Podróż / wędrówka

Podróże stanowią bardzo częsty i ciekawy element literatury, sztuki i filmu. Wędrowanie to przebywanie pewnej drogi, przemieszczanie się z miejsca na miejsce lub docieranie do wielu miejsc w poszukiwaniu czegoś, bądź też błądzenie bez konkretnego celu. Wyróżnić można wiele rodzajów podróży – niektóre są wymarzone, wynikające z pasji, inne przymusowe, podjęte z konieczności, których przykładem są przede wszystkim wędrówki romantyków, będących zesłańcami ( Adam Mickiewicz „Sonety Krymskie”) . Niektóre podróże mają wymiar symboliczny, nierealny – np. podróż w czasie czy w głąb samego siebie. Ludzie traktują podróż również jako ucieczkę przed trudnościami i rozczarowaniem – przykładem tu jest ucieczka Stanisława Wokulskiego, bohatera powieści Bolesława Prusa „Lalka”, który po zawodzie miłosnym udał się do Paryża.

„Stary człowiek i morze” – symbole. Opowiadanie jako parabola i alegoria

Opowiadanie Ernesta Hemingwaya przedstawia prostą historię pewnego starego rybaka o imieniu Santiago, który wpływa w morze, aby złowić wielką rybę. Co znamienne, czytelnik nie dowiaduje się praktycznie niczego o głównym bohaterze, przez co jego postać i losy stają się uniwersalne i można je odnieść do życia każdego człowieka. Fakt, że pomimo podeszłego wieku i dużego…

Motyw emigranta/podróżnika w „Kufrze” Wierzyńskiego

Wpływ na powstanie tego dzieła na pewno miał fakt, że autor osobiście za życia przebywał na emigracji. Z tego względu w „Kufrze” wyraża swoją tęsknotę za ojczyzną. W pierwszej osobie liczby pojedynczej mówi, że często musi podróżować pomiędzy kontynentem amerykańskim a europejski, co bynajmniej nie jest dla niego czymś przyjemnym. Odwiedzanie nieznajomych obszarów nie fascynuje…

„Przypadki Robinsona Crusoe” i „Cast away” – bezludna wyspa jako miejsce akcji w literaturze i filmie

Odkrywanie nowych lądów od zawsze było nieodłącznym elementem ludzkiej cywilizacji. Ciekawość, która popycha nas do zwiedzania nieznanych jak dotąd obszarów, jest bowiem jednym z głównych elementów pozwalających na rozwój naszej kultury. Nic więc dziwnego, że losy ludzi znajdujących się na bezludnej wyspie, umieszczonych w świecie całkowicie sobie nieznanym, są tematem, którym fascynują się setki osób,…

Ameryka Północna i Południowa w literaturze polskiej. Opisz obraz kontynentów w wybranych dziełach różnych epok

Ameryka, obejmująca swoim zasięgiem zarówno kontynent południowy, jak i północny, to niezwykle fascynujący obszar będący celem dużej liczby podróżników. Jest on bardzo różnorodny, ponieważ na jego terenie znajdują się zarówno najbardziej rozwinięte pod względem cywilizacyjnym miasta, takie jak Nowy Jork czy Meksyk, jak również niedotknięte przez nowoczesnego człowieka dzikie osady zamieszkałe w amazońskiej dżungli. Obraz…

Film drogi jako gatunek – cechy, założenia, przykłady

Film drogi to specyficzna gatunek kinowy, powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku, którego charakterystyka określa podróż głównych bohaterów jako najważniejszy element fabuły. Tułaczka i wędrówka to oś akcji skupiająca wokół siebie najistotniejsze wydarzenia i postaci. Filmy drogi obrazują poszukiwanie kluczowych wartości i ideałów oraz mówią o znaczących ludzkich problemach dotykających współczesnego człowieka….

Podróże romantyków a ich twórczość literacką. Czy wędrówki pisarzy romantyzmu wpłynęły na ich dzieła?

Wszystkie ważne wydarzenia z naszego życia mają mniejszy lub większy wpływ na naszą osobowość i kształtują nasz charakter. Urodzenie dziecka, śmierć kogoś bliskiego, zmiana pracy czy przeprowadzka to sytuacje, które odbijają się na nas samych i wobec których nie pozostajemy obojętni. Podobnie jest w przypadku pisarzy, gdyż na ich twórczość silnie oddziałują przeżycia osobiste, takie…

Wędrówka duszy – życie po śmierci w literaturze

Dusza to pojęcie nie do końca określone, definiujące niematerialną i metafizyczną sferę bytu człowieka. Choć ludzkość w praktycznie wszystkich kręgach kulturowych od tysięcy lat podejmuje dywagacje na jej temat, to do dziś nie ustalono, czym ona w istocie jest. Niektórzy twierdzą, że dusza to fundament naszego życia, a ciało stanowi tylko jej zewnętrzną obudowę, zaś…

Motyw podróży w literaturze różnych epok

W znaczeniu dosłownym podróż jest fizycznym przemieszczaniem się z jednego miejsca na drugie i najczęściej rozumie się ją jako wędrówka na pieszo lub z wykorzystaniem rozmaitych środków lokomocji. Od początku cywilizacji podróże były podstawowym zajęciem człowieka, który za ich pomocą poznawał świat, odkrywał nowe miejsca i docierał tam, gdzie wcześniej nikt nie był obecny. Podróż…

Motyw Itaki i powrotu do domu w literaturze

Itaka to grecka wyspa leżąca na Morzu Jońskim, według Homera ojczyzna Odyseusza, do której przez wiele lat wracał on z wojny trojańskiej. Itaka stała się również popularnym symbolem funkcjonującym w kulturze jako wymarzone miejsce, do którego człowiek dąży przez całe życie. Itaka to także upragniony cel znajdujący się u kresu długiej oraz wyczerpującej podróży. Z…

Bohater literacki w poszukiwaniu nowej drogi życia

Życie każdego z nas pełne jest rozmaitych zakrętów, niespodzianek i nagłych zwrotów, które w dużym stopniu je zmieniają. Złe wybory i niewłaściwe decyzje mogą je prowadzić na niewłaściwe tory, będąc przyczyną rozczarowania i poczucia osobistej klęski. Wówczas zaczynamy poszukiwać nowej drogi życiowej i dążymy do poprawy samych siebie.

Motyw wędrówki literaturze

Wędrowanie to zajęcie, które jest bliskie człowiekowi od samego początku cywilizacji. Dzięki niemu ludzkość mogła w dużym stopniu rozwinąć się poprzez odkrywanie nowych lądów i obszarów, a każdy z nas z osobna ma szanse na poznanie odległych kultur i egzotycznych zakątków świata. Bycie w drodze nie zawsze jest jednak przyjemnością wybraną przez człowieka z własnej…

Motyw polskiego emigranta, zesłańca, tułacza w literaturze różnych epok

Polska to kraj niezwykle mocno doświadczony przez historię, któremu udało się przetrwać 123 lata pod zaborami, odeprzeć krwawy najazd bolszewików, przeżyć dwie krwawe wojny światowe i Holocaust oraz znieść ucisk niemieckiej i sowieckiej okupacji. Wszystkie te tragiczne wydarzenia odcisnęły ogromne piętno na naszym narodzie, a jedną z ich konsekwencji stała się emigracja, która najbardziej przybrała…

End of content

End of content