Motyw przemiany i metamorfozy w literaturze fantastycznej

Przemiana wewnętrzna to proces duchowo-emocjonalny polegający na zmianie światopoglądu, postaw życiowych, hierarchii wartości i sposobu postrzegania świata. Pod jej wpływem następuje w człowieku głęboka metamorfoza, która może, choć nie musi iść w parze ze zmianami zewnętrznymi w wyglądzie. Przemiana stała się częstym motywem literackim wykorzystywanym do kreacji bohaterów jako istotnego elementu określającego ich osobowość.

Czytaj więcej

Motyw maski w dowolnie wybranych dziełach literackich

Zakładamy maski, ukrywamy tożsamość i przebieramy się, aby uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy. Kostiumy nakładają aktorzy i artyści, w maskach wybieramy się na czasem na bal, ale też każdego dnia skrywamy swoją prawdziwą tożsamość, aby dostosować się do konwenansów i zwyczajów społecznych. Będąc wśród innych, dalszych dla nas ludzi rzadko kiedy jesteśmy bowiem w […]

Czytaj więcej

Metamorfoza bohatera i sens motywu przemiany w literaturze

Życie każdego człowieka podzielone jest na etapy, w trakcie których kształtuje się nasza osobowość, światopogląd i hierarchia wartości. W młodości z reguły jesteśmy idealistami ślepo wierzącymi w określone ideały, lecz z czasem stajemy się coraz bardziej pragmatyczni i rozważni, dziwiąc się swojemu niepokornemu zachowaniu sprzed kilku lub kilkunastu lat. Z kolei na starość przybieramy statyczne […]

Czytaj więcej