Polskie pieśni bogoojczyźniane w różnych epokach

Polska to kraj mający bardzo bogatą historię i kulturę. Ponad tysiącletnia tradycja naszego narodu obfituje w różnego rodzaju znaczące wydarzenia, zarówno te pozytywne, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Cud Nad Wisłą, jak i negatywne typu zabory czy komunizm. Niezależnie od oceny naszej historii bardzo ważną rolę odgrywały w niej pieśni bogoojczyźniane. Wznoszono je przede wszystkim […]

Czytaj więcej

Wady narodowe Polaków w literaturze

Znane każdemu przysłowie dotyczące Polaków mówi, że „mądry Polak po szkodzie”. Oznacza to, Polacy że jako naród wykazujemy się krótkowzrocznością i dopiero kiedy zdarzy się coś poważnego, zaczynamy działać, lecz często okazuje się to zbyt późno. Zauważali to również pisarze różnych epok, jednak oni postanowili z tym walczyć za pomocą swoich dzieł. Na ich łamach […]

Czytaj więcej

Portret Polaków w literaturze – sąd o polskim narodzie w wybranych dziełach

Polacy to naród o długiej i bogatej historii, która pełna jest wzlotów i upadków, zwycięstw i porażek oraz cierpienia i radości. Społeczeństwo polskie od lat jest inspiracją dla pisarzy przedstawiających jego obraz, analizujących jego stan oraz przybliżających stojące przed nim problemy i wyzwania. Z uwagi na troskę o jego los pisarze skupiają się przede wszystkim […]

Czytaj więcej

Tęsknota za ojczyzną w literaturze

Choć obecnie uczucia patriotyczne są mniej widoczne w świadomości społecznej niż choćby kilkadziesiąt lat temu, to z pewnością jeszcze dla wielu osób ojczyzna ma ogromne znaczenie. Wychowanie w lokalnej kulturze, przywiązanie do rodzinnych stron oraz narodowych wartości i przyzwyczajenie do tutejszych widoków stają się nieodłączną częścią życia każdego, kto ceni ojczyznę i pragnie jej dobra. […]

Czytaj więcej

Obraz społeczeństwa polskiego w satyrze i karykaturze literackiej

Polacy to naród bardzo doświadczony przez historię, który przeżył wiele różnego tragicznych wydarzeń, takich jak chociażby 123 lata zaborów, liczne powstania, II wojna światowa czy pół wieku radzieckiej okupacji. Wszystkie te wydarzenia odcisnęły na nas piętno, sprawiając, że zarówno przez inne narody, jak i przez samych siebie jesteśmy postrzegani jako ludzie waleczni, bohaterscy i pomocni […]

Czytaj więcej

Jednostka a społeczeństwo w literaturze – oceń stosunek bohaterów do zbiorowości

Człowiek jest istotą społeczną, żyjącą pośród ludzi i w kontakcie z nimi określającą własną świadomość oraz osobowość. Bez drugiego człowieka nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, ponieważ społeczeństwo wraz ze swoją kulturą, tradycjami i obyczajami jest najważniejszym elementem definiującym nasze „ja”. Stosunek jednostki wobec niego może być jednak bardzo różny, ponieważ jedni preferują samotność i dystansują […]

Czytaj więcej

Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w literaturze

Epoki romantyzmu i pozytywizmu przypadają na XIX wiek, w którym Polska była krajem zniewolonym, pozbawionym niepodległości i podzielonym przez zaborców. Wówczas nasz naród stanął przed obliczem zatracania swojej wspólnoty, w związku z czym polscy patrioci byli zobowiązani, aby do tego nie dopuścić. Tę świadomość mieli również pisarze tworzący w epokach romantyzmu i pozytywizmu, dlatego na […]

Czytaj więcej

Patriotyzm i bohaterowie-patrioci w literaturze polskiej

Patriotyzm to postawa moralna, która wiąże się z umiłowaniem ojczyzny i gotowością do aktywnego działania na jej rzecz. W dzisiejszych czasach termin ten jest nieco zapomniany i w świadomości społecznej nie odgrywa tak dużego znaczenia jak chociażby 150, 200 czy 300 lat temu. Wówczas Polska borykała się z wieloma problemami, znajdowała się pod zaborami i […]

Czytaj więcej

Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej w utworach drugiej połowy XIX wieku

Druga połowa XIX wieku to okres, kiedy z powodów politycznych Polacy zmuszeni byli do walki o ziemię rodzinną. Zabory sprawiły, że istniało ryzyko jej odebrania przez okupantów, lecz mimo to często ze wszystkich sił starano się, aby zachować własny kawałek ziemi i nie oddawać go w ręce Rosjan, Niemców czy Austriaków. Utrata ziemi rodzinnej mogła […]

Czytaj więcej