Zbrodnia

Zbrodnią najczęściej określa się zabójstwo drugiego człowieka lub większej liczby osób. Termin ten wywołuje jednoznacznie negatywne konotacje i wiąże się ze złamaniem prawa moralnego, boskiego i ludzkiego, które poza bardzo nielicznymi wyjątkami zabrania mordowania innych ludzi. Mimo to każdy okres w dziejach naszej cywilizacji charakteryzuje się występowaniem mniejszych lub większych zbrodni, przy czym najczęściej pojawiają się one w trakcie wszelkiego rodzaju wojen i konfliktów. Z kolei indywidualne przypadki zbrodni dzieją się każdego dnia i nierzadko słyszymy o nich w dziennikach telewizyjnych i radiu, czytamy o nich w gazetach i na portalach informacyjnych. Zbrodnia to czyn tak ekscentryczny, kontrowersyjny i potrafiący wywoływać tak ogromne emocje, że w mniejszym lub większym stopniu pojawia się w literaturze i sztuce każdej z epok. Niniejsza kategoria zawiera prezentacje maturalne obejmujące motyw zbrodni.

„Lilie” – motyw zbrodni (winy) i kary

„Lilie” Adama Mickiewicza odnoszą się m.in. do zagadnienia zbrodni i kary. Utwór ten przedstawia historię małżeństwa, w którym dochodzi do morderstwa – żona zabija męża. Robi to z powodu swojej niewierności, chcąc w ten sposób ukryć ją przed powracającym z wojny mężem, a może to osiągnąć jednie poprzez morderstwo popełnione na ukochanym. Po tym czynie…

Obraz psychiki zbrodniarza w literaturze. Portret mordercy literackiego

Wiele osób jest zdania, że nie ma zbrodni bez kary. I choć nie zawsze się to sprawdza, jeśli weźmie się pod uwagę karę rozumianą jako wyrok sądowy, to należy pamiętać, że nie jest to jedyny rodzaj kary za niecne czyny. Morderców, złodziei i wszelkiego rodzaju bandytów często spotyka bowiem inna kara, którą można określić jako…

Pieniądze jako przyczyna i motyw zbrodni w literaturze, filmie i sztuce (malarstwie)

Niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie, faktem jest, że pieniądz rządzi światem, ponieważ większość ludzkich działań jest podejmowana dzięki mamonie i przez nią. Pieniądz to motor napędowy rozwoju cywilizacyjnego, a dzięki niemu stale następuje postęp w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego, począwszy od sportu, po rozrywkę, skończywszy na najbardziej rozwiniętych technologiach. Niestety…

Motyw zbrodni w Granicy Nałkowskiej – zabójstwo Zenona przez Justynę

Kolejnym utworem, do którego chciałbym się odwołać, jest „Granica” Zofii Nałkowskiej. Autorka ukazuje historię miłosną trojga ludzi – Zenona Ziembiewicza, Elżbiety Bieckiej i Justyny Bogutówny. Główny bohater będący żoną Elżbiety zdradza ją z poznaną na wakacjach Justyną, która pracowała u jego rodziców jako pomoc domowa. Ziembiewicz, choć początkowo jest mocno zafascynowany jej osobą, to w…

Zbrodnia katyńska w kulturze – literaturze, filmie, malarstwie i sztuce

Zbrodnia katyńska to bez wątpienia jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Wiosną 1940 roku dokonali jej Rosjanie należący do NKWD, którzy strzałem w tył głowy zabili prawie 22 tys. polskich oficerów wojskowych i inteligentów, w tym lekarzy, prawników, naukowców i przedstawicieli innych zawodów stanowiących elitę narodu. Przez 50 lat od momentu dokonania zbrodni świat…

Motyw zbrodni (winy) i kary w literaturze i filmie

Motyw zbrodni i kary wiąże się z ukazaniem postawy bohaterów literackich, którzy łamią ustanowione prawo lub sprzeciwiają się normom społecznym, kulturowym bądź obyczajowym, za co spotkały ich konsekwencje w postaci kary. Przedstawia się go w literaturze na wiele sposobów, z różnych perspektyw i w rozmaitych kontekstach, ponieważ zbrodnia i kara może spotkać zarówno pozytywnego bohatera…

Motywy i wątki kryminalne w literaturze popularnej i „wysokiej”

Wątek kryminalny to nierozwiązana sprawa detektywistyczna, najczęściej związana ze złamaniem prawa lub moralności przez nieznanego publicznie sprawcę, którego decydują się wytropić ludzi próbujący dojść do prawdy. Motywy kryminalne przeważnie dotyczą takich spraw jak morderstwa, porwania i rabunki, a ich sprawcy są przestępcami zagrażającymi społeczeństwu. Zawiłość i tajemniczość tego typu dochodzeń sprawia, że stały się one…

Zbrodnia, psychika zbrodniarza i poczucie winy w „Makbecie” oraz „Zbrodni i karze”

Wiele osób jest zdania, że nie ma zbrodni bez kary. I choć nie zawsze się to sprawdza, jeśli weźmie się pod uwagę karę rozumianą jako wyrok sądowy, to należy pamiętać, że nie jest to jedyny rodzaj kary za niecne czyny. Morderców, złodziei i wszelkiego rodzaju bandytów często spotyka bowiem inna kara, którą można określić jako…

Kaci i ofiary w literaturze polskiej i obcej

Tematem mojej dzisiejszej prezentacji są portrety katów i ich ofiar, dlatego zanim rozpocznę analizę poszczególnych dzieł, chciałabym chwilę pochylić się nad tymi terminami. Mianowicie mianem kata definiuje się osobę, która świadomie i celowo pozbawiła życia innych ludzi. Nieistotne są wobec tego przyczyny i konteksty sytuacyjne, gdyż sam fakt, że doszło do morderstwa, pozwala jego sprawcę…

Portret psychologiczny zbrodniarza, mordercy i zabójcy w literaturze i filmie

Zbrodnia to czyn okrutny i mający negatywny wydźwięk w naszej kulturze. Nic więc dziwnego, że zabójcy są postrzegani jako osoby złe i wyrządzający krzywdę drugiemu człowiekowi. Podobnie sytuacja wygląda w literaturze, gdzie tego typu postaci również są przedstawiane w krytycznym świetle, choć zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Zbrodniarze często różnią się bowiem od siebie,…

End of content

End of content