Wesele / biesiada

Uroczystości, które odbywają się z okazji zaślubin, najczęściej zgodnie z tradycją połączone są z szeregiem obrzędów. Odwołania do tych wydarzeń w literaturze mają ogromne znaczenie dla zaprezentowania ówczesnych zwyczajów czy relacji między poszczególnymi klasami społecznymi. Jednocześnie uroczystość zaślubin staje się symbolem rozpoczęcia nowego etapu życia bohaterów, dążących do szczęścia i z czasem niekiedy rozczarowanych wspólnym życiem (Zygmunt Krasiński „Nie-boska komedia”). Wątek wesela niejednokrotnie stanowi również zakończenie długiej historii bohaterów, walczących o wspólną przyszłość (Henryk Sienkiewicz „Potop”, Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”). Najbardziej znanym dziełem o tej tematyce jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, gdzie podczas biesiady podjęte są wszystkie wątki dramatu, będące satyrą ówczesnego społeczeństwa polskiego.

Motyw wesela w literaturze, filmie i malarstwie

Od początku cywilizacji człowieka ludzie łączyli się w pary, aby prowadzić wspólne życie oraz płodzić i wychowywać potomstwo, dlatego w tym celu zawierano małżeństwa i wyprawiano wesela. W zależności od epoki i miejsca przebieg wesel różni się jednak od siebie. O różnorodności tradycji weselnych i ich odmienności mówi nie tylko historia i życie codzienne, ale…

Motyw tańca i jego funkcje w literaturze, filmie, malarstwie i sztuce

Taniec odgrywa bardzo istotną rolę niemalże we wszystkich kręgach kulturowych. Dla tradycyjnych ludów afrykańskim stanowi element rytualnych obrzędów, zaś dla cywilizacji zachodniej jest powiązany z namiętnością, tradycją czy obyczajami. Daje się to szczególnie zauważyć aktualnie, kiedy takie programy jak „You can dance”, „Taniec z gwiazdami” czy „Gwiazdy tańczą na lodzie” są na pierwszych miejscach pod…

Biesiady, uczty i bale w literaturze i sztuce

Różnego rodzaju biesiady, bankiety, przyjęcia i bale występują w naszej cywilizacji od samego początku jako sposób na zabawę i integrację pomiędzy ludźmi. Już w starożytnej Grecji organizowano bogate uczty na cześć króla Dionizosa, od którego pochodzi ich nazwa. Zarówno tę biesiadę, jak i wiele innych można poznać za pośrednictwem literatury i sztuki, ukazujących różnorodność form…

End of content

End of content