Rycerz

Rycerze to bohaterowie wielu eposów, opowiadań, legend, utworów literackich i filmów, w których pojawiają się jako średniowieczni wojownicy. Charakterystyczne elementy ich wizerunku to zbroja, miecz, hełm i rumak, lecz poza rzeczami materialnymi rycerze wyznają również określony zbiór wartości zgodny ze średniowiecznym etosem. Określa on za pożądane postawy związane z patriotyzmem, walecznością, odwagą, honorem i męstwem, co jednak nie znaczy, że wszyscy rycerze przestrzegają owego kodeksu. W literaturze można bowiem spotkać bohaterów, którzy łamią swoje zasady.

Herosi i superbohaterowie filmowi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Herosi i superbohaterowie to postaci, które pojawiają się w filmie od samego początku istnienia tych gałęzi sztuki. Często pozbawieni większych wad, wzbudzają w czytelniku i widzu ciepłe uczucia oraz sympatię, dzięki czemu może on się z nimi identyfikować. Ponadto tego typu postaci służą jako kontrast dla czarnych charakterów, wobec których zobrazowani są jako kontrast i…

Portret Zakonu Krzyżackiego w „Krzyżakach” Sienkiewicza

Zakon Krzyżacki został zaprezentowany w „Krzyżakach”. Henryk Sienkiewicz poświęcił dużo miejsca jego przedstawicielom, których wizerunek wyłania się z ich postępowania, tego, co mówią o nich bohaterowie powieści oraz z dywagacji mistrza Konrada von Jungingena. Dzięki temu wizerunek zakonników w „Krzyżakach” jest bardzo dokładny i zaprezentowany w szerokim zakresie. U Sienkiewicza Prusacy jawią się jako naród…

Portret rycerzy we „Władcy Pierścieni” i sadze „Wiedźmin”

Rycerstwo to warstwa społeczna istniejąca w średniowieczu, której przedstawicie pełnili role ówczesnych wojowników służących władcy. W pamięci zbiorowej zapadli jako postawni mężczyźni w grubych zbrojach, hełmach i tarczą u boku, równie często galopujący na rumaku co chodzący pieszo. Rycerze walczyli w imieniu władcy – najczęściej króla – a ich hierarchia wartości była kształtowana przez etos,…

Portret (wizerunek) rycerza i obraz rycerskiej walki w literaturze

Motyw rycerza i rycerskiej walki definiuje człowieka honorowego, odważnego, walecznego, męskiego i oddanego wyższym wartościom, takim jak ojczyzna czy Bóg. Wywodzi się on ze średniowiecza i oczywiście w tym okresie był najbardziej rozpowszechniony. Mimo że rycerskość zrodziła się tak dawno, to motyw rycerza i rycerskiej walki jest tak popularny i uniwersalny, że pojawia się również…

End of content

End of content