka, edukacja, dokumentowanie zdarzeń historycznych czy opowiedzenie niesamowitej historii. Oprócz tego pisarze często posługują się swoimi dziełami, aby móc przywołać miejsca dzieciństwa i młodości, powracając do nich myślami. Tego typu wspomnienia pozwalają autorom na ponowne przeżycie wczesnych lat młodości, zrozumienie własnego „ja” w kontekście dojrzewania czy […]

Czytaj więcej

Młodość jako temat i motyw w literaturze

Młodość to burzliwy okres życia, w trakcie którego przeżywamy pierwsze zauroczenia, głębokie fascynacje, wielkie rozczarowania i całe spektrum innych, często skrajnych emocji. Dojrzewając, człowiek musi wielokrotnie mierzyć się z najróżniejszymi przeciwnościami losu, związanymi zarówno z nim samym, jak i otoczeniem zewnętrznym. W trakcie młodości kształtujemy charakter i osobowość oraz budujemy fundamenty pod przyszłe życie.

Czytaj więcej

Świat widziany oczyma dziecka w literaturze różnych epok

Dzieciństwo to okres niezwykle ważny dla każdego człowieka, podczas którego kształtuje się nasz światopogląd, postawy życiowe i ideały. W jego trakcie uczymy się funkcjonować w społeczeństwie, przyswajamy schematy kulturowe i stajemy się świadomymi ludźmi w pełny tego słowa znaczeniu. Z tego względu świat widziany oczyma dziecka jest specyficzny i w dużej mierze różni się od […]

Czytaj więcej

Motyw córki w literaturze polskiej i obcej

Funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy mówią, że rolą córki jest posłuszeństwo wobec rodziców, zdobycie odpowiedniego wykształcenia, wyjście za mąż i urodzenie dzieci, aby zapewnić ciągłość pokoleniową. Relacje córki z rodzicami są jednak niejednoznaczne, ponieważ inaczej wyglądają w przypadku matki, z którą córka ma bardzo bliskie, wręcz intymne więzi, a jeszcze inaczej w przypadku ojca, który powinien […]

Czytaj więcej

Motyw dziecka w literaturze różnych epok

Dzieci znajdują się na takim poziomie rozwoju, że pojmują tylko najprostsze prawdy i wartości, dlatego nie są zdolne do kłamstw, podwójnej moralności i celowych działań mających zapewnić im osobiste korzyści. Patrzą na świat w sposób niezwykle prosty, często nawet naiwny, toteż wiele osób postrzega je jako symbol niewinności i nieskażenia całym złem dzisiejszego świata. Niestety […]

Czytaj więcej