Język

W tej kategorii znajdują się różnego rodzaje prace związane z językiem.

Zapożyczenia językowe – przykłądy, rodzaje, zastosowanie, funkcje

Zapożyczenie językowe to wyrazy, terminy i zwroty istniejące w danym języku, które mają swoje źródła w językach obcych. Większość z nich traktujemy na co dzień jako integralną część naszej mowy i często nawet bez większej świadomości posługujemy się tego typu konstrukcjami. Są one oczywiście wynikiem przenikania się kultur na różnym etapie naszego tysiącletniego istnienia, w…

Narracja i język w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dzieło Gustawa Herlinga-Grudzińskiego obrazuje rzeczywistość łagrów, czyli sowieckich obozów pracy przymusowej dla sowieckich więźniów. U Grudzińskiego narrator jest zarazem głównym bohaterem i autorem powieści, dlatego wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej i przedstawia swoje doświadczenia z pobytu w łagrze, a jednocześnie bierze udział w wydarzeniach. Z jego punktu widzenia czytelnik obserwuje zachowania ludzi w…

Narracja i język w Opowiadaniach Borowskiego

Opowiadania Tadeusza Borowskiego są zbiorem kilku opowiadań o tematyce Holocaustu. W tym przypadku mamy do czynienia z dziełem napisanym przez człowieka osobiście doświadczonego przez to wydarzenie, ponieważ Borowski w rzeczywistości przebywał w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Dautmergen i Dachau. W tym przypadku narratorem jest również główny bohater – Tadek. Wypowiada się on w pierwszej osobie…

Adaptacje filmowe literatury polskiej – omów wybrane ekranizacje

Literatura od lat jest doskonałą bazą do tworzenia dzieł filmowych, czego przykład stanowią chociażby takie produkcje jak „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Ojciec chrzestny”, „Romeo i Julia” czy „Duma i uprzedzenie”. Wszystkie te obrazy osiągnęły wielki sukces zarówno artystyczny, jak i komercyjny, w czym ogromna zasługa dzieł literackich, na których bazują. Literatura jest bowiem doskonałą podstawą…

Zapożyczenia językowe w języku polskim na przełomie wieków

Choć zjawisko zapożyczeń może wydawać się ściśle związane z dzisiejszą rzeczywistością, to po głębszej analizie okazuje się, że występowało ono już wieki temu. Na potwierdzenie tej tezy wystarczy wspomnieć chociażby liczne naleciałości łacińskie, jakie w dużych ilościach funkcjonowały w mowie staropolskiej. To właśnie z nich wzięły się takie słowa jako anioł, byk, chrzest, papież, ołtarz….

Sens i wpływ cierpienia na życie człowieka na przykładzie bohaterów literackich różnych epok

Cierpienie kojarzy się ze smutkiem, bólem, współczuciem i trudnymi sytuacjami życiowymi, dlatego współcześnie człowiek stara się go unikać. W celu ukojenia fizycznego cierpienia korzystamy ze zdobyczy medycyny i usług lekarzy, a aby zlikwidować cierpienie psychiczne związane z przykrymi wydarzeniami emocjonalnymi, sięgamy po pomoc rodziny, przyjaciół i innych bliskich osób. Jak różnie człowiek przeżywa cierpienie i…

Wulgaryzmy i przekleństwa w literaturze, filmie i muzyce – omów ich rolę, funkcję i sposób użycia

Jak podaje słownik języka polskiego, wulgaryzm to wyrażenie będące dosadnym, często ordynarnym określeniem zjawisk, przedmiotów lub osób, które można wyrazić w normalny sposób, nie używając tak dosadnych zwrotów. Z definicji wynika zatem, że wulgaryzmy mają swoje zamienniki, dlatego ich używanie nie jest konieczne. Da się przecież posługiwać językiem polskim bez wykorzystywania przekleństw, lecz mimo to…

Język bloga – jego cechy, środki wyrazu, forma

W obrębie Internetu funkcjonują blogi, czyli strony WWW tworzone zazwyczaj przez ich właścicieli, którzy umieszczają ich łamach swoje przemyślenia na wszelkiego rodzaju tematy. Są to bardzo charakterystyczne witryny w dużym stopniu odróżniające się od innych stron internetowych, na co wpływ ma ich subiektywny charakter, a także specyficzny język, jakim posługują się blogerzy. Różni się on…

Język reklam młodzieżowych

Reklamy młodzieżowe są skierowane przede wszystkim do nastolatków, dlatego należą do nich przede wszystkim reklamy napojów i artykułów do jedzenia, odzieży i kosmetyków dla młodych ludzi. Aby były one skuteczne, ich język musi być dostosowany do tej grupy docelowej. Pierwszym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę w kontekście języka reklam młodzieżowych, jest to, że reklamy…

Moda językowa – definicja, przykłady, opis zjawiska

Język i sposoby wyrażania się to coś zmiennego oraz ulegającego różnego rodzaju fluktuacjom z powodu rozmaitych względów. Największy wpływ na modyfikacje, jakie zachodzą w języku, mają bez wątpienia takie czynniki jak czas, rozwój technologiczny czy media. Ich oddziaływanie sprawia, że powstaje tzw. moda językowa, choć tak naprawdę trudno właściwie określić, czym ona jest. Niewątpliwie jest…

Język informatyków jako żargon grupy zawodowej

Dzisiejszy świat jest bardzo różnorodny. Ogromna liczba różnego rodzaju subkultur, grup społecznych, środowiskowych czy zawodowych sprawia, że każdy może znaleźć dla siebie miejsce w społeczeństwie. Z owej różnorodności wynikają również odmienności pod względem języka, jakiego używamy. Oczywistym jest bowiem fakt, że inną mową będą posługiwali się naukowcy, kibice i uczniowie. Można więc wywnioskować, że używany…

Język utworów zespołu T.Love – przeprowadź jego analizę, omów środki wyrazu i jego cechy charakterystyczne

T. Love to polski zespół muzyczny powstały na początku lat 80. Początkowo inspirował się przede wszystkim punk rockiem, jednak z biegiem lat zaczął sięgać również po inne style muzyczne, takie jak rock, pop czy reggae. Największy sukces tej kapeli przypadł na początek i połowę lat 90., kiedy to ukazały się takie hity jak „Chłopaki nie…

Kicz w literaturze, filmie i sztuce

Jak podaje definicja, kicz to coś tandetnego, wykonanego niedbale, schlebiającego najniższym gustom i nieposiadającego żadnych walorów artystycznych. Nazwanie jakiegoś dzieła kiczem oznacza, że jest ono marnej jakości, dlatego żaden artysta z pewnością nie chciałby, aby w ten sposób zaszufladkować jego twórczość. Mimo to kicz w literaturze, filmie i sztuce to rzecz powszechna, którą od lat…

Neologizmy w utworach Bolesława Leśmiana (leśmianizmy) i Cypriana Kamila Norwida – omów ich rolę i funkcje

Cyprian Kamil Norwid to polski artysta tworzący w dobie romantyzmu. Na jego najważniejszy dorobek składają się przede dzieła literackie, obejmujące zarówno prozę, jak i dramat oraz lirykę. Norwid dużą część życia spędził w Paryżu, gdzie doskwierała mu bieda, a doceniony został dopiero po śmierci. Z kolei Bolesław Leśmian to poeta epok Młodej Polski i dwudziestolecia…

Poprawność językowa polskich polityków – omów na wybranych przykładach wypowiedzi

Mimo że polityków z przeciwstawnych ugrupowań dzieli niema wszystko, to istnieje jeden element charakterystyczny dla każdego, kto pełni funkcję publiczną – język, jakim się posługują w debacie publicznej. Mianowicie niezależnie od przynależności partyjnej język polityków charakteryzuje się takimi samymi cechami. Jedną z nich jest niska poprawność językowa, która objawia się poprzez nieumiejętność konkretnego i jasnego…

Wpływ języka angielskiego na język współczesnej młodzieży

Wpływ obcej kultury na polską jest zauważalny od dawien dawna. Już w średniowieczu panowała moda na posługiwanie się językiem czeskim, a w oświeceniu prym wiodło wszystko, co związane z Francją, co bardzo dobrze sportretował Ignacy Krasicki w swojej „Żonie modnej”. Również w dzisiejszych czasach da się wyodrębnić podobne zjawisko, polegające na częstym sięganiu po różnego…

Język muzyki hip-hopowej – przeanalizuj wybrane teksty utworów rapowych

W dzisiejszych czasach to nie poezja, literatura czy teatr mają największy wpływ na młodzież, lecz muzyka współczesna. To właśnie jej nastolatki słuchają najczęściej, świadomie lub nieświadomie chłonąć płynący z niej przekaz. Jednym z najpopularniejszych rodzajów muzyki współczesnej jest hip-hop, powstały w latach 70. XX wieku z inicjatywy mieszkających w USA Afroamerykanów. Ten rodzaj muzyki polega…

Język e-maili, SMS-ów, chatów i komunikatorów. Opisz jego cechy

Korespondencja to wymiana informacji pomiędzy ludźmi, którzy z reguły znajdują się w dalekiej odległości od siebie i nie mają szans porozumieć się za pomocą komunikatów werbalnych. Jako że dzisiejsza rzeczywistość zmienia się w okamgnieniu, co wynika przede wszystkim z postępu technologicznego, modyfikacji ulegają również formy korespondencji. Kiedyś, jeszcze zanim Internet stał się powszechnie używanym medium,…

Język instrukcji obsługi i tekstów instruktażowych

Wraz z bardzo szybkim rozwojem technologicznym w naszym życiu pojawia się coraz więcej różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, które mają za zadanie je ułatwić. Należy do nich zaliczyć m.in. telefony komórkowe, komputery, lodówki, samochody i wszelkie inne przedmioty o podobnym przeznaczeniu. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, musimy jednak umieć się nimi w…

Język prezenterów programów rozrywkowych – analiza porównawcza na przykładzie Jakuba Wojewódzkiego i Tadeusza Sznuka

Każdy program rozrywkowy rządzi się swoimi prawami, a jego formuła wynika przede wszystkim z grupy docelowej, do której jest kierowany. Nic więc dziwnego, że młodzieżowe talk-show wygląda zupełnie inaczej niż poważny teleturniej naukowy, gdzie pytają pytania o wiedzę uczestników. W ślad za konwencją idzie język używany przez prezenterów, który również zależy od formuły prowadzonych przez…

Gwara poznańska (wielkopolska) – analiza, przykłady i charakterystyka

W toku integracji każde stosunkowo duże środowisko społeczne osiedlone na określonym terenie wytwarza charakterystyczny tylko dla siebie język, powszechnie nazywany gwarą. Należy ją zdefiniować jako odmianę języka specyficzną dla osób zamieszkujących ten sam obszar. Używając podobnej mowy, członkowie poszczególnych grup odróżniają się od innych, wzmacniając tym samym własną tożsamość. Oprócz tego gwara utrwala relacje pomiędzy…

Wielkie monologi literackie – słynne przemowy bohaterów literackich

Monolog to specyficzny rodzaj wypowiedzi, polegający na tym, że podmiot wygłasza ciągłą przemowę na jakiś temat. Monolog to najpełniejszy wyraz wewnętrznego „ja”, ponieważ w jego trakcie człowiek może być całkowicie szczery z uwagi na fakt, iż przed nikim nie musi niczego udawać. Ten typ wypowiedzi jest szczególnie popularny w literaturze, gdzie często występują wielkie monologi,…

Agresja językowa w mowie współczesnych Polaków

Agresja językowa to przemoc słowna polegająca na używaniu języka w taki sposób, aby obrazić lub zranić drugiego człowieka bądź uzewnętrznić negatywne emocje towarzyszące nadawcy. We współczesnej rzeczywistości można spotkać się z nią bardzo często i w najróżniejszych sytuacjach, począwszy od codziennej wizyty w sklepie, poprzez jazdę w autobusie i pobyt w szkole, skończywszy na pobycie…

Kultura języka w Internecie

Pojęcie „kultura języka” oznacza umiejętność poprawnego, grzecznego i uprzejmego posługiwania się językiem. W codziennych kontaktach międzyludzkich jest ona czymś oczywistym, czego z lepszym lub gorszym skutkiem staramy się przestrzegać. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku Internetu, gdzie istnieje wiele obszarów, w obrębie których mniej lub bardziej świadomie użytkownicy łamią zasady kultury języka. Z czego to…

Metaforyka tytułów prasowych – oceń, jak ma się tytuł czasopisma do jego zawartości

Wszelkiego rodzaju wydawnictwa prasowe, niezależnie od tego, czy mówimy o dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach czy kwartalnikach, posiadają wspólny i niezmienny od setek lat element – tytuł. Z punktu widzenia zysków, czyli tego, do czego dąży przeważająca większość redakcji, jego znaczenie jest ogromne, ponieważ stanowi jeden z podstawowych elementów tworzących wizerunek i markę danego czasopisma. Tytuł powinien…

Język czasopism młodzieżowych – analiza i charakterystyka

Czasopisma młodzieżowe to segment prasy skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, przede wszystkim do osób w wieku od mniej więcej 12 do 18 lat, czyli nastolatków i nastolatek. Prym wiodą w nim skierowane do młodych dziewczyn wydawnictwa, które poruszają różnorodną tematykę, skupiając się na młodzieżowych dziewczęcych sprawach, problemach, zainteresowaniach i pasjach. Wśród nich można…

Język przysłów polskich – analiza i charakterystyka

Jak wskazuje definicja zaprezentowana w „Słowniku przysłów”, przysłowia to zdania i wyrażenia utrwalone w tradycji ustnej lub piśmienniczej, które przekazują jakąś ogólną myśl i mają formę reguły życiowej, wskazówki czy przestrogi. Mówi się wręcz, że przysłowia są mądrością narodów, co wskazuje, że odzwierciedlają sposób myślenia i zachowania danego społeczeństwa. Ich rolą jest więc kształtowanie ludzkich…

Język listów do redakcji w różnych pismach – omów i scharakteryzuj

Listy pisane przez czytelników do redakcji różnego rodzaju czasopism są stałem elementem większości z nich. Z reguły poświęca się im odrębną, jedno- lub dwustronicową rubrykę umieszczoną najczęściej na początku gazety, gdzie publikuje się wybraną przez dziennikarzy korespondencję nadesłaną przez czytelników. Pozwala to odbiorcom na nawiązanie kontaktu z redakcją, wejście z nią w polemikę, skomentowanie jej…

Język internetowych grup dyskusyjnych, czatów i forów

Internet to współcześnie najszybciej rozwijające się najpopularniejsze medium, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja. Przewiduje się, że w przyszłości stanie się on tak powszechny, że będzie nas otaczać wszędzie i stanie wręcz niezauważalny w codziennym funkcjonowaniu, a jego obsługa będzie dla każdego naturalna i intuicyjna. Czy tego chcemy, czy nie, Internet ma ogromny wpływ na…

Słownictwo i frazeologia biblijna oraz mitologiczna w języku polskim

Obecność frazeologizmów i przysłów wywodzących się z Biblii i mitologii jest tak powszechna w języku polski, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich starożytnej genezy. Przyzwyczailiśmy się tak mocno do słownictwa biblijnego i mitologicznego, że nawet jeśli nie znamy antycznych przekazów, rozumiemy ich znaczenie i potrafimy wychwycić ich sens. Niniejsza praca szerzej opisuje…

End of content

End of content