Rosja / Rosjanie

Obraz Rosji i portret społeczeństwa rosyjskiego w Ustępie „Dziadów”

Adam Mickiewicz przedstawia w Ustępie swoją perspektywę na społeczeństwo rosyjskiego. Ustęp jest zainspirowany podróżą do Moskwy odbytą przez naszego narodowego wieszcza. Przedstawiony przez autora obraz jest bardzo niejednoznaczny, ponieważ da się zauważyć duże zróżnicowanie społeczne. W Rosji można wyodrębnić zarówno tchórzy, kapusiów i żołnierzy walczących dla cara, jak i prawdziwych patriotów, dla których naród stanowi…

Polacy i Rosjanie w literaturze – omów wzajemne relacje i stosunki obu narodów

Rosja to nasz największy sąsiad, z którym łączy nas kilkusetletnia wspólna historia. Nie jest ona kolorowa i wiąże się przede wszystkim z różnego rodzaju wojnami i wzajemnymi zatargami. Rozpoczęły się one już w średniowieczu, lecz wówczas siłą przeważającą byli Polacy, o czym świadczy hołd ruski złożony przez cara na początku XVII wieku polskiemu królowi lub…

Rosja sowiecka w literaturze XX w.

Rosja sowiecka to państwo powstałe w 1917 roku w wyniku bolszewickiej rewolucji październikowej, które po II wojnie światowej było największym krajem wchodzącym w skład istniejącego do 1991 roku ZSRR. Najpierw władzę sprawowali w nim bolszewicy z Włodzimierzem Leninem na czele, a następnie wywodzący się od nich komuniści pod rządami Józefa Stalina i jego spadkobierców. Rosja…

Obrazy Syberii w literaturze

Syberia to część Rosji, położona w północnej części Azji, która w czasach II wojny światowej stała się w świadomości społecznej Polaków, symbolem okrucieństwa i cierpienia. Przejawem tego była znaczna liczba utworów literackich i filmowych, przedstawiających specyfikę tego obszaru geograficznego i tragedię osób tam przesiedlonych, w ramach praktykowanych przez władze rosyjskie deportacji. Ofiarami tej polityki byli…

Rosjanie jako bohaterowie polskiej literatury różnych epok

Rosja to nasz największy i wraz z Niemcami najpotężniejszy sąsiad. Od setek lat mamy z nim wiele wspólnego, jednak związek z nim nigdy nie przyniósł niczego dobrego. Najpierw 123 lata istnienia nieobecnej na mapie Polski pod zaborami rosyjskimi, następnie – tym razem zwycięska – wojna z sowieckimi bolszewikami, po której nadeszła II wojna światowa, a…

End of content

End of content