Portret polskiego inteligenta w literaturze. Omów ujęcia motywu

Inteligencja to warstwa społeczna składająca się z ludzi najlepiej wykształconych i wyedukowanych, którzy cieszą się dużym szacunkiem wśród innych grup społecznych i często zajmuje najwyższe, kierownicze stanowiska zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w administracji państwowej. Do przedstawicieli inteligencji można zaliczyć lekarzy, prawników, sędziów, naukowców, artystów, inżynierów i wysokich urzędników.

Czytaj więcej

Etos inteligenta i jego demaskacja

W każdej grupie społecznej obowiązuje i jest realizowany pewien zbiór wzorów kulturowych uważanych za idealne. Są one jasno określone, a poprzez ich realizację zaobserwować można wartości wyznawane przez tę grupę, które kształtują jej styl życia. Etos ma zabarwienie pozytywne, ponieważ nie zawierają się w nim zachowania i normy negatywnie oddziałujące na społeczeństwo. Poprzez inteligencję zaś […]

Czytaj więcej

„To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie rozsądni pełni wątpliwości“. Uczyń myślą przewodnią rozważań na temat prawdziwej mądrości życiowej

„Jesteś głupi!” – takie zdanie wciąż obraża, bo przecież nikt nie chce być tak postrzegany. Jednak najczęściej głupota jest czyniona w sposób zadziwiająco nieuświadomiony. Jednocześnie żyjemy w nieco dziwnych czasach, w których stwierdzenie: „Ale on mądry” jest nacechowane takim zdziwieniem i dystansem,

Czytaj więcej