Mitologia

Antyk to okres, który odcisnął ogromne piętno na literaturze i sztuce wszystkich późniejszych epok. Zbiór podań, legend i postaci wywodzących się z mitologii jest nad zwyczaj obszerny i do dnia dzisiejszego stanowi silną inspirację artystyczną dla wszelkiego rodzaju twórców. Oddziaływanie antyku na kulturę widoczne jest nawet w języku, w którym znajduje się szereg przysłów i aforyzmów mających swoje źródła w mitologii. Wynika to z ogromnej różnorodności i bogactwa dorobku artystycznego, filozoficznego oraz społecznego antycznych twórców i myślicieli.

Arkadia w mitologii – znaczenie, opis

Kraina szczęścia była obecna już w mitologii greckiej, o czym wspomina Jan Parandowski w swojej „Mitologii”. Można w niej wyodrębnić dwa wyobrażenia na temat arkadii: jedno dotyczy tzw. złotego wieku w dziejach ludzkości, a drugie krainy Peloponez. Złoty wiek ludzkości był okresem, w którym człowiek nie znał trosk i mógł korzystać z życiodajnych sił natury….

Dedal i Ikar jako ojciec i syn

Ojciec, czyli Dedal, to trzeźwo myślący konstruktor, dla którego rozsądek jest najważniejszy. Logiczne i racjonalne spojrzenie na świat narzuca swojemu synowi, lecz ten jest zbyt młody, aby postępować w życiu rozważnie. Podczas podejmowania decyzji nie kieruje się rozumem, lecz sercem i emocjami. Z tego względu podczas lotu, dzięki któremu wraz z ojcem ma opuścić wyspę…

Motyw winy i kary na podstawie mitu o Prometeuszu

Prometeusz to półbóg, który względu na swój wkład w rozwój ludzkości uważany jest za jej ojca. Legenda mówi, że ulepił człowieka z gliny, lecz ten nie umiał się odnaleźć w świecie, dlatego Prometeusz wykradł ogień z rydwanu Heliosa, przekazał go ludziom i nauczył ich posługiwać się nim. Jako że bogowie zakazali tego czynu, uznano go…

Zbrodnia Edypa – tragiczny zbrodniarz dramatu Sofoklesa

Dramat Sofoklesa przedstawia losy tytułowego bohatera, który za pośrednictwem delfickiej wyroczni dowiaduje się, że popełni zbrodnię na własnym ojcu, a następnie poślubi rodzoną matkę. Dowiedziawszy się o tej złowrogiej przepowiedni, Edyp decyduje się na ucieczkę, lecz mimo to ostatecznie przewidywania się spełniają. Okazuje się, że główny bohater nie może uciec od zbrodni, mimo że bardzo…

Przyczyny wojny trojańskiej na podstawie literatury, sztuki i filmu

Wojna Trojańska miała miejsce ok. 1200 r. p.n.e., trwała nieprzerwanie przez 10 lat, a stronami konfliktu były wojska Achajów i Trojan. Brało w niej udział wielu mitologicznych wojowników, którzy wsławi się męstwem, odwagą i siłą, takich jak Achilles, Hektor, Nestor, Odyseusz czy Agamemnon. Mimo że od czasu tego konfliktu minęło bardzo dużo czasu, to funkcjonuje…

Sacrum i profanum w różnych mitologiach

Sacrum to sfera świętości obejmująca wszystko to, co jest związane z ludzkimi wierzeniami, dlatego przynależą do niej wszelkiego rodzaju bóstwa, bogowie, obrzędy i symbole. Z kolei sacrum odnosi się do pozbawionej wymiaru świętości sfery ludzkiej, toteż można do niej zaliczyć każdego przeciętnego człowieka i jego codzienną aktywność nieobejmującą działań religijnych. Obie te sfery występują w…

Mitologiczne związki frazeologiczne w poezji polskiej – ich rola i funkcja

Związki frazeologiczne mają wielorakie pochodzenie, a jednym z najważniejszych i najpopularniejszych jest mitologia. Jej różnorodność, uniwersalizm i bogactwo decydują, że stała się ona źródłem wielu frazeologizmów, po które następnie wielokrotnie sięgali współcześni poeci. Poniższa praca ma na celu szerzej przeanalizować to zagadnienie i na wybranych przykładach dzieł literackich omówić funkcje, jakie we współczesnej poezji pełnią…

Motywy mitologiczne i antyczne w literaturze różnych epok

Mitologia to jedno z najbogatszych, najbardziej urozmaiconych i najbardziej wpływowych inspiracji artystycznych, z jakimi miała do czynienia ludzkość. Jest ona naszpikowana wieloma różnego rodzaju mitami o bogach, herosach, człowieku, świecie oraz wszystkim, co nas otacza. O tym, że ma ona ogromna wpływ na naszą kulturę, świadczy chociażby liczny zbiór przysłów i sentencji mających związek z…

Herkules jako starożytny heros występujący w literaturze, filmie i komiksie

W literaturze i współczesnej kulturze dużą popularnością cieszą się postaci mitologicznych herosów, uosabiających męstwo, siłę, odwagę i niezłomność. Jednym z nich jest Herkules, którego wielokrotnie pojawia się w dziełach różnych pisarzy, filmach czy komiksach.

Mit o Ikarze w literaturze, sztuce i malarstwie – omów jego przetworzenia i reinterpretacje

Mitologia to obok Biblii jedna z największych inspiracji literackich, która za sprawą swojego bogactwa i uniwersalności funkcjonuje na różne sposoby w wielu późniejszych epokach. Co więcej, odwołania do mitologii pojawiają się w całej kulturze, czego dowodem są chociażby frazeologizmy, jak np. pięta Achillesowa, nić Ariadny czy miecz Demoklesa. Jednymi z mitologicznych postaci, które nader często…

Mity i legendy a twórczość J. R. R. Tolkiena

Mitologia i legendy to jedne z najstarszych, a z całą pewnością najbardziej uniwersalnych i najlepiej rozpoznawalnych źródeł współczesnej kultury. Z uwagi na swoją różnorodność, wielorakość prezentowanych postaci, motywów i wydarzeń oraz bogactwo przekazywanych treści mity i legendy przewijają się przez niemal każdą późniejszą epokę, a ich obecność jest zauważalna do dnia dzisiejszego.

Mitologia skandynawska i grecka jako inspiracja w utworach fantasy

Starożytność to okres, w którym rozkwitła cywilizacja, a więc również kultura człowieka. W tym czasie pojawiły się pierwsze dzieła literackie i filozoficzne, powstały pierwsze państwa i narodziły się wielkie religijne bóstwa. Epoka antyczna, obejmująca swoim zasięgiem różnego rodzaju mitologie, okazała się na tyle ważna w historii, że stała się silną inspiracją dla twórców z późniejszych…

Motyw Prometeusza i jego literackie reinterpretacje oraz przetworzenia

Mitologia to niezwykle popularne źródło inspiracji w kulturze, sztuce, języku i literaturze, do którego odwołują się nie tylko artyści, ale również zwykli ludzie. Wystarczy spojrzeć chociażby na polskie przysłowia i aforyzmy, spośród których wiele sięga po antyczne mity i postaci wywodzące się ze starożytności, tak jak „strzała Amora”, „pięta Achillesowa” czy „nić Ariadny”.

Klasyczny i romantyczny kanon piękna. Omów ideał mężczyzny oraz kobiety w literaturze i malarstwie

Mimo że każdy z nas wie, czym jest piękno, to sposób jego postrzegania jest radykalnie różny i zależy od wielu czynników. Aby tego dowieść, wystarczy tylko porównać kanony urody funkcjonujące w Polsce i w innych krajach zachodu z obowiązującymi w dalekich krajach wschodu czy Afryki, np. w Nepalu, gdzie największym powodzeniem cieszą się panie przy…

Frazeologia biblijna i mitologiczna we współczesnej polszczyźnie

Związki frazeologiczne to powszechnie używane w określonych sytuacjach zestawienia wyrazów o znaczeniu głębszym niż to, które wynikałaby z ich poszczególnych części składowych. Często ich wymowa jest metaforyczna, a treść ma zabawny lub zaskakujący charakter i przyjmuje formę rymowanego przysłowia bądź sentencji. Przykładem związku frazeologicznego jest zdanie „Zostać trafionym strzałą Amora”.

End of content

End of content