Polacy i Rosjanie w literaturze – omów wzajemne relacje i stosunki obu narodów

Rosja to nasz największy sąsiad, z którym łączy nas kilkusetletnia wspólna historia. Nie jest ona kolorowa i wiąże się przede wszystkim z różnego rodzaju wojnami i wzajemnymi zatargami. Rozpoczęły się one już w średniowieczu, lecz wówczas siłą przeważającą byli Polacy, o czym świadczy hołd ruski złożony przez cara na początku XVII wieku polskiemu królowi lub […]

Czytaj więcej

Rosja sowiecka w literaturze XX w.

Rosja sowiecka to państwo powstałe w 1917 roku w wyniku bolszewickiej rewolucji październikowej, które po II wojnie światowej było największym krajem wchodzącym w skład istniejącego do 1991 roku ZSRR. Najpierw władzę sprawowali w nim bolszewicy z Włodzimierzem Leninem na czele, a następnie wywodzący się od nich komuniści pod rządami Józefa Stalina i jego spadkobierców. Rosja […]

Czytaj więcej

Obrazy Syberii w literaturze

Syberia to część Rosji, położona w północnej części Azji, która w czasach II wojny światowej stała się w świadomości społecznej Polaków, symbolem okrucieństwa i cierpienia. Przejawem tego była znaczna liczba utworów literackich i filmowych, przedstawiających specyfikę tego obszaru geograficznego i tragedię osób tam przesiedlonych, w ramach praktykowanych przez władze rosyjskie deportacji. Ofiarami tej polityki byli […]

Czytaj więcej

Rosjanie jako bohaterowie polskiej literatury różnych epok

Rosja to nasz największy i wraz z Niemcami najpotężniejszy sąsiad. Od setek lat mamy z nim wiele wspólnego, jednak związek z nim nigdy nie przyniósł niczego dobrego. Najpierw 123 lata istnienia nieobecnej na mapie Polski pod zaborami rosyjskimi, następnie – tym razem zwycięska – wojna z sowieckimi bolszewikami, po której nadeszła II wojna światową, a […]

Czytaj więcej