Wrzesień 1939 w literaturze polskiej

Wrzesień 1939 roku to jeden z najbardziej pamiętnych miesięcy w dziejach ludzkości, ponieważ właśnie w tym czasie zaczęła się II wojna światowa. Jej bezpośrednią przyczyną był atak III Rzeszy na Polskę. Dowódcy Hitlerowscy porozumieli się z władzami ZSRR co do linii podziału swoich wpływów, których newralgicznym punktem był nasz kraj. Chcąc podzielić go między sobą, […]

Czytaj więcej

Motyw wojny w literaturze i filmie

Mówi się, że historia cywilizacji to historia wojen i nie sposób się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że ludzie od zawsze na mniejszą lub większą skalę ze sobą walczyli. Przyczyny konfliktów były i są bardzo różne, począwszy od ekonomii, poprzez politykę, skończywszy na religii. Podobnie sposoby prowadzenie wojen były i są niejednoznaczne, […]

Czytaj więcej

Obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze

II wojna światowa to bez cienia wątpliwości jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach ludzkości. W ciągu 6 lat, od roku 1939 do 1945, śmierć poniosło dziesiątki miliony ludzi zabitych przede wszystkim przez niemieckie i sowieckie imperializmy. Największą ofiarą tego czasu byli Polacy i Żydzi, którzy w ramach Holocaustu i wielu akcji antypolskich i antysemickich zostali […]

Czytaj więcej

Obraz II wojny światowej w malarstwie i sztuce

II wojna światowa to jeden z najokrutniejszych okresów w dziejach ludzkości, który przyniósł ogrom zniszczeń na niespotykaną wówczas skalę. Czas ten bardzo silnie odbił się na losie setek milionów ludzi na cały świecie i doprowadził do historycznych zmian politycznych w wielu obszarach w Europie oraz na innych kontynentach. Wojna odcisnęła swoje piętno również na malarstwie […]

Czytaj więcej

Motyw żołnierza polskiego w literaturze, filmie, malarstwie i muzyce

Długoletnie zabory, liczne powstania oraz dwie wojny światowe odbywające się na naszych terenach sprawiły, że polscy żołnierze musieli wielokrotnie stawać do walki, co nie mogło pozostać bez echa w literaturze. Mianowicie pisarze coraz częściej wykorzystywali w swoich dziełach motyw żołnierza, opisując trudne i burzliwe losy polskich żołdaków. Mimo że owe opisy są różne i dotyczą […]

Czytaj więcej

Postawy człowieka w obliczu wojny i okupacji. Omów ludzkie zachowania wobec zagrożenia

II wojna światowa to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie spotkało ludzkość w całej jej historii. W jej wyniku śmierć poniosło dziesiątki milionów niewinnych ludzi zamordowanych w większości przez niemieckich nazistów i sowieckich komunistów. W tym okresie podstawowe wartości moralne straciły na znaczeniu, a pojęcia dobra i zła zaczęły się ze sobą mieszać. Nieludzkość i okrucieństwo […]

Czytaj więcej

Wojna i jej wpływ na psychikę ludzką ukazany w literaturze

Wojna to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie mogą spotkać ludzkość. W jej trakcie powszechne staje się cierpienie, śmierć, szykany wobec ludzi, używanie środków przymusu i stosowanie przemocy. Historia pokazała, że wojna doprowadza do kompletnej ruiny i całkowitego odczłowieczenia, czego najlepszym przykładem są konflikty XX wieku, w tym przede wszystkim najbardziej dramatyczna II wojna światowa.

Czytaj więcej