Motyw dworku szlacheckiego w literaturze

Dwór szlachecki od zawsze odgrywał ogromną rolę w życiu polskiego społeczeństwa. Dla wielu rodzin był symbolem ojczyzny, tradycji i pracy, a jego gospodarowaniem zajmowały się kolejne pokolenia, co stanowiło z jednej strony wyzwanie i odpowiedzialność, a z drugiej wielką nobilitację. Dwory szlacheckie powstawały już w renesansie i istniały do II wojny światowej, po której przetrwała […]

Czytaj więcej

Sarmatyzm w literaturze i malarstwie

Sarmatyzm to wywodzący się z baroku termin przynależny szlachcie, który od XVI do XVIII wieku określał jej kulturę i obyczajowość, opierając się na tezie, że jej źródło to antyczny lud Sarmatów. Wychodząc z takiego założenia, wiązano sarmacką szlachtę z wartościami symbolizowanymi przez starożytnych Sarmatów, takimi jak wolność, męstwo, patriotyzm czy godność. W ten sposób podkreślano […]

Czytaj więcej

Wizerunek sarmatów w literaturze

Sarmaci to warstwa społeczna, z której wywodzi się polska szlachta. Niegdyś byli oni jednymi z najważniejszych osób w polskim państwie; posiadali największe przywileje, cieszyli się sympatią królów i żyli w przepychu. Kultura sarmacka odegrała ogromną rolę w kontekście kształtowania się polskiej szlachty, której przekazała swoje obyczaje, tradycje, wartości i ideały.

Czytaj więcej