Przyczyny wojny trojańskiej na podstawie literatury, sztuki i filmu

Wojna Trojańska miała miejsce ok. 1200 r. p.n.e., trwała nieprzerwanie przez 10 lat, a stronami konfliktu były wojska Achajów i Trojan. Brało w niej udział wielu mitologicznych wojowników, którzy wsławi się męstwem, odwagą i siłą, takich jak Achilles, Hektor, Nestor, Odyseusz czy Agamemnon. Mimo że od czasu tego konfliktu minęło bardzo dużo czasu, to funkcjonuje […]

Czytaj więcej

Sacrum i profanum w różnych mitologiach

Sacrum to sfera świętości obejmująca wszystko to, co jest związane z ludzkimi wierzeniami, dlatego przynależą do niej wszelkiego rodzaju bóstwa, bogowie, obrzędy i symbole. Z kolei sacrum odnosi się do pozbawionej wymiaru świętości sfery ludzkiej, toteż można do niej zaliczyć każdego przeciętnego człowieka i jego codzienną aktywność nieobejmującą działań religijnych. Obie te sfery występują w […]

Czytaj więcej

Mitologiczne związki frazeologiczne w poezji polskiej – ich rola i funkcja

Związki frazeologiczne mają wielorakie pochodzenie, a jednym z najważniejszych i najpopularniejszych jest mitologia. Jej różnorodność, uniwersalizm i bogactwo decydują, że stała się ona źródłem wielu frazeologizmów, po które następnie wielokrotnie sięgali współcześni poeci. Poniższa praca ma na celu szerzej przeanalizować to zagadnienie i na wybranych przykładach dzieł literackich omówić funkcje, jakie we współczesnej poezji pełnią […]

Czytaj więcej

Motywy mitologiczne i antyczne w literaturze

Mitologia to jedno z najbogatszych, najbardziej urozmaiconych i najbardziej wpływowych inspiracji artystycznych, z jakimi miała do czynienia ludzkość. Jest ona naszpikowana wieloma różnego rodzaju mitami o bogach, herosach, człowieku, świecie oraz wszystkim, co nas otacza. O tym, że ma ona ogromna wpływ na naszą kulturę, świadczy chociażby liczny zbiór przysłów i sentencji mających związek z […]

Czytaj więcej

Mit o Ikarze w literaturze, sztuce i malarstwie – omów jego przetworzenia i reinterpretacje

Mitologia to obok Biblii jedna z największych inspiracji literackich, która za sprawą swojego bogactwa i uniwersalności funkcjonuje na różne sposoby w wielu późniejszych epokach. Co więcej, odwołania do mitologii pojawiają się w całej kulturze, czego dowodem są chociażby frazeologizmy, jak np. pięta Achillesowa, nić Ariadny czy miecz Demoklesa. Jednymi z mitologicznych postaci, które nader często […]

Czytaj więcej

Mity i legendy a twórczość J. R. R. Tolkiena

Mitologia i legendy to jedne z najstarszych, a z całą pewnością najbardziej uniwersalnych i najlepiej rozpoznawalnych źródeł współczesnej kultury. Z uwagi na swoją różnorodność, wielorakość prezentowanych postaci, motywów i wydarzeń oraz bogactwo przekazywanych treści mity i legendy przewijają się przez niemal każdą późniejszą epokę, a ich obecność jest zauważalna do dnia dzisiejszego.

Czytaj więcej

Mitologia skandynawska i grecka jako inspiracja w utworach fantasy

Starożytność to okres, w którym rozkwitła cywilizacja, a więc również kultura człowieka. W tym czasie pojawiły się pierwsze dzieła literackie i filozoficzne, powstały pierwsze państwa i narodziły się wielkie religijne bóstwa. Epoka antyczna, obejmująca swoim zasięgiem różnego rodzaju mitologie, okazała się na tyle ważna w historii, że stała się silną inspiracją dla twórców z późniejszych […]

Czytaj więcej

Motyw Prometeusza i jego literackie reinterpretacje oraz przetworzenia

Mitologia to niezwykle popularne źródło inspiracji w kulturze, sztuce, języku i literaturze, do którego odwołują się nie tylko artyści, ale również zwykli ludzie. Wystarczy spojrzeć chociażby na polskie przysłowia i aforyzmy, spośród których wiele sięga po antyczne mity i postaci wywodzące się ze starożytności, tak jak „strzała Amora”, „pięta Achillesowa” czy „nić Ariadny”.

Czytaj więcej

Klasyczny i romantyczny kanon piękna. Omów ideał mężczyzny oraz kobiety w literaturze i malarstwie

Mimo że każdy z nas wie, czym jest piękno, to sposób jego postrzegania jest radykalnie różny i zależy od wielu czynników. Aby tego dowieść, wystarczy tylko porównać kanony urody funkcjonujące w Polsce i w innych krajach zachodu z obowiązującymi w dalekich krajach wschodu czy Afryki, np. w Nepalu, gdzie największym powodzeniem cieszą się panie przy […]

Czytaj więcej