Biografia autora

Kategoria „Biografia autora” zawiera prezentacje maturalne, które pokazują związek pomiędzy życiem artysty a jego twórczością. Nie od dziś bowiem wiadomo, że istnieje silna zależność pomiędzy losem twórcy a kształtem tworzonych przez niego dzieł. Wielokrotnie zdarza się tak, że w mniej lub bardziej zawoalowany sposób artysta przemyca do swoich dzieł swoje własne życie. Źródłem wszelkiego rodzaju sztuki są wszakże wydarzenia dotykające człowieka, który poprzez malarstwo, literaturę, film czy rzeźbę – świadomie lub nie – wyraża własne „ja”. Wątki biograficzne można odnaleźć u Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kochanowskiego i wielu, wielu innych artystów, w tym nie tylko pisarzy.

Irena Kwiatkowska – twórczość i sylwetka artystki

Irena Kwiatkowska to jedna z najbardziej zasłużonych polskich aktorek filmowych, telewizyjnych i estradowych. Urodziła się 17 września 1912 roku w Warszawie, a zmarła 99 lat później, czyli 3 marca 2011 roku. W 1935 roku ukończyła studia aktorskie, które pozwoliły jej na pierwsze występy w teatrze. W trakcie II wojny światowej aktywnie działała na rzecz ojczyzny,…

Witkacy – awangardzista, katastrofista czy pogrobowiec modernizmu? Omów twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza

Stanisław Ignacy Witkiewicz, zwyczajowo określany Witkacym, to bez wątpienia jeden z najbardziej oryginalnych i nietypowych twórców w dziejach polskiej sztuki. Jako wszechstronny artysty był pisarzem, malarzem, fotografem, filozofem i dramaturgiem, a jego twórczość definiuje go jako awangardzistę, katastrofistę i pogrobowca modernizmu. Podczas dzisiejszego wystąpienia na podstawie wybranych dzieł Witkacego zamierzam odwodnić powyższą tezę, dlatego warto…

Życie i twórczość Andrzeja Wajdy – charakterystyka jej cech i głównych motywów

Większość reżyserów, szczególnie tych najbardziej wybitnych, mających największy dorobek artystyczny i cieszących się powszechnym szacunkiem wśród widzów oraz krytyków ma swój własny, charakterystyczny styl. Sięgają oni po specyficzne tematy i posługują się określonymi technikami oraz metodami, co sprawia, że ich twórczość odróżnia się od produkcji nakręconych przez innych reżyserów. Z pewnością jedną z tego typu…

Twórczość C.K. Norwida – sztuka, poezja i piękno

Cyprian Kamil Norwid to jeden z najbardziej interesujących i najoryginalniejszych poetów w dziejach polskiej literatury. Mimo że tworzył w okresie romantyzmu, to jego dorobku nie można nazwać romantycznym; zresztą sam od romantyzmu stanowczo się odcinał. Dzieła Norwida są bardzo głębokie, wielowymiarowe i pełne filozoficznych, religijnych oraz etycznych refleksji. Choć trudne do interpretacji, to niosą w…

Adam Mickiewicz – biografia (życiorys) a twórczość wieszcza

Stwierdzenie, że życie pisze najlepsze scenariusze i jest największą inspiracją dla artystów, to nie tylko utarty schemat, ale prawdziwa teza, która znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Tworząc poszczególne dzieła, pisarze choćby nawet tego bardzo chcieli, nie potrafią całkowicie zdystansować się od własnych przekonań, doświadczeń i przeżyć, bo to one kreują ich osobowość, również artystyczną. W mniejszym…

Fiodor Dostojewski i jego twórczość – analiza i charakterystyka

Do najbardziej znanych pisarzy rosyjskich zalicza się tak wielkie postaci jak Symeon Połocki, Antioch Kantemir, Nikołaj Karamazin, Gawriił Dzierżawin, Aleksandr Gribojedow, Aleksander Puszkin, Nikołaj Gogol, Lew Tołstoj, Anton Czechow, Władimir Majakowski, Władimir Nabokow, Michaił Bułhakow, Aleksander Sołżenicyn czy Fiodor Dostojewski. Tak wielu klasyków, którzy na stale zapisali się w historii piśmiennictwa, nie zrodził bodaj żaden…

Polscy literaccy laureaci nagrody Nobla – zaprezentuj i porównaj ich twórczość

Nagroda Nobla to jedno z najważniejszych światowych wyróżnień przyznawanych rokrocznie od 1902 roku przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury oraz za zasługi dla pokoju i ludzkości. Wiąże się ona z wielkim prestiżem dla nagrodzonego oraz jego kraju, a także z dużą gratyfikacją finansową, dlatego jest tak pożądana w świecie…

Wpływ chorób artystów na ich sztukę malarską i literacką

Choroba jest stanem, w którym organizm człowieka zachowuje się inaczej niż w stanie pełnego zdrowia, a więc funkcjonuje w sposób niepoprawny i wykazuje odchyły od normy. Różnego rodzaju dolegliwość mają duży wpływ na życie człowieka, który z ich powodu musi przyjmować lekarstwa, leczyć się, podlega hospitalizacji, a niekiedy nawet umiera. O ile w przypadku przeciętnych…

Biografia Marka Hłaski jako klucz do odczytania twórczości pisarza

W każdą wykonaną czynność człowiek wkłada cząstkę siebie. Jednak chyba żadna praca nie wymaga tyle zaangażowania i czerpania inspiracji z własnego życia jak praca twórcza. Istnieją pisarze, którzy w swoje dzieła wplatają wyjątkowo dużo wątków biograficznych, przenosząc na karty książek osobisty świat. Dlatego zrozumienie tego świata i odnalezienie faktów z życia pisarza często jest kluczem…

Biografia pisarza (Stefana Żeromskiego) jako klucz do odczytania dzieła literackiego

Na twórczość wielu pisarzy wpływ miały ich odczucia, przeżycia, wydarzenia, z ich życia. Nie bez powodu biografie pisarzy znajdują się w każdym podręczniku do nauki języka polskiego. Sądzę, że w znaczącym stopniu pomagają w omawianiu danego dzieła czy utworu i są bardzo przydatne przy odczytywaniu twórczości jego autora. Przed rozpoczęciem analizy książek czy wierszy warto…

Biografia Jana Kochanowskiego jako klucz do odczytania twórczości pisarza

Zależność między twórcą a dziełem to bardzo skomplikowana sprawa, praktycznie od zawsze dająca ogromne pole do dyskusji. Z jednej strony, literatura piękna i poezja w naturalny sposób bazują na fantazji i nawet jeżeli opierają się o realne przeżycia, fakty, to i tak pozostawia się wolną furtkę do podkoloryzowania, wyobraźni – i tak dalej. Z drugiej…

End of content

End of content