Uzależnienie / nałóg

Uzależnienie to pułapka, w którą dość łatwo wpaść, ale znacznie trudniej się z niej wydostać. Bez pomocy z zewnątrz niezwykle trudno wyjść z nałogu i powrócić do normalnego życia. A jest o co walczyć, ponieważ uzależnienie niszczy nie tylko organizm i psychikę człowieka, ale również burzy jego życie osobiste i rani osoby mu najbliższe. Nałogi potrafiły pokonać tak wielkich ludzi jak Ryszard Riedel, Janis Joplin, Kurt Cobain, Marilyn Monroe czy Jim Morison, którzy umarli z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. Z drugiej strony właśnie narkotyki i alkohol stały się wielką inspiracją i natchnieniem, z którego garściami czerpali światowej sławy artyści – Stanisław Ignacy Witkiewicz, Picasso, John Lennon, Rafał Wojaczek, Charles Bukowski, Marek Hłasko czy Stephen King. O ile więc dla sztuki samej w sobie uzależniania paradoksalnie mogły przynieść duże korzyści, o tyle dla samych twórców i ich życia osobistego stały się kotwicą ciągnącą ich na samo dno – często aż do śmierci.

Narkotyki w literaturze i filmie i ich wpływ na życie bohaterów

Narkotyki to środki odurzające mające na celu zmianę świadomości człowieka, polepszenie nastroju czy krótkotrwałe usprawnienie funkcjonowania organizmu. Ich działanie powoduje silnie uzależnienie, a na dłuższą metę jest mocno szkodliwe dla fizjonomii i psychiki ludzkiej, dlatego w większości krajów świata ich używanie zostało zabronione. Skutki zażywania narkotyków można prześledzić na podstawie dzieł literackich i filmowych, które…

Motyw alkoholu i pijaństwa w literaturze i filmie

Alkohol, według Słownika Języka Polskiego, to wszelkie napoje wyskokowe, powodujące uzależnienia. Alkoholicy natomiast to grupa osób, która nałogowo pije substancje procentowe. Problem alkoholizmu jest dziś bardzo powszechny. Alkohol w spożywany zbyt często i w nadmiernych ilościach niszczy życie człowieka, staje się dramatem dla całej rodziny, jak i otoczenia. Zmienia on rzeczywistość uzależnionego, odbierając mu wszelką…

Uzależnienia i nałogi w literaturze i filmie

Rozmaite uzależnienia to jeden z największych problemów dzisiejszego społeczeństwa. Widać to chociażby na podstawie liczby osób znajdujących się w ośrodkach leczących tego typu dolegliwości. Wiele na ten temat mówi się w telewizji, radiu czy w Internecie, jednak zagadnienie nałogów porusza również literatura i film. W ten sposób twórcy chcą zwrócić uwagę na problemy, z jakimi…

End of content

End of content