Ojciec

Motyw (obraz, portret) ojca w filmie i malarstwie

Pręgi Swoje wystąpienie chciałbym rozpocząć od omówienia filmu zatytułowanego „Pręgi”. Produkcja Magdaleny Piekorz obrazuje losy około trzydziestoletniego Wojtka, który przed lustrem rozlicza się ze swoim młodzieńczym życiem. Wspomnienia dotyczą przede wszystkim jego relacji z despotycznym ojcem wzbudzającym w nim wielki strach w dzieciństwie. Widzimy więc, że młodość Wojtka, delikatnie mówiąc, nie jest usłana różami, gdyż…

Portret Kochanowskiego „Trenach” – cierpiącego ojca, mędrca i artysty

Treny to zbiór liryków napisanych przez Jana Kochanowskiego w XVI wieku. Powstały one w wyniku śmierci jego córki – Urszulki, a pierwszy raz wydano je w roku 1580 w Krakowie. Składają się one z dziewiętnastu krótkich trenów obrazujących rozpacz i cierpienie ojca, mędrca i artysty po stracie ukochanej córki. Swego czasu był to cykl przełomowy,…

Abraham jako ojciec (Biblia, Stary Testament)

Jedną z najbardziej znanych przypowieści traktujących o stosunkach ojca z synem jest biblijna opowieść o Abrahamie. Abraham był człowiekiem, który poświęcił życie Bogu. Żył tak, aby Pan był z niego jak najbardziej zadowolony. Po śmierci ojca Abraham otrzymał od Stwórcy polecenie opuszczenia swej rodzimej ziemi i udania się do miejsca, które będzie jego nowym domem….

Motyw ojca i syna i ich relacja w literaturze

Ojciec i syn to dwie bardzo bliskie sobie postacie. W okresie dzieciństwa i młodości obowiązkiem tego pierwszego jest utrzymanie i zapewnienie dogodnych warunków bytowych swojej pociesze. Oprócz czysto materialnych aspektów życiowych ojciec powinien także wychować swego syna na prawego, męskiego i dojrzałego mężczyznę. Powinien być z niego dumny, a zarazem wspomagać i być mu podporą…

Relacje między ojcem i synem w literaturze i filmie

Rola ojca odgrywa w życiu każdego z nas ogromną rolę, niezależnie od tego, czy wcielamy się w nią bezpośrednio, czy też jako syn jesteśmy przez wychowywani przez ojca. Z punktu widzenia dziecka ojcostwo oznacza bliskość najważniejszej osoby w życiu, jej opiekę, wsparcie oraz bezwarunkową pomoc, zaś z perspektywy rodzica jest to ogromne wyzwanie i wielka…

Motyw ojca w literaturze

Rola ojca wiąże się z wielką odpowiedzialnością za dzieci i żonę. Jako głowa rodziny, ojciec zobowiązany jest do zapewnienia należytych warunków bytowych najbliższym, tak aby mieli możliwość w miarę dostatniego życia i szanse na rozwój osobisty. Jednocześnie ojciec powinien zadbać o odpowiednie relacje międzyludzkie z dziećmi, dzięki czemu będzie mógł je wychować na rozsądnych, dojrzałych…

End of content

End of content