Inne tematy

W tej kategorii udostępniamy prezentacje, których nie udało się umieścić w żadnej z bardziej ogólnych kategorii. Znajdują się tu najróżniejsze prace obejmujące rozmaite motywy, tematy, toposy i zagadnienia.

Szkodliwość smartfonów i ich wpływ na zdrowie, mózg oraz życie osobiste i relacje społeczne

„Telefony w mojej głowie” – śpiewał śp. Grzegorz Ciechowski, lider i wokalista zespołu Republika. Gdyby piosenka powstała dzisiaj, śpiewałby zapewne o smartfonach, które coraz bardziej opanowują umysły młodych ludzi. Wydaje Ci się, że to tylko urządzenia, nad którymi masz pełną kontrolę? W takim razie spróbuj nie używać swojego smarfona choćby przez jeden dzień. Tylko jeden…

Postawy Polaków wobec komunizmu i PRL-u. Opisz na podstawie wybranych dzieł literackich

Rewolucja jest burzliwym procesem, który polega na dynamicznej zmianie rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej lub ekonomicznej. Rewolucja wywraca do góry nogami dotychczasowy ład i wprowadza w jego miejsce nowy porządek. W jej efekcie narodził się postulujący wszelką równość i kolektywizm system komunistyczny, początkowo zwany bolszewizmem, który następnie przerodził się w tzw. realny socjalizm, obowiązujący m.in. w…

Eden – opis Raju w Biblii

Arkadią jest biblijna wizja Raju pojawiająca się w przypowieści o pierwszych ludziach – Adamie i Ewie. Żyją oni w miejscu zwanym Eden, gdzie nie istnieje cierpienie, praca, stres, głód ani niedostatek, a mieszkańcy mogą korzystać z dorodnych owoców, cieszyć się spokojem, odpoczywać i relaksować się na łonie cudownej natury. Ogród ten jest arkadią, gdzie wszystko…

Motyw zazdrości i zawiści w literaturze i filmie

Zazdrość to emocja wyrażana wobec drugiego człowieka, która wiąże się z chęcią posiadania nad nim kontroli, pragnieniem bycia lepszym od niego lub żądzą posiadania więcej niż on. Powszechnie postrzega się ją jako uczucie negatywne, ponieważ często korelują z nim takie zachowania jak agresja, brak zaufania lub zawiść. W skrajnych sytuacjach zazdrość może stać się nawet…

Motyw szaleństwa, opętania, obłędu w „Hamlecie” Szekspira

Kolejnym dziełem, które chciałbym omówić, jest „Hamlet” Williama Szekspira. Przedstawia ono perypetie tytułowego bohatera próbującego rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca i jednocześnie króla Danii. Wie, że został on zamordowany przez swojego brata, Klaudiusza, ponieważ wyjawił mu to duch, dlatego za wszelką cenę chce pomścić ojca. W tym celu Hamlet stosuje teatralną grę i aby dojść…

„Kwiaty polskie” – interpretacja, analiza, omówienie

Autor skomponował wiersz „Kwiaty polskie” w trakcie pobytu w Brazylii i USA, podczas gdy w Polsce trwał wojenny koszmar. Tuwim przedstawia w nim swoje opinie, wspomnienia i spostrzeżenia dotyczące polskości, ojczyzny oraz problemów społecznych i politycznych dotykających kraj. Utwór ma wiele wątków i podejmuje szereg różnych tematów. Podmiot liryczny, którego można identyfikować z Julianem Tuwim,…

Bohater romantyczny – portret, cechy, charakterystyka, przykłady

Romantyzm to epoka datowana na pierwszą połowę XIX wieku, która narodziła się jako wyraz dezaprobaty wobec skostniałych i bezuczuciowych reguł funkcjonujących w czasie Oświecenia. Romantycy sprzeciwili się supremacji poznania rozumowego i naukowego nad emocjami oraz intuicją, które miały dla nich, jeśli nie co najmniej takie samo, to nawet większe znaczenie. Dowodzą tego sylwetki młodzieńczych bohaterów…

Przesłanie i problematyka „Nie-boskiej komedii” – wartości, ideały i tematy ważne Krasińskiego

Fabuła utworu obejmuje dwa obszary: życie rodzinne głównego bohatera – hrabiego Henryka – oraz rewolucję społeczną wywołaną przez lud w geście buntu przeciwko klasie rządzącej; tematyka moralna i egzystencjalna podejmowana jest na obu tych polach. W pierwszej części widzimy bowiem, jak hrabia bierze ślub z ukochaną Marią, jednak szybko nudzi mu się życie męża i…

Przesłanie i problematyka „Mistrza i Małgorzaty” – wartości, ideały i tematy ważne Bułhakowa

Swoje rozważania chciałbym zakończyć na omówieniu „Mistrza i Małgorzaty”. Powieść Michaiła Bułhakowa zawiera kilka wątków: historię Jeszui, miłość tytułowych bohaterów, dzieje Wolanda i jego świty, a także wydarzenia mające miejsce w totalitarnej Rosji. Mamy tu do czynienia z obrazem zła na podstawie przesiąkniętej nim moskiewskiej rzeczywistości, która została tak mocno zniewolona i zdegenerowana, że nawet…

Surrealizm w literaturze, malarstwie i filmie

Tematem mojej pracy jest surrealistyczne spojrzenie na świat w literaturze, filmie i malarstwie. Kierunek powstał w 1924 we Francji i wzbudził zarówno wielkie emocje. jak i dużą zainteresowanie niecodzienną, irracjonalną twórczością. Termin „surrealizm” wymyślony przez Guillaume Apollinaire to nic innego jak „nadrealizm”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kierunek przeciwny wobec realizmu, jednak prawdziwa głębia…

„Jagnię i wilcy” – morał, znaczenie i przesłanie bajki

Morał występuje już na początku bajki Krasickiego i mówi, że silniejsze jednostki mają większe przywileje niż osobniki słabe. Fabuła dotyczy sytuacji, w której głodne i bezlitosne wilki zabijają niewinną i bezbronną owieczkę. Barbarzyństwo i bezwzględność drapieżników kontrastuje z delikatną i bezsilną owieczką skazaną na pożarcie. W połączeniu z morałem ma to uświadomić czytelnikowi, że nie…

Kamienica Cecylii Kolichowskiej – znaczenie i rola w „Granicy”

Właścicielką opisanej przez Nałkowską kamienicy jest Cecylia Kolichowska. W tym przypadku po raz kolejny mamy do czynienia z kamienicą zamieszkiwaną przez skrajnie różnie grupy społecznych; z jednej strony widać ledwo wiążącą koniec z końcem biedotę ściśniętą na kilku metrach kwadratowych, czego przykładem są rodziny Gołąbskich i Posztrackich, a z drugiej przestronne i bogato wyposażone mieszkania,…

Kamienica Łęckich i jej rola w „Lalce”

Pozytywistyczna powieść przedstawia panoramę społeczeństwa polskiego pod koniec XIX, a jednymi z bohaterów jest arystokratyczna rodzina Łęckich posiadająca własną kamienicę znajdującą się przy ulicy Kruczej w Warszawie. Jest ona koloru żółtego, ma 3 piętra, z których każde zostało wykonane w innym stylu, a na bramie i jej skrzydłach można dostrzec kunsztowne ozdobniki. W kamienicy mieszkają…

Motyw i rola pamiętnika w „Lalce”

Kolejnym dziełem, do którego chciałbym się odwołać, jest „Lalka”. Jeden z bohaterów to Ignacy Rzecki, piszący Pamiętnik Starego Subiekta. Ów pamiętnik pojawia się w dziewięciu rozdziałach powieści i pisany jest w pierwszej liczbie osoby pojedynczej, dzięki czemu zyskuje na wiarygodności i stanowi subiektywny zapis odczuć, spostrzeżeń i opinii Ignacego Rzeckiego, których z różnych przyczyn nie…

Motyw arkadii (raju) w „Żywocie człowieka poczciwego”

Autor kreuje postać szlachcica-ziemianina żyjącego wedle wyznaczonych zasad w swojej ziemskiej posiadłości ukazanej na wzór arkadii. Życie w nim odbywa się harmonii z naturą i polega na pielęgnowaniu ziemi, religijności, umiłowaniu rodziny, a także miłości do ojczyzny. Prowadząc gospodarstwo i troszcząc się o nie, bohater kreuje własną osobowość i zyskuje pozytywne cechy charakteru. Ważnym jest…

Symbolizm w wierszu „Kowal” Staffa

Podmiot liryczny to tytułowy kowal opowiadający o swojej pracy. Widać w niej wielkie zaangażowanie, oddanie i determinację. Mówi on o tym, że wyrzuca z siebie kruszce drogocenne i rzuca je na kowadło, co należ traktować jako symbol kształtowania ludzkiego charakteru. Podmiot liryczny jest bardzo stanowczy w tym, co robi, dlatego można wysnuć wniosek, że stanowi…

Życie i świat jako teatr, człowiek jako aktor – omów motyw występujący w literaturze

Człowiek jest istotą, która od zawsze starała się odnaleźć przyczynę swojego istnienia. Od zarania dziejów ludzie zastanawiali się, co kieruje ich życiem i dlaczego wygląda ono właśnie w taki, a nie inny sposób. Jedną z koncepcji, jaka się pojawiła w tym kontekście, jest teza mówiąca, że świat to teatr, a ludzie są marionetkami i aktorami…

Motyw labiryntu w literaturze – omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów

Labirynt to skomplikowana budowla z jednym wyjściem, złożona z wielu krętych korytarzy, które są rozmieszczone w tak zawiły i niejasny sposób, aby wydostanie się z niego było jak najtrudniejsze. Labirynt często jest wykorzystywany w naukach ścisłych jako figura geometryczna, jednak równie często pojawia się w literaturze. Niekiedy występuje on w sensie dosłownym, jako budowla będąca…

Wpływ pieniądza na życie bohaterów z różnych epok literackich

Niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie, faktem jest, że pieniądz rządzi światem. Większość ludzkich działań jest podejmowana dzięki mamonie i przez nią, a pieniądz to motor napędowy rozwoju cywilizacyjnego. Dzięki niemu stale następuje postęp w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego, począwszy od sportu, po rozrywkę, skończywszy na najbardziej rozwiniętych technologiach. Odpowiednia ilość…

Diabeł w sztuce – obraz szatana w malarstwie i filmie

Diabeł to ucieleśnienie zła, symbol grzechu, zdrady i piekła. Słowem; wszystkiego, co najgorsze. Demon ten jest ściśle powiązany z religią chrześcijańską, ponieważ diabły to upadłe anioły, które wyrzekły się Boga. Wszystko zaczęło się od Lucyfera, który, wg Biblii, jest stwórcą zła. Tak obraz Szatana przedstawia religia chrześcijańska. Od czasów biblijnych motyw ten często pojawia się…

Ewolucja dramatu jako gatunku literackiego – od antyku do współczesności

Dramat obok liryki i epiki jest jednym z głównych rodzajów literackich, który cechuje się mocno zaznaczoną fabułą i dużą liczbą dialogów, przez co funkcja narratora lub podmiotu lirycznego jest prawie niezauważalna. Utwory dramatyczne mają charakter fabularny i są wyraźnie podzielone na części: przedstawienie, rozwinięcie głównych wątków, punkt kulminacyjny i zakończenie. Mniej więcej w ten sposób…

Motyw szczęścia i jego definicje w literaturze

Szczęście to stan równowagi emocjonalnej, poczucia życiowego spełnienia i przekonania, że możemy być zadowoleni z tego, co nas spotyka i co posiadamy. Dążą do niego wszyscy ludzie na ziemi, niezależnie od wieku, przekonań, miejsca zamieszkania czy koloru skóry. Definicja szczęścia i recepta na jego osiągniecie nie są jednak jednoznaczne i dla każdego mogą znaczyć co…

Kontrast jako metoda prezentacji bohaterów literackich

Jak podaje „Słownik terminów literackich”, kontrast to zabieg stylistyczny polegający na przedstawieniu pewnego zjawiska poprzez ukazanie również zupełnie odmiennego, przeciwstawnego znaczenia. Jest to zestawienie dwóch przeciwieństw, które służy uwydatnieniu cech charakterystycznych opisywanego przedmiotu. W kontekście mojego tematu będę mówić nie o przedmiotach, lecz o ludziach. Postaram się na wybranych przykładach pokazać, że użycie kontrastu pozwala…

Motyw kłamstwa w literaturze

Czy prawda jest zawsze lepsza niż kłamstwo? Według mnie nie – nie w każdej sytuacji bowiem warto być całkowicie szczerym. W niektórych przypadkach lepiej nie powiedzieć prawdy bądź nawet skłamać. Lecz które to są te niektóre przypadki? Kto ma prawo oceniać, kiedy wolno wprowadzać innych świadomie w błąd, a kiedy nie? Te kwestie są bardzo…

Motyw pychy i pokory w literaturze

Pycha i pokora to dwie przeciwstawne wobec siebie postawy życiowe, które całkowicie się od siebie różnią. Pycha polega bowiem na zbyt wysokiej pewności siebie graniczącej z arogancją i wyniosłością, natomiast pokora charakteryzuje się skromnością, wyważonym podejściem do życia i niewywyższaniem się ponad drugiego człowieka. Pysznymi można więc określić ludzi bezkrytycznych wobec siebie i mających zbyt…

Najważniejsze motywy i tematy w literaturze romantycznej

Romantyzm to charakterystyczna epoka w dziejach literatury, powstała pod koniec XVIII i funkcjonująca do połowy XIX wieku. Zrodziła ona wielu wybitnych pisarzy z Goethem, Byronem, Blake’iem, Słowackim, Mickiewiczem i Norwidem na czele, którzy wypracowali własny, specyficzny styl. Ich twórczość powiela pewne utarte w okresie romantyzmu schematy, pozwalające na wyodrębnienie typowych motywów dla tej epoki. Najczęściej…

Romantyczny światopogląd przedstawiony w „Balladach i romansach” A. Mickiewicza

Romantyzm to charakterystyczny okres, który wytworzył określony i bardzo specyficzny światopogląd, w dużym stopniu odróżniający się od innych epok literackich. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu był bez wątpienia Adam Mickiewicz, którego tomik zatytułowany „Ballady i romanse” tak naprawdę otworzył w Polsce nową epokę. Ze względu na fakt, że „Ballady i romanse” przedstawiają typowy światopogląd tego…

Epistolografia w romantyzmie, czyli słynne listy romantyczne

W zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze nie było Internetu ani nawet telefonów, mieszkający daleko od siebie ludzie komunikowali się ze sobą za pomocą listów. Listy odgrywały bardzo istotną rolę w życiu społecznym – dzięki nim kochankowie mogli wyznawać sobie miłość na odległość, politycy mogli przekazywać sobie wiadomości, a kupcy wysyłać oferty. Nic więc dziwnego, że motyw…

Internet – jego wady i zalety. Przedstaw i oceń jego rolę we współczesnym świecie

Bez cienia przesady można stwierdzić, że Internet jest zjawiskiem, które w ostatnim czasie diametralnie zmieniło życie ludzi na świecie. To nowe medium powstałe na początku lat 90. ma ogromny wpływ niemal na każdy obszar działalności człowieka, począwszy od spraw ekonomicznych, poprzez kontakty towarzyskie, skończywszy na rozrywce. Z jego powodu zaszły na świecie ogromne zmiany, które…

Samochody i motoryzacja jako motyw literatury i sztuki

Wraz z biegiem lat cywilizacja człowieka coraz bardziej rozwija się pod względem technologicznym. W efekcie tego procesu pojawiają się nowe wynalazki, które często diametralnie zmieniają życie ludzkie i w dużym stopniu je ułatwiają. Jednym z takich wiekopomnych pomysłów było bez wątpienia powstanie motoryzacji, gdyż za pomocą samochodów człowiek może szybko przemieszczać się z miejsca na…

End of content

End of content