Wieś

Motyw wsi w literaturze i sztuce, który niezależnie od epoki jest istotnym elementem fabuły i przesłania danego dzieła, prezentuje występujące nierówności społeczne lub miejsce rajskie, pozwalające wieść beztroskie życie. Wieś, jako miejsce wiecznej szczęśliwości, kontaktu z naturą i dające człowiekowi spełnienie opisał Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”. Niekiedy wieś przedstawiana jest również jako miejsce chroniące od zepsutego miasta, pozwalające żyć w cnocie, cicho i spokojnie ( Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska o Sobótce”). Jednak życie na wsi. według literatury, stanowi także przykład nędzy, biedy i pracy ponad siły (dzieła Marii Konopnickiej). W zależności od rodzaju utworu, wieś ukazana jest w skrajny sposób – od miejsca rajskiego, po zacofane, rodzące nędzę i ubóstwo.

„Satyra na leniwych chłopów” – komiczny obraz wsi. Interpretacja i analiza

Jak sama nazwa wskazuje, utwór „Satyra na leniwych chłopów” w satyryczny sposób ukazuje tytułowych chłopów. Poprzez zaprezentowanie postawy mieszkańców wsi, którzy za wszelką starają się nic nie robić, anonimowy autor ośmiesza ich zachowanie. Za pomocą satyry ukazuje cwaniactwo i chytrość chłopa – reprezentanta całej warstwy społecznej, do której należy. Chce on za wszelką cenę uniknąć…

Życie na wsi w literaturze i malarstwie różnych epok – opisz jego warunki i realia na podstawie wybranych przykładów

Pieśń Świętojańska o Sobótce Pierwszym dziełem, które chciałbym omówić, jest „Pieśń Świętojańska o Sobótce”. Jan Kochanowski prezentuje w niej szczęśliwe życie na wsi pewnego ziemianina-szlachcica. „Pieśń Świętojańska o Sobótce” jest pochwałą życia na wsi, która gwarantuje szczęście, miłość, spełnienie i życie w zgodzie z tradycją oraz obyczajami. Kochanowski, przedstawiając spokojną i wesołą wieś, idealizuje jej…

Chłopomania (ludomania) w Chłopach i Weselu

Chłopomania (ludomania) – definicja Chłopomania, często określa także ludomanią, to zjawisko datowane na okres Młodej Polski, które polegało na czerpaniu artystycznej inspiracji z kultury ludowej i rzeczywistości chłopskiej. Wyrażało się poprzez przekonanie inteligencji i mieszczan, że życie na łonie natury oraz zwrot ku wiejskiemu folklorowi są sposobami na skuteczne przeciwstawienie się kryzysowi społecznemu, który –…

Wieś i jej mieszkańcy w literaturze polskiej różnych epok

Przez setki lat wieś była głównym miejscem, na obszarze którego żyła większość społeczeństwa. Sytuacja zmieniła się dopiero w XIX wieku, wraz industrializacją, rozwojem przemysłu i powstaniem wielkich zakładów pracy zlokalizowanych w miastach, dokąd w poszukiwaniu zarobku ze wsi przenosiła się duża część mieszkańców. Pomimo że dziś wieś nie odgrywa aż tak wielkiego znaczenia dla życia…

Obraz wsi w literaturze i malarstwie

Dzisiejszy świat, który polega na ciągłym rozwoju gospodarczym i błyskawicznym postępie technologicznym, sprawił, że większość ludzi przenosi się do miast, gdzie można znaleźć pracę i korzystać ze wszystkich dogodności cywilizacyjnych. Obecnie już niewiele osób pamięta, że jeszcze 50 lat temu przeważająca większość społeczeństwa mieszkała na wsi, co było zresztą normalnym zjawiskiem w historii nie tylko…

End of content

End of content