Żyd / Żydzi

Żydów, jako ludzi żyjących bez określonego celu, nieposiadających ideałów i pragnących jedynie zapłaty za swoje krzywdy z przeszłości, ukazał Ignacy Krasiński w „Nie- boskiej komedii”. Pisarze, jako obserwatorzy społecznych nastrojów, niekiedy jawnie potępiali antysemickie zachowania (Eliza Orzeszkowa „O Żydach i kwestii żydowskiej”, Maria konopnicka „Mendel Gdański”). Jednocześnie chcieli wskazać, jak istotny jest wkład Żydów w kulturę polską i jej rozwój. Podjęcie tematu narodu żydowskiego w polskiej literaturze było charakterystyczne w epoce pozytywizmu, gdzie obok problemu emancypacji kobiet i pracy u podstaw ważna była właśnie kwestia asymilacji Żydów na terenie państwa polskiego.

Obraz (portret) Żydów w „Ziemi obiecanej” Reymonta

Powieść Władysława Reymonta na tle przemysłowej Łodzi połowy XIX wieku ukazuje narodziny kapitalizmu w Polsce. Autor ilustruje przekrój społeczeństwa polskiego i w jego kontekście opisuje mechanizmy ekonomiczne, społeczne i polityczne, jakie wiązały się początkami wolnego rynku w naszym kraju. W „Ziemi obiecanej” Żydzi są bogatymi, wysoko postawionymi i górującymi nad Polakami właścicielami fabryk, kupcami i…

Sąsiedzi Mendla Gdańskiego – charakterystyka

Główny bohater to prawie siedemdziesięcioletni Żyd prowadzący własny zakład introligatorski. Już pierwsza scena, w której widzimy, jak Mendel Gdański obserwuje ulicę, gdzie znajduje się jego przedsiębiorstwo, uświadamia nam, że jest on bardzo zżyty z tutejszą społecznością. Zna wszystkich sąsiadów, a oni jego. Wzajemnie darzą się szacunkiem i są wobec siebie wyrozumiali. Świadczy o tym chociażby…

Obraz Żydów w „Początku” Andrzeja Szczypiorskiego

W utworze zatytułowanym „Początek” Andrzej Szczypiorski prezentuje losy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w kontekście jej kontaktów z Polakami. Pisarz ukazuje dwie nacje, które razem walczą o byt, lecz narodem bardziej poszkodowanym są niewątpliwie Żydzi. Akcja jest osadzona głównie w latach ’40 w Warszawie, kiedy to przedstawiciele państwa Izrael byli eksterminowani i prześladowani…

Portret Żyda w literaturze różnych epok

Istnienie Żydów na polskiej rozpoczyna się wraz z powstaniem państwa polskiego, a więc trwa już ponad 1000 lat. Nasz kraj od zawsze był dla nich „ziemią obiecaną”, gdyż niezależnie od okresu historycznego byli przyjmowani przez polskich mieszkańców z gościnnością i serdecznością. Dość powiedzieć, że przed II wojną światową w Polsce mieszkało prawie 3 miliony Żydów,…

Relacje polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej na podstawie literatury i filmu

II wojna światowa to z całą pewnością jeden z najokrutniejszych okresów w dziejach naszej cywilizacji. W jego wyniku śmierć poniosło kilkadziesiąt milionów ludzi, z czego dużą część stanowili Żydzi i Polacy. Fakt, że wojna odbywała się w ogromnej mierze na naszych ziemiach, gdzie do 1939 roku wyznawcy wiary mojżeszowej żyli w niepodtykanej nigdzie indziej liczbie…

Obraz (portret) żyda – przedstaw wizerunek bohaterów literatury polskiej romantyzmu i pozytywizmu

Historia polskich Żydów jest tak długa jak historia polskiego państwa i obejmuje ponad 1000 lat. Polska od zawsze była krajem tolerancyjnym wobec tej nacji i poza nielicznymi przypadkami niechęci wobec przedstawicieli wyznania mojżeszowego nie spotykali się oni z większymi problemami ze strony Polaków. Co więcej, Żydzi nie tylko zachowali własną odrębną kulturę i religię, ale…

End of content

End of content