Metamorfoza / przemiana

Zupełna przemiana człowieka, jego myślenia, zachowania i stosunku do świata jest bardzo częstym elementem literatury różnych epok. Dzięki temu czytelnik może obserwować zmiany, jakie zachodzą w ludziach pod wpływem istotnych bodźców, takich jak utrata bliskiej osoby, niespełniona miłość, przegrana wojna czy ciężka choroba. Od wieków ludzie fascynowali się zmiennością człowieka – ze złego w dobrego i odwrotnie. Miały na tę zmiany wpływ czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, wynikające z charakteru i usposobienia człowieka. Przykładami dzieł, gdzie metamorfoza bohatera pełniła bardzo ważną rolę są: „Potop” Henryka Sienkiewicza, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa czy też „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.

Metamorfoza (przemiana) Andrzeja Kmicica z „Potopu”

W młodości Andrzej Kmicic to nieustraszony hulaka, którego porywczość doprowadza do popełnienia potwornego błędu – zabicia wielu ludzi. Już tego mu jego ukochana Oleńka nie chce wybaczyć, a co dopiero zdrady ojczyzny, której się na pierwszy rzut oka dopuścił. Kmicic, dla którego nic nie liczyło się tak, jak zdanie Aleksandry Billewiczówny, chce przekonać dziewczynę o…

Przemiana (metamorfoza) Rodiona Raskolnikowa ze Zbrodni i kary

Powieść „Zbrodnia i kara” prezentuje losy pewnego młodego i biednego studenta z Petersburga o imieniu Rodion, który pod wpływem frustracji spowodowanej trudną sytuacją życiową, w jakiej się znajduje, zaczyna wyznawać ideologię nadludzi. Wiąże się z przekonaniem, iż jednostki inteligentne i wybijające się spośród innych ludzi, czyli takie jak Raskolnikow, są poza prawem i moralnością, dlatego…

Motyw przemiany i metamorfozy w literaturze fantastycznej

Przemiana wewnętrzna to proces duchowo-emocjonalny polegający na zmianie światopoglądu, postaw życiowych, hierarchii wartości i sposobu postrzegania świata. Pod jej wpływem następuje w człowieku głęboka metamorfoza, która może, choć nie musi iść w parze ze zmianami zewnętrznymi w wyglądzie. Przemiana stała się częstym motywem literackim wykorzystywanym do kreacji bohaterów jako istotnego elementu określającego ich osobowość.

Motyw maski w dowolnie wybranych dziełach literackich

Zakładamy maski, ukrywamy tożsamość i przebieramy się, aby uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy. Kostiumy nakładają aktorzy i artyści, w maskach wybieramy się na czasem na bal, ale też każdego dnia skrywamy swoją prawdziwą tożsamość, aby dostosować się do konwenansów i zwyczajów społecznych. Będąc wśród innych, dalszych dla nas ludzi rzadko kiedy jesteśmy bowiem w…

Metamorfoza bohatera i sens motywu przemiany w literaturze

Życie każdego człowieka podzielone jest na etapy, w trakcie których kształtuje się nasza osobowość, światopogląd i hierarchia wartości. W młodości z reguły jesteśmy idealistami ślepo wierzącymi w określone ideały, lecz z czasem stajemy się coraz bardziej pragmatyczni i rozważni, dziwiąc się swojemu niepokornemu zachowaniu sprzed kilku lub kilkunastu lat. Z kolei na starość przybieramy statyczne…

End of content

End of content