Obyczaje

Życie i obyczaje szlacheckie w Nawłoci i Chłodku („Przedwiośnie”)

Powieść Stefana Żeromskiego prezentuje historię Cezarego Baryki – bohatera dynamicznego dorastającego i zmieniającego się w trakcie fabuły. Ważnym doświadczeniem w jego życiu okazuje się pobyt w sielskiej posiadłości szlacheckiej w Nawłoci, do której wybiera się na zaproszenie swojego przyjaciela pragnącego mu się odwdzięczyć za uratowanie życia na wojnie – Hipolita Wielosławskiego. Dzięki temu na podstawie…

Kulinaria i jedzenie w literaturze, filmie, sztuce i malarstwie

Wszystko, co wiąże się z jedzeniem i kulinariami, odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Dzięki temu zaspokajamy głód, uzupełniamy zapasy energii, poznajemy nowe smaki i możemy się rozkoszować tym, co najbardziej przypada nam do gustu. Kulinaria to jednak istotny element nie tylko codzienności człowieka, ale również utworów literackich oraz dzieł malarskich i filmowych.

Obyczaje ludowe i polskie obrzędy w literaturze i malarstwie

Obrzędy mają ogromne znaczenie dla stworzenia zintegrowanego ze sobą społeczeństwa. Dzięki nim buduje się jego tożsamość i zacieśnia się więzy pomiędzy jednostkami. Każdy kraj, a nawet region charakteryzuje się odrębnymi, specyficznymi dla siebie obrzędami i obyczajami, dzięki którym wyróżnia się wśród innych grup. Dają one autonomię kulturową oraz tożsamość społeczną, co jest niezwykle istotne z…

Postęp techniczny a tradycja – omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich

Tradycją określa się zakorzenione w historii i przekazywane z pokolenia na pokolenie w obrębie danej grupy społecznej niematerialne treści kulturowe, na które składają się takie elementy jak obyczaje, zwyczaje, obrzędy, wierzenia, ideały, wartości i postawy życiowe. Tradycją będzie wobec tego chodzenie na cmentarze w dzień Wszystkich Świętych, wywieszanie flagi narodowej dnia 11 listopada czy coniedzielne…

Tradycje, obyczaje i obrzędy oraz ich funkcja w literaturze polskiej

Tradycje i obyczaje są utrwalonymi schematami zachowania w danej grupie społecznej i określają sposób postępowania w określonych sytuacjach. Są one względnie trwałe i niezmienne, przekazuje się je z pokolenia na pokolenie, a ich złamanie wiąże się różnymi sankcjami ze strony grupy. Tradycje obejmuje nie tylko normy zachowania, ale również wierzenia, obrzędy, poglądy, wartości i inne…

End of content

End of content