Motyw kłamstwa w literaturze

Czy prawda jest zawsze lepsza niż kłamstwo? Według mnie nie – nie w każdej sytuacji bowiem warto być całkowicie szczerym. W niektórych przypadkach lepiej nie powiedzieć prawdy bądź nawet skłamać. Lecz które to są te niektóre przypadki? Kto ma prawo oceniać, kiedy wolno wprowadzać innych świadomie w błąd, a kiedy nie? Te kwestie są bardzo […]

Czytaj więcej

Charakterystyka Myrona Bolitara jako bohatera powieści Harlana Cobena

Niektórzy pisarze mają swoich ulubionych bohaterów, którzy występują w więcej niż tylko jednym tytule. Tego typu twórcą jest Harlan Coben – bardzo popularny współczesny literat zajmujący się tworzeniem powieści sensacyjno-detektywistycznych. W swoich utworach wykreował postać Myrona Bolitara, która pojawia się w kilku dziełach, a mianowicie w „Bez skrupułów”, „Krótkiej piłce”, „Bez śladu”, „Błękitnej krwi”, „Jednym […]

Czytaj więcej

Motyw pychy i pokory w literaturze

Pycha i pokora to dwie przeciwstawne wobec siebie postawy życiowe, które całkowicie się od siebie różnią. Pycha polega bowiem na zbyt wysokiej pewności siebie graniczącej z arogancją i wyniosłością, natomiast pokora charakteryzuje się skromnością, wyważonym podejściem do życia i nie wywyższaniem się ponad drugiego człowieka. Pysznymi można więc określić ludzi bezkrytycznych wobec siebie i mających […]

Czytaj więcej

Najważniejsze motywy i tematy w literaturze romantycznej

Romantyzm to charakterystyczna epoka w dziejach literatury, powstała pod koniec XVIII i funkcjonująca do połowy XIX wieku. Zrodziła ona wielu wybitnych pisarzy z Goethem, Byronem, Blake’iem, Słowackim, Mickiewiczem i Norwidem na czele, którzy wypracowali własny, specyficzny styl. Ich twórczość powiela pewne utarte w okresie romantyzmu schematy, pozwalające na wyodrębnienie typowych motywów dla tej epoki. Najczęściej […]

Czytaj więcej

Romantyczny światopogląd przedstawiony w „Balladach i romansach” A. Mickiewicza

Romantyzm to charakterystyczny okres, który wytworzył określony i bardzo specyficzny światopogląd, w dużym stopniu odróżniający się od innych epok literackich. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu był bez wątpienia Adam Mickiewicz, którego tomik zatytułowany „Ballady i romanse” tak naprawdę otworzył w Polsce nową epokę. Ze względu na fakt, że „Ballady i romanse” przedstawiają typowy światopogląd tego […]

Czytaj więcej

Internet – jego wady i zalety. Przedstaw i oceń jego rolę we współczesnym świecie

Bez cienia przesady można stwierdzić, że Internet jest zjawiskiem, które w ostatnim czasie diametralnie zmieniło życie ludzi na świecie. To nowe medium powstałe na początku lat 90. ma ogromny wpływ niemal na każdy obszar działalności człowieka, począwszy od spraw ekonomicznych, poprzez kontakty towarzyskie, skończywszy na rozrywce. Z jego powodu zaszły na świecie ogromne zmiany, które […]

Czytaj więcej

Motoryzacja jako temat literatury i sztuki

Wraz z biegiem lat cywilizacja człowieka coraz bardziej rozwija się pod względem technologicznym. W efekcie tego procesu pojawiają się nowe wynalazki, które często diametralnie zmieniają życie ludzkie i w dużym stopniu je ułatwiają. Jednym z takich wiekopomnych pomysłów było bez wątpienia powstanie motoryzacji, gdyż za pomocą samochodów człowiek może szybko przemieszczać się z miejsca na […]

Czytaj więcej

Renesansowa wizja człowieka zawarta w literaturze, pismach filozofów, tekstach pisarzy i dziełach plastycznych

Dywagacje dotyczące sensu istnienia są obecne w naszej kulturze od samego początku. Cel ludzkiej egzystencji od lat jest przedmiotem rozważanym przez filozofów, naukowców i artystów, czego potwierdzenie można znaleźć chociażby w epoce renesansu. Jak każdy okres historyczny, tak i w tym czasie wytworzył się specyficzny obraz człowieka usytuowanego w świecie, wynikający w dużej mierze z […]

Czytaj więcej

Staropolskie wzorce osobowe w literaturze

My, jako ludzie, charakteryzujemy się tym, że żyjemy w społeczeństwie, które tworząc określone schematy zachowań, determinuje nasze postawy. Owe schematy są powiązane z rolami i pozycjami, jakie są nam przypisywane. Wzorce osobowe są zatem swego rodzaju modelami idealnymi określającymi wartości i ideały, którymi człowiek wcielający się w daną rolę społeczną powinien się w życiu kierować. […]

Czytaj więcej