Poeta / Poezja

Od wieków w dziełach literackich poeta odgrywał istotną rolę i pełnił niekiedy bardzo ważne funkcje, nawet dla całego narodu. Tworząc poezję patriotyczną, porywającą do walki, „ku pokrzepieniu serc”, stawał się ważną postacią dla całego społeczeństwa, przykładem czego jest Konrad z dzieła Adama Mickiewicza „Dziady cz. III”. Niektórzy autorzy wskazywali jednak na pospolitość poetów i ich brak wyjątkowości względem innych ludzi (Tadeusz Różewicz „Kto jest poetą”). Zygmunt Krasiński w „Nie-Boskiej komedii” ukazywał z kolei niebezpieczeństwo tworzenia poezji, ponieważ człowiek, który zostanie owładnięty jej złym wpływem, będzie nieszczęśliwy. Negatywne ujęcie poetów odnaleźć można również w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, gdzie byli to ludomani, dla których wizyta na wsi stała się jedynie atrakcją i ucieczką od cywilizacji, przy czym nie zauważali realnych problemów społeczności.

Artysta jako bohater literacki i filmowy

Artystą nazywa się osobę, która zajmuje się wykonywaniem przedmiotów materialnych lub tworzeniem niematerialnych wytworów mających znamiona dzieł sztuki, takich jak utwory muzyczne, dzieła literackie czy grafika komputerowa. W powszechnym mniemaniu artyści to ludzie utalentowani, żyjący często na uboczu, mający własny świat i będący indywidualistami. Podobnie sytuacja wygląda w literaturze, w której artyści także są osobami…

Charakterystyka i kreacja Pana Cogito w twórczości Zbigniewa Herberta

Pan Cogito to postać wykreowana przez Zbigniewa Herberta. Imię bohatera pochodzi od łacińskiej sentencji Kartezjusza Cogito ergo sum (Myślę, więc jestem). Pan Cogito posiada wiele cech Herberta, lecz jednocześnie uosabia współczesnego człowieka Inteligentnego i wykształconego, który nie godzi się z otaczającym go światem. Jest to osoba prezentująca określone poglądy moralno-filozoficzne i przekazująca je czytelnikom. W…

Obraz poety i poezji w literaturze romantyzmu Młodej Polski

Poezja to dziedzina twórczości artystycznej obejmująca wszelkiego rodzaju teksty pisane liryką. Od najdawniejszych czasów była ona bardzo ważnym elementem aktywności człowieka – wszak już w starożytnej Grecji miała państwowo-religijny charakter, a w kolejnych epokach wcale nie straciła na znaczeniu. O ile definicja poezji nie zmieniała się na przełomie lat, o tyle jej koncepcje prezentowane przez…

Rola poety i poezji w Polsce w wybranych epokach literackich

Poeta to człowiek obdarzony talentem literackim, który tworzy poezję. Ona z kolei jest dziedziną sztuki opisującą rzeczywistość, przedstawiającą opinie i stanowisko twórcy oraz odnoszącą się do podstawowych ideałów i wartości obowiązujących w świecie. Rola poety i poezji okazuje się szczególnie ważna w przełomowych momentach życia narodu związanych z wielkimi zmianami, dramatami czy podniosłymi chwilami w…

Bohaterowie-czytelnicy z książką w ręku. Omów motyw lektury w literaturze

Kultura wraz ze wszystkimi swoimi wytworami, które obejmują m.in. artystyczną działalność człowieka, ma silny wpływ zarówno na pojedyncze jednostki, jak i całe społeczeństwa. Widać to na podstawie zachowania młodzieży żyjącej w XVIII wieku, wśród której znacznie zwiększył się odsetek samobójstw po lekturze „Cierpień młodego Wertera”, jak również na bazie twórczości wielkich bardów muzycznych, takich jak…

Skamandryci – założenia, cechy, historia, twórczość, utwory

Skamander to polska grupa poetycka, której nieformalne początki datuje się na rok 1916, a oficjalne wygaszenie działalności na rok 1939, zaś jej szczyt miał miejsce w latach 1919-1928. Jej założyciele to Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński i Jarosław Iwaszkiewicz. Pod szyldem Skamandra próbowali oni odnaleźć nową drogę dla swojej twórczości po odzyskaniu…

End of content

End of content