Emma Bovary – charakterystyka bohaterki powieści Flauberta

 „Pani Bovary” Gustave’a Flauberta ukazuje historię miłości pomiędzy nieco nieudolnym lekarzem – Karolem Bovary – a jego młodą żoną – Emmą. Główny bohater poznaje swoją wybrankę w czasie wizyty lekarskiej w prowincjonalnym miasteczku Tostes i od razu zakochuje się w niej bez pamięci. Emma to kobieta pozornie niewinna i spokojna, a w głębi duszy pełna…

Portret Polaków i obraz społeczeństwa w „Dziadach” cz. III

 Dramat Adama Mickiewicza powstał po upadku powstania listopadowego i ukazuje niejednoznaczny wizerunek Polaków podzielonych na wielkich patriotów gotowych do ofiarowania swojego życia i zdrowia w imię ojczyzny oraz na obłudnych zdrajców oddanych carowi. Tych pierwszych przedstawiono na podstawie tragicznych losów polskiej młodzieży, która jest tłamszona przez cara i jego kompanów. Cichowski, syn pani Rollinson, Żegota…

Benedykt i Zygmunt Korczyński – różne postawy wobec narodu, ziemi i historii

 Jeden z bohaterów powieści to Benedykt Korczyński – gospodarz majątku w Korczynie, który za życiowy cel postawił sobie utrzymanie rodowego majątku w polskich rękach. Po upadku styczniowego zrywu na okupowanych terenach powszechne stało się bowiem przejmowanie zadłużonych i upadających posiadłości ziemskich przez Rosjan, do czego Benedykt bynajmniej nie chce dopuścić. Mimo że doglądanie gospodarstwa wymaga…

Sposoby walki Polaków o wolność w literaturze i malarstwie

 Choć historia Polski jest niezwykle chwalebna i możemy być z niej dumni, to jednocześnie jest bardzo trudna i pełna momentów cierpienia. Prawdziwa tragedia naszego narodu rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku wraz z nadejściem rozbiorów, w efekcie których utraciliśmy niepodległość i na długie 123 nasze państwo zniknęło z mapy Europy oraz świata. Szykany na Polaków…

Świętoszek – motyw i wizerunek rodziny mieszczańskiej

 Molier prezentuje w „Świętoszku” krytyczny obraz rodziny mieszczańskiej, gdzie cała władza należy do ojca, decydującego o tak ważnych sprawach jak chociażby zamążpójście córki. Orgon stoi najwyżej w hierarchii rodzinnej, co wynika z faktu, że to właśnie on w pełni decyduje o majątku i o tym, komu go przekaże, dlatego dzieci są od niego zależne, a…

Duchy w „Opowieści Wigilijnej” – opis zjaw, znaczenie, symbole

 Duże znaczenie dla fabuły utworu mają istoty fantastyczne pojawiające się w „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa. To popularne opowiadanie jest historią ukazującą losy Ebenezera Scrooga. Główny bohater to samotny skąpiec nienawidzący świąt Bożego Narodzenia. Nie lubi tego okresu, ponieważ w tym czasie uczucia i empatia biorą górę nad światem materialnym. Tymczasem jedyna rzecz, której Ebenezerowi nie…

Charakterystyka Jana Bohatyrowicza jako bohatera pozytywistycznego (Nad Niemnem)

 Jan Bohatyrowicz to jeden z głównych bohaterów powieści „Nad Niemnem”. Wychowany przez stryja syn powstańca, ponad wszystko ceni tradycję narodową i patriotyzm, które są dla niego jednymi z najważniejszych wartości w życiu. Z tego względu niejednokrotnie odwiedza Mogiłę, aby oddać cześć swoim przodkom. Dla Jana równie istotna jest praca będąca fundamentem jego codziennego życia. Poświęca…

Motyw szaleństwa, opętania, obłędu w „Hamlecie” Szekspira

 Kolejnym dziełem, które chciałbym omówić, jest „Hamlet” Williama Szekspira. Przedstawia ono perypetie tytułowego bohatera próbującego rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca i jednocześnie króla Danii. Wie, że został on zamordowany przez swojego brata, Klaudiusza, ponieważ wyjawił mu to duch, dlatego za wszelką cenę chce pomścić ojca. W tym celu Hamlet stosuje teatralną grę i aby dojść…

Samotność Kordiana i jej sens

 Podobny schemat przyjmuje samotność Kordiana, tytułowego bohatera utworu Juliusza Słowackiego. Poznajemy go jako pełnego ideałów młodzieńca poszukującego wartości, którym byłby gotów poświęcić swoje życie. Rozczarowawszy się miłością i przeszedłszy metamorfozę wewnętrzną na górze Mount Blanc, Kordian postanawia z determinacją walczyć o niepodległość zniewolonej ojczyzny. Okazuje się jednak, że jest zdany tylko na siebie, ponieważ inni…

Relacja ojciec-syn w Przedwiośniu (Cezary – Seweryn Baryka)

 Duży wpływ na postawę głównego bohatera ma Seweryn Baryka – ojciec Cezarego. Związek emocjonalny między tymi dwoma postaciami zostaje ukazany w rozdziale „Szklane domy”. W dzieciństwie Seweryn jest dla Cezarego autorytetem; osobą, z którą spędza wiele dających mu radość godzin. Uwielbia przesiadywać z ojcem, odrabiając lekcje i zgłębiając wiedzę, dlatego można stwierdzić, że wpływ rodzica…

„Pieśń II” z Ksiąg Pierwszych Kochanowskiego – interpretacja, analiza, omówienie

 W inny sposób humanizm Kochanowskiego zaprezentowany jest w „Pieśni II” z Ksiąg Pierwszych. W tym przypadku polega on na podjęciu dywagacji na temat postaw moralnych człowieka. Pierwsze zwrotki są zestawieniem różnych obrazów natury zimą i wiosną, a kolejne odnoszą się do skrajnie odmiennych podejść do życia. Człowiek, jego zachowanie, światopogląd i hierarchia wartości znajduje się…

„Kwiaty polskie” – interpretacja, analiza, omówienie

 Autor skomponował wiersz „Kwiaty polskie” w trakcie pobytu w Brazylii i USA, podczas gdy w Polsce trwał wojenny koszmar. Tuwim przedstawia w nim swoje opinie, wspomnienia i spostrzeżenia dotyczące polskości, ojczyzny oraz problemów społecznych i politycznych dotykających kraj. Utwór ma wiele wątków i podejmuje szereg różnych tematów. Podmiot liryczny, którego można identyfikować z Julianem Tuwim,…

Kurtz (Jądro Ciemności) – charakterystyka władcy

 Oś fabuły „Jądro ciemności” Josepha Conrada została oparta na historii kapitana Marlowa wyruszającego w podróż w głąb dzikiej, kongijskiej dżungli, aby odnaleźć zbuntowanego agenta Kurtza – człowieka, o którym słyszał wiele pochlebnych opinii, dlatego z wielkim zaciekawieniem wyczekuje na spotkanie z nim. Kiedy wreszcie do tego dochodzi i Marlow otrzymuje jego listy, uzyskuje pełny obraz…

„Zostawcie nas” (Różewicz) – interpretacja, analiza, omówienie

 Ostatnim omówionym przeze mnie dziełem będzie wiersz Tadeusza Różewicza zatytułowany „Zostawcie nas”. Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu całego pokolenia ludzi, które przeżyło II wojnę światową, i zwraca się w kierunku potomnych pozbawionych brzmienia wojny, opisując swój stosunek wobec rzeczywistości totalitarnej. Osoba mówiąca wspomina przeżycia własne i bliskiej mu kobiety z czasów krwawego konfliktu i…

Pozytywistyczne kobiet wobec pracy. Omów podejście bohaterek epoki na wybranych przykładach

 Pozytywizm to epoka istniejąca od połowy do końca XIX wieku, która była odpowiedzią na emocjonalny i uczuciowy romantyzm. Dla jej przedstawicieli jedną z najważniejszych wartościami była praca, stąd powszechnie postulowane ideały pracy u podstaw, pracy organicznej i emancypacji kobiet. W codziennej pracy pozytywiści widzieli sposób na zbudowanie silnego narodu i walkę o wolność. Co istotne,…

Julia z „Romeo i Julii” – charakterystyka

 Julię poznajemy jako jeszcze niedojrzałą, ułożoną i beztroską dziewczynę, która jest posłuszna wobec rodziców i co prawda z lekką niechęcią, ale jednak akceptuje ich decyzję o wyjściu za mąż za Parysa. Sytuacja zmienia się, kiedy na balu Julia poznaje Romea – wówczas rodzi się w niej wielkie uczucie, które zmieni jej życie i wywoła konflikt…

Demitologizacja i deheroizacja w „Zdążyć przed Panem Bogiem”

 Skomponowany w formie wywiadu przyjmującego niekiedy kształt reportażu utwór Hanny Krall z perspektywy Marka Edelmana opisuje życie i powstanie w getcie warszawskim. Robi to w sposób zgodny z tym, co widział, w żaden sposób nie koloryzując ani nie przeinaczając faktów. W „Zdążyć przed Panem Bogiem” deheroizacja polega na ukazaniu bohaterów powstania w getcie jako ludzi…

Bohater romantyczny – portret, cechy, charakterystyka, przykłady

 Romantyzm to epoka datowana na pierwszą połowę XIX wieku, która narodziła się jako wyraz dezaprobaty wobec skostniałych i bezuczuciowych reguł funkcjonujących w czasie Oświecenia. Romantycy sprzeciwili się supremacji poznania rozumowego i naukowego nad emocjami oraz intuicją, które miały dla nich, jeśli nie co najmniej takie samo, to nawet większe znaczenie. Dowodzą tego sylwetki młodzieńczych bohaterów…

„Stary człowiek i morze” – symbole. Opowiadanie jako parabola i alegoria

 Opowiadanie Ernesta Hemingwaya przedstawia prostą historię pewnego starego rybaka o imieniu Santiago, który wpływa w morze, aby złowić wielką rybę. Co znamienne, czytelnik nie dowiaduje się praktycznie niczego o głównym bohaterze, przez co jego postać i losy stają się uniwersalne i można je odnieść do życia każdego człowieka. Fakt, że pomimo podeszłego wieku i dużego…

„Odkrycie” (Szymborska) – interpretacja, analiza, omówienie

 Wisława Szymborska we wierszu „Odkrycie” odnosi się do tematyki postępu technologicznego . Jego treść dotyczy dywagacji podmiotu lirycznego nad konsekwencjami postępu technologicznego i jego etycznym wymiarem. Mianowicie podmiot liryczny zastanawia się, czy w sytuacji, gdyby jakiś naukowiec odkrył wynalazek zagrażający ludzkości i możliwy do wykorzystania niezgodnego z moralnością, to czy nie upubliczniłby go z myślą…

Życiowa klęska Wokulskiego. Rozprawka na temat porażki i losu bohatera „Lalki”

 Główny bohater „Lalki” to człowiek z pogranicza epok, który mimo wielu szlachetnych i pozytywnych działań ponosi w życiu porażkę. Z czego ona wynika? Przede wszystkim z nieszczęśliwej miłości do Izabeli Łęckiej, całkowicie rujnującej i niszczącej jego egzystencję. Po pierwsze, Stanisław wybrał nieodpowiednią kobietę jako obiekt swoich uczuć, bo trudno uznać Izabelę za osobę szlachetną, życzliwą…

Ojciec syna marnotrawnego (Biblia) – charakterystyka

 Przypowieść biblijną traktuje o ojcu i dwóch synach. Jeden z nich poprosił swego ojca o przynależny mu majątek, ponieważ zamierzał opuścić dom. Jak postanowił, tak też zrobił. Po jakimś czasie okazało się, że ów syn roztrwonił wszystkie dobra, które posiadał, ponieważ żył bardzo rozrzutnie. Na dodatek miejsce, gdzie przebywał, zaczął prześladować głód. W końcu pewnego…

Narracja i język w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 Dzieło Gustawa Herlinga-Grudzińskiego obrazuje rzeczywistość łagrów, czyli sowieckich obozów pracy przymusowej dla sowieckich więźniów. U Grudzińskiego narrator jest zarazem głównym bohaterem i autorem powieści, dlatego wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej i przedstawia swoje doświadczenia z pobytu w łagrze, a jednocześnie bierze udział w wydarzeniach. Z jego punktu widzenia czytelnik obserwuje zachowania ludzi w…

Narracja i język w Opowiadaniach Borowskiego

 Opowiadania Tadeusza Borowskiego są zbiorem kilku opowiadań o tematyce Holocaustu. W tym przypadku mamy do czynienia z dziełem napisanym przez człowieka osobiście doświadczonego przez to wydarzenie, ponieważ Borowski w rzeczywistości przebywał w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Dautmergen i Dachau. W tym przypadku narratorem jest również główny bohater – Tadek. Wypowiada się on w pierwszej osobie…

Dojrzewanie Cezarego Baryki – motyw dorastania w „Przedwiośniu”

 Główny bohater utworu „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego to Cezary Baryka – energiczny młodzieniec, którego poznajemy, gdy ma 14 lat i uczęszcza do szkoły w Baku, gdzie żyje wraz z matką i ojcem. Kiedy wybucha wojna, ojciec Cezarego wyjeżdża na front, a ten zostaje sam z matką. Kobieta nie umie poradzić sobie z synem, który zachłysnął się…

Przesłanie i problematyka „Nie-boskiej komedii” – wartości, ideały i tematy ważne Krasińskiego

 Fabuła utworu obejmuje dwa obszary: życie rodzinne głównego bohatera – hrabiego Henryka – oraz rewolucję społeczną wywołaną przez lud w geście buntu przeciwko klasie rządzącej; tematyka moralna i egzystencjalna podejmowana jest na obu tych polach. W pierwszej części widzimy bowiem, jak hrabia bierze ślub z ukochaną Marią, jednak szybko nudzi mu się życie męża i…

Przesłanie i problematyka „Mistrza i Małgorzaty” – wartości, ideały i tematy ważne Bułhakowa

 Swoje rozważania chciałbym zakończyć na omówieniu „Mistrza i Małgorzaty”. Powieść Michaiła Bułhakowa zawiera kilka wątków: historię Jeszui, miłość tytułowych bohaterów, dzieje Wolanda i jego świty, a także wydarzenia mające miejsce w totalitarnej Rosji. Mamy tu do czynienia z obrazem zła na podstawie przesiąkniętej nim moskiewskiej rzeczywistości, która została tak mocno zniewolona i zdegenerowana, że nawet…

Biblijna Ewa – charakterystyka pierwszej kobiety na Ziemi

 Jej postawa miała ogromny wpływ nie tylko na Adama – pierwszego mężczyznę na świecie, ale również na całą cywilizację człowieka, przynajmniej jeśli chodzi o kontekst religijny. Adam i Ewa zostali stworzeni w Raju, gdzie mieli żyć oni i ich potomkowie, czyli wszyscy ludzie. Mogli mieć wszystko, czego zapragną i do końca świata egzystować w rzeczywistości,…

Surrealizm w literaturze, malarstwie i filmie

 Tematem mojej pracy jest surrealistyczne spojrzenie na świat w literaturze, filmie i malarstwie. Kierunek powstał w 1924 we Francji i wzbudził zarówno wielkie emocje. jak i dużą zainteresowanie niecodzienną, irracjonalną twórczością. Termin „surrealizm” wymyślony przez Guillaume Apollinaire to nic innego jak „nadrealizm”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kierunek przeciwny wobec realizmu, jednak prawdziwa głębia…

Apokalipsa św. Jana (Biblia, Stary Testament) – analiza, interpretacja, omówienie

 Jedna z najsłynniejszych wizji apokalipsy to bez wątpienia ta przedstawiona w Biblii. Jest ona bardzo mocno zakorzeniona w kulturze, czego dowód stanowi ogromna liczba odwołań do niej zarówno w literaturze, jak i w filmie, teatrze czy muzyce. Autorem księgi Apokalipsy jest św. Jan, opisujący zagładę świata oraz Sąd Ostateczny. Dzieło to prezentuje kolejne fazy tego…

End of content

End of content