Motyw tęsknoty za domem rodzinnym w literaturze

Rodzina jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą wartością w kulturze. Dzięki niej stajemy się ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu, tzn. posiadamy swój światopogląd i jesteśmy istotami społecznymi. Mając to na uwadze, nie można się dziwić, że tęsknota za domem rodzinnym jest uczuciem, które silnie wpływa na życie człowieka. Oddalając się od najbliższych, czujemy […]

Czytaj więcej

Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca

Dom to miejsce o fundamentalnym znaczeniu dla człowieka, ponieważ w jego obrębie każdy z nas się wychowuje, dorasta, uczy zachowań społecznych i przysposabia się do funkcjonowania w społeczeństwie. W procesie socjalizacji rodzice i ewentualne rodzeństwo przekazują nam bowiem ideały i wartości, którymi będziemy kierować się w dorosłym życiu, dlatego dom tak silnie oddziałuje na ludzi. […]

Czytaj więcej

Mieszkanie jako przestrzeń życiowa w literaturze

Mieszkanie to podstawowa dla każdego człowieka przestrzeń życiowa, w obrębie której spędzamy większość czasu. W zaciszu czterech ścian przebywamy z rodziną, relaksujemy się, odpoczywamy i uczymy się, dlatego siłą rzeczą wchodzimy z nim w specyficzną relację. Polega ona na tym, że mieszkanie wpływa na tego, kto w nim mieszka i odwrotnie – lokator wpływa na […]

Czytaj więcej

Motyw domu i rodziny w literaturze

Dom to miejsce o fundamentalnym znaczeniu dla człowieka, ponieważ w jego obrębie każdy z nas się wychowuje, dorasta, uczy zachowań społecznych i przysposabia się do funkcjonowania w społeczeństwie. W procesie socjalizacji rodzice i ewentualne rodzeństwo przekazują nam ideały i wartości, którymi będziemy kierować się w dorosłym życiu, dlatego rodzina tak silnie oddziałuje na ludzi.

Czytaj więcej

Małżeństwa w literaturze różnych epok

Małżeństwo to związek zawarty pomiędzy dwoma osobami, które przyrzekają sobie miłość i wierność aż do śmierci. Jego zbudowanie wymaga czasu, cierpliwości, wyrozumiałości i gotowości do wyrzeczeń na rzecz drugiej osoby, dlatego jest to zadaniem niełatwym. Mnogość trudności, przed jakimi staje małżeństwo, również bynajmniej nie ułatwia mu życia. Jeśli jednak udaje się je pokonać wspólnymi siłami […]

Czytaj więcej

Motyw rodzeństwa w literaturze. Omów portrety braci i sióstr w wybranych dziełach

Rodzeństwo wychowuje się w jednym domu i dzięki swojej wzajemnej obecności ma bezcenną możliwość nauczenia się współpracy z drugim człowiekiem i przystosowania się do wspólnego życia pełnego ustępstw, ale też nauczenia się porażek, uporania się z zazdrością i wszelkimi emocjami związanymi z funkcjonowaniem w obliczu bliskiej osoby. Wreszcie dzięki rodzeństwu człowiek wiele może dowiedzieć się […]

Czytaj więcej

Małżonkowie jako bohaterowie literatury, malarstwa i filmu

Małżeństwo to związek dwojga kochających się osób, które zamierzają wspólnie dożyć końca swoich dni. Stworzenie trwałej, silnej i opartej na wzajemnym zaufaniu relacji pomiędzy partnerami jest jednak trudniejsze, niż mogłoby się wydawać, ponieważ wymaga częstych kompromisów, szczerości, ufności, cierpliwości, planowania i dużego poświęcenia emocjonalnego oraz materialnego.

Czytaj więcej

Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich

Rodzina to fundamentalne miejsce dla wszystkich ludzi, w obrębie którego kształtujemy swoją osobowość, charakter i światopogląd. Rodzice w ogromnej mierze definiują nasze zachowania i poprzez proces wychowania określają to, jak będzie wyglądało dorosłe życie człowieka oraz jego podejście do rzeczywistości. Jeżeli zatem pomiędzy rodzicami a dzieckiem panuje zdrowa atmosfera, to rodzina cieszy się szczęściem, wzajemnym […]

Czytaj więcej