Biblia

Biblia to święta księga chrześcijan, która wywarła ogromny wpływ na historię ludzkości. Do dzisiaj stanowi ona inspirację dla milionów, jeśli nie miliardów ludzi na całym świecie – nie tylko katolików, ale i osób innych wyznań oraz ateistów. Jej różnorodność, uniwersalność i bogactwo treści, jakie ze sobą niesie, sprawiają, że wielokrotnie sięgali i nadal sięgają po nią wszelkiej maści artyści – począwszy od pisarzy, poprzez malarzy, skończywszy na reżyserach filmowych. Istnieje szereg dzieł bazujących na Biblii i opowiadających biblijne historie – „Pasja” Mela Gibsona, „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza czy „Jesus Christ Superstar” to tylko niektóre z nich. W niniejszej kategorii można znaleźć prezentacje maturalne, które na różne sposoby odnoszą się do tematyki biblijnej.

Historia Piłata i Jeszui – motyw biblijny w „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa

W „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa można wyodrębnić kilka wątków, a jeden z nich dotyczy inspirowanej Biblią historii Poncjusza Piłata i Jeszui Ha-Nocri. Pierwsza postać pełni funkcję prokuratora w cesarskim Rzymie, a drugi bohater, wzorowany oczywiście na Jezusie, jest wędrownym filozofem. W kontekście tematu warto zauważyć, że historia tych dwojga została zsekularyzowana, czyli nie dotyczy…

Żona Lota – reintepretacja motywu biblijnego w wierszu Szymborskiej

„Żona Lota” jest reinterpretacją historii z Sodomy i Gomory, kiedy to tytułowa bohaterka została zamieniona w słup soli. Wynikło to z faktu, że mimo przestróg Boga odwróciła się w stronę przeklętych miast, gdy były one równane z ziemią. Zamiana żony Loty w słup soli była zatem spowodowana jej ciekawością i nieposłuszeństwem wobec Stwórcy. Wisława Szymborska…

Motywy mitologiczne i biblijne w twórczości Kochanowskiego

Jan Kochanowski to jeden z najbardziej zasłużonych poetów w historii polskiej literatury. Urodził się ok. 1530 w małej wiosce Małopolsce, a zmarł w 1584 roku w Lublinie. Jego twórczość w ogromnej mierze ukształtowała nasz rodzimy język i wprowadziła do literatury nowe kanony, tak jak chociażby Treny poświęcone zmarłej córce, co było wówczas niespotykanym zabiegiem artystycznym….

Motyw Maryi (Matki Boskiej) – opisz jej obraz i wizerunek w literaturze polskiej

Motyw maryjny to zabieg literacki polegający na przywołaniu postaci Matki Boskiej i odniesieniu się do niej w określonym celu. Maryja od setek lat jest bowiem obiektem hołdu religijnego i mimo że Jej postać w Biblii nie została zbyt obszernie opisana, to Jej kult jest bardzo silny, przede wszystkim w wierze chrześcijańskiej. Katolicy postrzegają Ją jako…

Motyw syna marnotrawnego w literaturze różnych epok

Syn marnotrawny to postać wywodząca się z Biblii, która po wielu perypetiach zdecydowała się na powrót do domu, aby móc ponownie prowadzić normalne, dostanie życie zamiast egzystować w biedzie. Topos syna marnotrawnego i jego powrotu jest na tyle uniwersalny, że stał się inspiracją dla wielu późniejszych pisarzy, którzy go wykorzystują w swoich dziełach. Nie oznacza…

Postacie biblijne w literaturze, sztuce, filmie i malarstwie

Biblia to bez wątpienia jedna z najważniejszych ksiąg w dziejach ludzkości, która miała ogromny wpływ na historię nie tylko Europy, ale i całego świata. Uniwersalizm podejmowanych przez nią tematów i prezentowanych w niej postaci sprawia, że stała się niezwykle bogatym źródłem motywów, symboli i charakterów, do których często odnosili się artyści późniejszych epok.

Symbolika biblijna w literaturze, sztuce, malarstwie i filmie

Od dawna Biblia oraz treści, postaci i mądrości w niej zawarte stanowią inspirację dla ludzi, którzy postępują, według określonych w niej zasad, starają się naśladować i żyć w zgodzie z nią. W utworach literackich, filmowych, czy też w sztuce na przestrzeni wieków również odnaleźć można wiele nawiązań do Biblii.

End of content

End of content