Wieś i jej mieszkańcy w literaturze polskiej różnych epok

Przez setki lat wieś była głównym miejscem, na obszarze którego żyła większość społeczeństwa. Sytuacja zmieniła się dopiero w XIX wieku, wraz industrializacją, rozwojem przemysłu i powstaniem wielkich zakładów pracy zlokalizowanych w miastach, dokąd w poszukiwaniu zarobku ze wsi przenosiła się duża część mieszkańców. Pomimo że dziś wieś nie odgrywa aż tak wielkiego znaczenia dla życia […]

Czytaj więcej

Obraz wsi w literaturze i malarstwie

Dzisiejszy świat, który polega na ciągłym rozwoju gospodarczym i błyskawicznym postępie technologicznym, sprawił, że większość ludzi przenosi się do miast, gdzie można znaleźć pracę i korzystać ze wszystkich dogodności cywilizacyjnych. Obecnie już niewiele osób pamięta, że jeszcze 50 lat temu przeważająca większość społeczeństwa mieszkała na wsi, co było zresztą normalnym zjawiskiem w historii nie tylko […]

Czytaj więcej