Samotność

Samotność to stan, w którym człowiek czuje się wyobcowany lub brakuje mu możliwości porozumienia z innym człowiekiem, co również dotyczy osób bliskich. Poczucie osamotnienia może mieć wiele przyczyn, a literatura prezentuje szereg ich możliwości. Samotność może być więc wynikiem negatywnego stosunku do świata, co było typowym motyw epoki romantyzmu, kiedy to zmuszeni do konspiracji tajemnicy buntownicy walczyli o własne życie (Juliusz Słowacki „Kordian”, Adam Mickiewicz „Dziady, cz. IV”). Również człowiek współczesny może czuć się samotny w tłumie (Sławomir Mrozek „Tango”). Jednak najczęstszym powodem samotności wśród bohaterów literackich była nieszczęśliwa miłość i rozczarowanie drugą osobą (Johann Wolfgang von Goethe „Cierpienia młodego Wertera”, Bolesław Prus „Lalka”.)

Samotność Kordiana i jej sens

Podobny schemat przyjmuje samotność Kordiana, tytułowego bohatera utworu Juliusza Słowackiego. Poznajemy go jako pełnego ideałów młodzieńca poszukującego wartości, którym byłby gotów poświęcić swoje życie. Rozczarowawszy się miłością i przeszedłszy metamorfozę wewnętrzną na górze Mount Blanc, Kordian postanawia z determinacją walczyć o niepodległość zniewolonej ojczyzny. Okazuje się jednak, że jest zdany tylko na siebie, ponieważ inni…

Motyw samotności bohatera w „Kordianie” Słowackiego

Tytułowego bohatera poznajemy jako młodego, piętnastoletniego chłopca, który jest niezwykle wrażliwy i uczuciowy. Nierzadko żyje w wyimaginowanym świecie iluzji i marzeń, który z wiekiem zaczyna go odrzucać. Najważniejszą wartością w jego życiu jest niemożliwa do zrealizowania miłość, stanowiąca motor napędowy jego wszelkich działań. Kordian zakochał się bowiem w Laurze – starszej od niego kobiecie, która…

Samotność – wybór, przeznaczenie… Omów przyczyny i skutki samotności bohaterów literackich

Samotność polega na postrzeganiu samego siebie i własnej sytuacji życiowej jako odosobnionej, pozbawionej bliskich relacji z innymi ludźmi. Jest to wewnętrzna emocja, oznaczająca poczucie, że nie ma się przy sobie drugiej osoby. Może ona towarzyszyć człowiekowi w skrajnych sytuacjach, takich jak pobyt w więzieniu czy samotna wyprawa w góry, jak również w codziennym życiu, kiedy…

Motyw samotności w literaturze – przedstaw na wybranych przykładach

Samotność to stan odosobnienia, który wiąże się z izolacją w sensie fizycznym lub wewnętrznym poczuciem wyobcowania, oznaczającym nieumiejętność współżycia z innymi ludźmi lub poczucie odrębności wobec nich. Ma on bardzo duży wpływ na życie człowieka i sprawia, że z reguły na różne sposoby próbujemy jej zapobiegać, a rzadziej godzimy się na nią i żyjemy w…

Motyw bezdomności w literaturze i filmie

Bezdomność należy obecnie do grona największych wyzwań dla współczesnej cywilizacji. Problem ten polega na braku stałego miejsca zamieszkania i często wiąże się z innymi trudnościami życiowymi, jak np. alkoholizm, skrajna bieda, przemoc, prostytucja, narkotyki, kradzieże czy inne groźne przestępstwa. Fakt bycia bezdomnym bardzo silnie oddziałuje na życie, osobowość i charakter człowieka, który musi zmierzyć się…

End of content

End of content