Kulinaria i jedzenie w literaturze, filmie, sztuce i malarstwie

Wszystko, co wiąże się z jedzeniem i kulinariami, odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Dzięki temu zaspokajamy głód, uzupełniamy zapasy energii, poznajemy nowe smaki i możemy się rozkoszować tym, co najbardziej przypada nam do gustu. Kulinaria to jednak istotny element nie tylko codzienności człowieka, ale również utworów literackich oraz dzieł malarskich i filmowych.

Czytaj więcej

Polskie obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze i malarstwie

Obrzędy mają ogromne znaczenie dla stworzenia zintegrowanego ze sobą społeczeństwa. Dzięki nim buduje się jego tożsamość i zacieśnia się więzy pomiędzy jednostkami. Każdy kraj, a nawet region charakteryzuje się odrębnymi, specyficznymi dla siebie obrzędami i obyczajami, dzięki którym wyróżnia się wśród innych grup. Dają one autonomię kulturową oraz tożsamość społeczną, co jest niezwykle istotne z […]

Czytaj więcej

Postęp techniczny a tradycja

Tradycją określa się zakorzenione w historii i przekazywane z pokolenia na pokolenie w obrębie danej grupy społecznej niematerialne treści kulturowe, na które składają się takie elementy jak obyczaje, zwyczaje, obrzędy, wierzenia, ideały, wartości i postawy życiowe. Tradycją będzie wobec tego chodzenie na cmentarze w dzień Wszystkich Świętych, wywieszanie flagi narodowej dnia 11 listopada czy coniedzielne […]

Czytaj więcej

Tradycje, obyczaje i obrzędy oraz ich funkcja w literaturze polskiej

Tradycje i obyczaje są utrwalonymi schematami zachowania w danej grupie społecznej i określają sposób postępowania w określonych sytuacjach. Są one względnie trwałe i niezmienne, przekazuje się je z pokolenia na pokolenie, a ich złamanie wiąże się różnymi sankcjami ze strony grupy. Tradycje obejmuje nie tylko normy zachowania, ale również wierzenia, obrzędy, poglądy, wartości i inne […]

Czytaj więcej