Historia

Historia stanowi ciąg dziejów całej ludzkości, okres osadzony w czasie, który w pewnym zakresie zależny jest od działalności człowieka, a niekiedy przypadku, na co człowiek nie ma wpływu. To, w jaki sposób w literaturze organizowana jest historia, zależy od poglądów autora dzieła lub filozofii i kultury, charakterystycznej dla danego okresu. Mitologia grecka prezentowała historię stworzenia świata, bogów i ludzkości. Wiele dzieł literackich nawiązuje do wydarzeń historycznych, istotnych dla danego narodu (Tukidydes z Aten „Wojna Peloponeska”, Henryk Sienkiewicz „Potop”). Fabuła osadzona w czasach historycznych niejednokrotnie odnosiła się do czasów, w których poeci tworzyli swoje dzieło, chcąc wesprzeć naród i dać mu nadzieję na pomyślność lub ukazać w jak złej sytuacji się znalazł (Czesław Miłosz „Campo di Fiori”). Dlatego też utwory literackie zawierające elementy historii mają ogromną wartość sentymentalną dla poszczególnych społeczności oraz ich tradycji.

Wątki i motywy historyczne w „Lalce” Bolesława Prusa

Historia to kreatorka rzeczywistości, która pisze dzieje pokoleń i nieprzerwanie tworzy koleje naszego losu. Szczególną rolę w tym kontekście odgrywają ważne wydarzenia polityczne, społeczne czy militarne, mające bardzo silne oddziaływanie na otaczający nas świat i zdolne do zmiany naszego życia w dosłownie kilka minut. Wielkie wojny, kryzysy finansowe, tragiczne katastrofy, rewolucje, powstania – wszystkie te…

Postacie historyczne jako bohaterowie literatury

Postaci historyczne to słynni ludzie, którzy na stałe zapisali się na kartach historii i odegrali ważną rolę w dziejach danego narodu, kontynentu lub całego świata. Dzięki wielkim zasługom i heroicznym czynom lub za sprawą okrucieństwa albo jakichś innych istotnych zdarzeń kolejne pokolenia o nich nie zapominają i wspominają ich na różne sposoby. Jednym z takich…

Jan i Cecylia – historia (legenda) rodu Bohatyrowiczów

Powieść Elizy Orzeszkowej prezentuje przekrój społeczeństwa polskiego XIX wieku w dobie walki o niepodległość i w odniesieniu do historii. Choć autorka prezentuje kilka par bohaterów, to największy wpływ na fabułę i wymowę utworu ma bez wątpienia para, która w nim de facto nie występuje, czyli Jan i Cecylia. O założycielach rodu Bohatyrowiczów dowiadujemy się bowiem…

Początki i obraz chrześcijaństwa w „Quo Vadis”

Nagrodzona Nagrodą Nobla powieść ukazuje trudne początki chrześcijaństwa, kiedy to z uwagi na swoją religijność pierwsi wyznawcy Chrystusa bardzo mocno cierpieli. Z powodu prześladowań spotykają się w różnego rodzaju przytułkach, zakamarkach i słabo dostępnych miejscach, tak aby nie narazić się na gniew ze strony oprawców. Aby wytłumaczyć nienawiść wobec chrześcijan, władze Rzymu oskarżają ich o…

„Ku pokrzepieniu serc” – mitotwórcza funkcja utworów Henryka Sienkiewicza

Rozważania należy zacząć od wyjaśnienia, co oznacza stwierdzenie, iż pisarstwo Henryka Sienkiewicza można uznać za mitotwórcze. Prawidłowość takiego myślenia wynika z tego, że jego dzieła tworzyły pewien określony obraz społeczności polskiej i polskich bohaterów. Nawiązywał on do takich cech jako heroizm, waleczność, bohaterskość, poświęcenie czy męstwo. Aby zrozumieć cel mitotwórstwa Sienkiewicza i funkcje, jaką ma…

Tragiczna historia minionych wieków ukazana w filmie

Historia ludzkiej cywilizacji jest niezwykle bogata i różnorodna, gdyż z jednej strony można w niej znaleźć chlubne momenty, takie jak stanięcie człowieka na księżycu, rozwój technologiczny czy wynajdowanie rozmaitych wynalazków zwiększających komfort naszego życia, zaś z drugiej dramatyczne wydarzenia, jak wojny domowe, kataklizmy czy konflikty międzypaństwowe. Tragiczne historie miały ogromny wpływ na losy naszej cywilizacji,…

Historia w literaturze i jej wpływ na życie bohaterów

Historia to kreatorka rzeczywistości, która pisze dzieje pokoleń i nieprzerwanie tworzy koleje naszego losu. Szczególną rolę w tym kontekście odgrywają ważne wydarzenia polityczne, społeczne czy militarne, mające bardzo silne oddziaływanie na otaczający nas świat i zdolne do zmiany naszego życia w dosłownie kilka minut. Wielkie wojny, kryzysy finansowe, tragiczne katastrofy, rewolucje, powstania – wszystkie te…

Historyczne zwycięstwa i porażki Polaków w literaturze i malarstwie

Historia Polski jest długa, bogata, burzliwa i bardzo różnorodna, ponieważ z jednej strony pojawiają się w niej wielkie i chwalebne zwycięstwa, a z drugiej szereg klęsk prowadzących do upadku naszego kraju. Wśród najważniejszych sukcesów należy wymienić bitwę pod Grunwaldem z Krzyżakami, starcie pod Wiedniem z Turkami, odzyskanie niepodległości w 1918 r. i odbudowę państwa polskiego…

Ważne wydarzenia historyczne i sposób ich prezentacji w literaturze i sztuce

Historia to jeden z najważniejszych elementów scalających naród i składający się na jego tkankę społeczną, kulturową i obyczajową. Ważne wydarzenia z przeszłych dziejów określają naszą wspólną tożsamość i w ogromnym stopniu wpływają na to, jak wygląda teraźniejszość. Ich wynikiem jest obecny ład polityczny, sposób sprawowania władzy przez polityków czy kultywowane przez nas święta narodowe. Wydarzenia…

Historia w powieściach Henryka Sienkiewicza – prawdziwa czy nie?

Powieści Henryka Sienkiewicza, oprócz wątków miłosnych i przygodowych, charakteryzują się wyjątkowo rozwiniętymi motywami historycznymi i rozmaitymi odniesieniami do dziejów Polski. Na potrzeby zwiększenia walorów artystycznych poszczególnych dzieł zostały one wzbogacone elementami fantazji autora, co w efekcie nie zaszkodziło przekazowi historycznemu powieści.

End of content

End of content