Władza

Władza oznacza sprawowanie kontroli nad kimś lub nad czymś. Silnie oddziałuje ona zarówno na tego, kto ją posiada, jak i na tego, kto jest poddawany kontroli władzy. Władza to z jednej strony pokusa, która może prowadzić człowieka na manowce i niszczyć jego moralność, a z drugiej ogromna odpowiedzialność, ponieważ wiąże się z koniecznością rządzenia drugim człowiekiem lub większą grupą ludzi. Od tego, jak sprawowana jest władza, zależy życie całych społeczeństw – jeżeli władcy prowadzą mądrą i rozsądną politykę, dbając o swoich obywateli, ich los staje się lżejszy i przyjemniejszy, jednak z drugiej strony źli i okrutni władcy mogą prowadzić do nieopisanych tragedii. Władza to także źródło inspiracji artystycznej, którą bardzo często wykorzystują w swoich dziełach artyści. Ukazując wizerunki władców i ilustrując ich wpływ na życie społeczne, dają do zrozumienia, jak silne jest jej oddziaływanie na każdego z nas – nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Charakterystyka Karola Wielkiego – portret władcy z „Pieśni o Rolandzie”

„Pieśń o Rolandzie” ukazuje postać historyczną, będącą swego czasu królem Franków – Karola Wielkiego. Poznajemy go jako człowieka, który z ogromnym poświęceniem i wielką determinacją walczy z poganami, szerząc na świecie chrześcijaństwo. Średniowieczny utwór opisuje go jako wielkiego, dumnego i dostojnego władcę, potrafiącego wzbudzić we wrogach śmiertelny strach, a w poddanych wyrazy najwyższego szacunku i…

Motyw rewolucji i obraz władzy w „Folwarku Zwierzęcym” Orwella

Dziełem poruszającym temat rewolucji jest napisany przez George’a Orwella „Folwark Zwierzęcy”. Utwór opowiada historię buntu zwierząt na pewnej brytyjskiej farmie. Nie chcą one podporządkować się władzy ludzi, więc postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Rewolucji przewodzą dwie świnie – Snowball i Napoleon. Taka kolej rzeczy sprawia, że żądny władzy Napoleon eliminuje swojego przeciwnika i wprowadza…

Motyw i obraz władzy w „Rok 1984” Orwella. Opisz mechanizmy totalitaryzmu na podstawie powieści

Książka  „Rok 1984” wpisała się na stałe w kanon powieści politycznej. George Orwell w swojej antyutopii dogłębnie porusza i analizuje kwestię władzy totalitarnej. Fabuła dzieje się w wyimaginowanym państwie, które zwie się Oceania. Rządy sprawuje wszechobecna i posiadająca nieograniczoną władzę Partia, której przywódcą jest Wielki Brat. Obywatele państwa są w każdej chwili swojego życia inwigilowani,…

Motyw władzy w literaturze – omów topos na wybranych przykładach

Władza jest potężną siłą, dającą wielkie profity i ogromne możliwości osobie, która ją posiada. Wymaga ona jednak równie dużo odpowiedzialności, odporności na pokusy i siły wewnętrznej, niepozwalającej na wykorzystanie posiadanej władzy niezgodnie z moralnością lub obowiązującym prawem. Niestety często zdarza się, że ludzie nie potrafią sobie z nią poradzić i okazuje się ona siłą niszczącą…

Literackie portrety władców

Władza i sposób jej sprawowania mają ogromny wpływ na życie przeciętnych ludzi. Aby to udowodnić, wystarczy porównać chociażby ustrój polityczny i komfort życia w takich państwach jak źle lub w ogóle niezarządzane Ukraina, Bułgaria czy Syria z Japonią, Szwajcarią czy Australią, gdzie realna władza znajduje się w rękach obywateli, dzięki czemu życie w tym krajach…

End of content

End of content