Niemieckie lagry (obozy koncentracyjne) i sowiecke łagry (obozy pracy) w literaturze

II wojna światowa to jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach ludzkości, w trakcie którego dwaj agresorzy – niemiecka III Rzesza i sowiecka Rosja – zorganizowały w Europie terror na nieznaną wcześniej skalę. Jednym z najważniejszych elementów składających się na funkcjonowanie tych totalitarnych państw były obozy – koncentracyjne w przypadku Niemców i sowieckie łagry w przypadku […]

Czytaj więcej

Katorga w sowieckich łagrach – obraz martyrologii w literaturze

Polska historia pełna jest zarówno wielkich i podniosłych zwycięstw, takich jak bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Wiedniem bądź Bitwa Warszawska, jak i klęsk oraz porażek symbolizowanych przede wszystkim przez II wojnę światową i zabory. Właśnie w czasie trwającej 123 lata niewoli i podczas II wojny światowej jako naród cierpieliśmy najbardziej i przeżywaliśmy katorgę ze strony […]

Czytaj więcej

Obrazy getta w literaturze, filmie i malarstwie

Gettem określa się wydzieloną część miasta, na obszarze której żyją przedstawiciele danej mniejszości narodowej, z reguły żydowskiej. Choć getta budowano już w starożytności, to w świadomości społecznej istnieją one przede wszystkim w kontekście II wojny światowej. Wówczas bowiem niemieccy naziści masowo tworzyli żydowskie getta na okupowanych przez siebie terenach, w tym przede wszystkim w Polsce.

Czytaj więcej

Socrealizm w Polsce – w literaturze, malarstwie i muzyce

Socrealizm zrodził się w wyniku rewolucji bolszewickiej i w efekcie ekspansji rosyjskiego socjalizmu, czyli komunizmu w Europie przed II wojną światową. Był on obecny w sztuce aż do lat 90. XX wieku, czyli do czasu upadku ZSRR. Socrealizm powstał, aby realizować cele radzieckiego systemu komunistycznego, dlatego sposób kreowania rzeczywistości, jaki wykorzystują twórcy tego nurtu, został […]

Czytaj więcej

Totalitaryzm i jego obraz w literaturze

Totalitaryzm to system sprawowania władzy, który cechuje się wykorzystaniem aparatu państwa do przejęcia całkowitej kontroli nad społeczeństwem. W jego ramach decydenci korzystają z rozmaitych metod ingerujących w życie obywateli, dzięki czemu mogą ich sobie podporządkować. W totalitaryzmie powszechne są zatem szykany wobec ludzi, używanie środków przymusu i stosowanie przemocy. Historia XX wieku pokazuje, że tego […]

Czytaj więcej

Literacka, filmowa i malarska wizja PRL-u

Polska to kraj mocno doświadczony przez historię, który wielokrotnie znajdował się w niewoli i był rządzony przez przedstawicieli obcych państw. Tak było w czasie zaborów, jak również w okresie PRL-u, kiedy w istocie władza należała do przedstawicieli ZSRR administrujących wówczas Polską z tak zwanego tylnego fotela, za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie urzędników sprawujących rządy w […]

Czytaj więcej