Praca – błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów temat na wybranych przykładach literackich

Dla współczesnego człowieka praca jest jedną z najważniejszych wartości wpływających na jego życie. Dzięki niej realizujemy swoje marzenia, osiągamy zamierzone cele, kształtujemy charakter oraz wpływamy na zajmowaną pozycję społeczną. Praca daje poczucie stabilności lub – jeśli jej brak albo jest niesatysfakcjonująca – destruktywnie wpływa na ambicje i zadowolenie z życia. Z jednej strony może więc […]

Czytaj więcej

Motyw pracy w literaturze

Praca to jeden z najważniejszych elementów współczesnego świata, bez którego nie może funkcjonować żadne społeczeństwo. W kulturze zachodniej, czyli również w naszej, określa ona status społeczny, decyduje o dostępie do najnowszych zdobyczy cywilizacji i pozwala na rozwój technologiczny, zaś w bardziej prymitywnych społeczeństwach daje szansę na zbudowanie schronienia czy zdobycie jedzenia.

Czytaj więcej