Husaria i husarzy w literaturze

Husaria to polski oddział kawalerii składający się z jeźdźców konnych, który święcił triumfy na polach bitewnych, począwszy od początku XVI, aż do połowy XVIII wieku. Zapisał się on złotymi zgłoskami w historii naszego kraju, odnosząc wiele chwalebnych sukcesów w walce i niejednokrotnie przechylając szale zwycięstwa na stronę Polaków. Husaria to nasza duma narodowa, dlatego wzmianki […]

Czytaj więcej

Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich

Pokoleniem określa się grupę osób w podobnym wieku reprezentującą tę samą generację wiekową, a zatem można wyróżnić np. pokolenie dwudziesto-, trzydziesto- czy trzydziestolatków. Pokolenie ma też znaczenie bardziej kulturowo-społeczne, kiedy obejmuje osoby nie tylko w podobnym wieku, ale również mające jakieś wspólne przeżycia, doświadczenia, zapatrywania życiowe czy światopoglądy. Takim pokoleniem może być np. pokolenie Kolumbów, […]

Czytaj więcej

Motyw kłótni w literaturze

Między ludźmi dochodzi do kłótni, kiedy różnią się ich opinie na dany temat, kiedy nie potrafią dojść do porozumienia, a emocje biorą górę nad rozsądkiem. Niektórzy z ludzi mają osobowość, która sprzyja wybuchowości i są wówczas bardziej podatni na konflikty. W dziełach literackich różnych epok motyw kłótni jest istotny dla fabuły utworów. Ukazuje on słabości […]

Czytaj więcej

Rewolucja w literaturze, muzyce, malarstwie i sztuce

Rewolucją określa się radykalną i błyskawiczną zmianę określonego stanu rzeczy. Choć termin ten może odnosić się do wszelkich przejawów życia społecznego – obyczajowości, kultury, technologii, filozofii czy sportu – to najczęściej dotyczy sfery społeczno-politycznej. Do historii przeszło wiele rewolucji, które zmieniły bieg historii, udowadniając, że rewolucja to jeden z dziejowych mechanizmów.

Czytaj więcej

Motyw buntu w literaturze i filmie

Bunt to postawa polegająca na odrzuceniu określonej sytuacji, danego stanu rzeczy lub jakiegoś faktu społecznego i wyrażeniu wobec niego swojej dezaprobaty bądź działaniu przeciwko niemu. Przyjmujemy ją, gdy nie odpowiada nam zachowanie innych osób, istniejący system polityczny czy zmiany kulturowe zachodzące w społeczeństwie. Buntownicy są więc osobami nieakceptującymi status quo i chcącymi zmienić go na […]

Czytaj więcej

Bitwy i sceny batalistyczne w literaturze, filmie i malarstwie

Sceną batalistyczną określa się obrazy scen bitewnych, walk wojennych, oblężeń czy pochodów. Mimo popularności tego tematu jest on ujmowany na różne sposoby i nie zawsze w taki sam sposób. To, jak przedstawiana jest scena batalistyczna, zależy bowiem od autorskiej wizji twórcy danego dzieła. Monachomachia, czyli wojna mnichów Fabuła poematu wydaje się dość zaskakująca, ponieważ dotyczy […]

Czytaj więcej

Konflikt pokoleń jako motyw w literaturze

Upływający czas sprawia, że co kilkanaście lat dojrzewa i dorasta nowe pokolenie, stając się pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego i kulturowego. Nierzadko zdarza się, że jego przedstawiciele postrzegają świat w inny sposób niż starsze pokolenia, w efekcie czego może dojść do konfliktu pokoleń. Polega on na wzajemnym niezrozumieniu lub nieposzanowaniu przez dwa pokolenia, które różnią się […]

Czytaj więcej