Praca

Praca to jeden z fundamentalnych elementów życia każdego z nas. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni w zewnętrznej firmy, czy prowadzimy własną, a może po prostu opiekujemy się dzieckiem lub zajmujemy domem – zawsze wykonujemy jakąś pracę. W ten sposób możemy realizować życiowe plany, spełniać się zawodowo i zarabiać na życie. Jeśli jednak praca nie sprawia przyjemności ani nie spełnia naszych oczekiwań lub jest wykonywana pod przymusem, staje się źródłem niezadowolenia. O różnych wymiarach, znaczeniach i formach pracy mówi literatura i sztuka.

Motyw pracy w „Chłopach” – opisz jej funkcję i znaczenie dla społeczności Lipiec

Powieść Władysława Reymonta zatytułowana „Chłopi” przedstawia losy niewielkiej społeczności wiejskiej mieszkającej w Lipcach. Praca ma dla nich fundamentalne znaczenie i w ogromnej mierze kształtuje ich codzienne życia. Trwa ona na polu, gdzie bohaterowie od świtu do zmierzchu wykonują prace gospodarskie. Nie postrzegają pracy tylko jako sposobu na zapewnienie środków do życia dla siebie i najbliższych,…

Pozytywistyczne kobiet wobec pracy. Omów podejście bohaterek epoki na wybranych przykładach

Pozytywizm to epoka istniejąca od połowy do końca XIX wieku, która była odpowiedzią na emocjonalny i uczuciowy romantyzm. Dla jej przedstawicieli jedną z najważniejszych wartościami była praca, stąd powszechnie postulowane ideały pracy u podstaw, pracy organicznej i emancypacji kobiet. W codziennej pracy pozytywiści widzieli sposób na zbudowanie silnego narodu i walkę o wolność. Co istotne,…

Motyw pracy w „Nad Niemnem” – kult i etos pozytywizmu

W „Nad Niemnem” stosunek do pracy określa wizerunek bohatera. Mianowicie te postaci, które traktują pracę jako źródło spełnienia i wewnętrznej radości, czyli np. Jan Bohatyrowicz, Benedykt Korczyński czy Justyna Orzelska, przedstawiono w pozytywnym świetle, natomiast ich przeciwieństwa, takie jak Zygmunt Korczyński czy Ignacy Orzelski, są bohaterami negatywnymi, gdyż wykazują się lenistwem i brakiem zaangażowania w…

Poświęcenie i praca dla innych jako wartość na przykładzie „Władcy Pierścieni”

Jedna z najpopularniejszych powieści fantasy w historii tego gatunku przedstawia historię niepozornego Hobbita – Froda – i jego kompanów mających do wykonania misję zniszczenia tytułowego pierścienia, który nie może wejść w posiadania okrutnego Saurona. Choć główny bohater i jego najwierniejszy sługa oraz jednocześnie bliski przyjaciel – Sam Gamgee – tak naprawdę nie mają żadnego interesu,…

Praca organiczna i praca u podstaw w Siłaczce i Nad Niemnem

Praca u podstaw związana jest z edukowaniem i pomaganiem najniższym warstwom społecznym, które wówczas nie miały szans na przystosowanie się do szybko zmieniającej się, kapitalistycznej rzeczywistości. Z kolei idea pracy organicznej polega na wspólnym i aktywnym działaniu wszystkich warstw społecznych na rzecz budowania narodowego dobrobytu oraz silnej i bogatej pod względem ekonomicznym ojczyzny. Hasła pracy…

Praca – błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów temat na wybranych przykładach literackich

Dla współczesnego człowieka praca jest jedną z najważniejszych wartości wpływających na jego życie. Dzięki niej realizujemy swoje marzenia, osiągamy zamierzone cele, kształtujemy charakter oraz wpływamy na zajmowaną pozycję społeczną. Praca daje poczucie stabilności lub – jeśli jej brak albo jest niesatysfakcjonująca – destruktywnie wpływa na ambicje i zadowolenie z życia. Z jednej strony może więc…

Motyw pracy w literaturze

Praca to jeden z najważniejszych elementów współczesnego świata, bez którego nie może funkcjonować żadne społeczeństwo. W kulturze zachodniej, czyli również w naszej, określa ona status społeczny, decyduje o dostępie do najnowszych zdobyczy cywilizacji i pozwala na rozwój technologiczny, zaś w bardziej prymitywnych społeczeństwach daje szansę na zbudowanie schronienia czy zdobycie jedzenia.

End of content

End of content