Interpretacja utwór lirycznych

Pan Cogito. Powrót – analiza, interpretacja, omówienie wiersza Herberta

Tytułowy pan Cogito staje przed dylematem związanym z powrotem do ojczyzny. Mianowicie jako emigrant zastanawia się, czy wrócić w rodzinne strony i zmierzyć się z tamtejszą rzeczywistością, czy pozostać na obczyźnie i wieść spokojną egzystencję. Podmiot liryczny rozważa wszystkie za i przeciw, przekonując, że racjonalnym wyjściem jest mimo wszystko pozostanie na emigracji. Tutaj pan Cogito…

„Pieśń II” z Ksiąg Pierwszych Kochanowskiego – interpretacja, analiza, omówienie

W inny sposób humanizm Kochanowskiego zaprezentowany jest w „Pieśni II” z Ksiąg Pierwszych. W tym przypadku polega on na podjęciu dywagacji na temat postaw moralnych człowieka. Pierwsze zwrotki są zestawieniem różnych obrazów natury zimą i wiosną, a kolejne odnoszą się do skrajnie odmiennych podejść do życia. Człowiek, jego zachowanie, światopogląd i hierarchia wartości znajduje się…

„Zostawcie nas” (Różewicz) – interpretacja, analiza, omówienie

Ostatnim omówionym przeze mnie dziełem będzie wiersz Tadeusza Różewicza zatytułowany „Zostawcie nas”. Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu całego pokolenia ludzi, które przeżyło II wojnę światową, i zwraca się w kierunku potomnych pozbawionych brzmienia wojny, opisując swój stosunek wobec rzeczywistości totalitarnej. Osoba mówiąca wspomina przeżycia własne i bliskiej mu kobiety z czasów krwawego konfliktu i…

„Odkrycie” (Szymborska) – interpretacja, analiza, omówienie

Wisława Szymborska we wierszu „Odkrycie” odnosi się do tematyki postępu technologicznego . Jego treść dotyczy dywagacji podmiotu lirycznego nad konsekwencjami postępu technologicznego i jego etycznym wymiarem. Mianowicie podmiot liryczny zastanawia się, czy w sytuacji, gdyby jakiś naukowiec odkrył wynalazek zagrażający ludzkości i możliwy do wykorzystania niezgodnego z moralnością, to czy nie upubliczniłby go z myślą…

„Spotkanie z matką” – portret marki w wierszu Gałczyńskiego

Napisany przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wiersz mówi nie o jednej, konkretnej matce, ale o roli społecznej matki, czyli o każdej kobiecie posiadającej potomstwo. Gałczyński podkreśla, że miłość matczyna polega na nauczaniu dziecka, wprowadzaniu go w życie społeczne, opiekowaniu się nim i ukazywaniu mu świata takim, jaki jest. Miłość matczyna w „Spotkaniach z matką” to uczucie…

„Kruk i lis” – morał, znaczenie i przesłanie bajki

Fabuła bajki „Kruk i lis” Ignacego Krasickiego przedstawia tytułowe zwierzęta, czyli kruka z dużym kawałkiem sera w pysku i stojącego obok lisa. Ten drugi zaczyna zachwalać ptaka i podkreślać jego zalety, na co kruk z radością otwiera usta, po czym szczwany lis zabiera mu ser i ucieka. Bajka Krasickiego ma za zadanie uświadomić czytelnikowi, że…

„Alarm” Antoniego Słonimskiego – interpretacja, analiza, obraz Warszawy

Autor odwołuje się w nim do okresu bombardowań z 1939 roku, kiedy to rozpoczynała się II Wojna Światowa. Najpierw jednak ukazany zostaje tytułowy alarm, mający za zadanie ostrzec Warszawiaków o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Na jego dźwięk miasto w ogromnym stopniu odżyło, podniosła się wrzawa i krzyki, z megafonów dobiegały syreny powoli zagłuszane przez zbliżające się…

Pokolenie (II) Baczyńskiego – analiza, interpretacja, omówienie

Podmiot liryczny wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zatytułowanego „Pokolenie II” przemawia w imieniu całego pokolenia, do którego należy, czyli tzw. Kolumbów: młodych polskich artystów, przeżywających swoje najlepsze lata w czasie II wojny światowej. Utwór ukazuje ich tragiczną sytuację, zmuszającą do walki, zabijania i wyzbycia się wszystkich wartości etyczno-moralnych, jakie wyznają. Wojna całkowicie relatywizuje ich światopogląd, nie…

„Ikar” Iwaszkiewicza – analiza, interpretacja, omówienie

Jarosław Iwaszkiewicz odwołuje się w swoim utworze „Ikar” do mitologicznego motywu Ikara. Opowiada on historię Michasia, który w latach wojennych idzie przez ulicę, z niezwykłym zaangażowaniem czytając książkę. Jest nią całkowicie pochłonięty i przez to nie zauważa, że tuż obok przejeżdżają Gestapowcy. Hitlerowcy pakują chłopaka do samochodu i jak można się domyślać, w konsekwencji zabijają….

„Nie wierzę w nic…” Przerwy-Tetmajera – analiza, interpretacja, omówienie

Już sam tytuł wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Nie wierzę w nic…” sugeruje, że mamy do czynienia z pesymistycznym dziełem. W tym przypadku pozory nie są mylące, gdyż podmiot liryczny prezentuje postawę dekadencką i czuje się zagubiony w otaczającym go świecie. Utwór ma formę monologu, w którym podmiot liryczny sceptycznie patrzy na swoje marzenia i wartości, w…

Symbolika maków w pieśni „Czerwone maki Monte Cassino”

„Czerwone maki Monte Cassino” nawiązują do bitwy pod Monte Cassino, gdzie polski siły stanowiły główną oś natarcia na wroga. Podmiot liryczny pełni funkcję reportera relacjonującego wydarzenia, o których mowa, czyli tytułową bitwę pod Monte Casino. Jednocześnie zwraca się bezpośrednio do jednego z polskich żołnierzy, zachęcając go do walki. O kwiatach traktuje druga zwrotka, gdzie podmiot…

Symbolika i znaczenie kwiatów w „Liliach” Mickiewicza

Utwór ten przedstawia historię małżeństwa, w którym dochodzi do zbrodni – żona zabija męża. Robi to z powodu swojej niewierności, którą chce ukryć przed powracającym z wojny mężem. Może to osiągnąć jedynie poprzez morderstwo na ukochanym. Po tym czynie potajemnie robi mu pochówek, a na grobie zasadza lilie. Zadaniem kwiatów jest zamaskowanie tego, co kryje…

„Głos w sprawie pornografii” – głos w sprawie wolności? Analiza i interpretacja

Choć na podstawie tytułu wiersza Wisławy Szymborskiej „Głos w sprawie pornografii” można by wnioskować, że dotyczy on fizycznej rozpusty, to wbrew pozorom tematyka dotyka zupełnie innego zagadnienia, a mianowicie obrony wolności i wolnego myślenia. Umysł zostaje w tym wierszu przyrównany to biologiczno-fizycznej sfery człowieka, dlatego zwroty dotyczące intelektu mieszają się z wyrażeniami związanymi z erotyzmem…

„Budując barykadę” Świrszczyńskiej – analiza, interpretacja, omówienie

W wierszu „Budując barykadę” Anny Świrszczyńskiej zbiorowy podmiot liryczny mówi w imieniu cywili, którzy chcąc postawić tytułową barykadę w odpowiedzi na ostrzał wroga. Utwór opowiada przede wszystkim o strachu zwykłych ludzi w obliczu Powstania Warszawskiego. Nastrój grozy zostaje podkreślony poprzez kilkukrotne powtórzenie wyrażenia „baliśmy się”. W wierszu Świrszczyńskiej mamy do czynienia z deheroizacją Powstania, na…

„Konkurs piękności męskiej” (Szymborska) – analiza, interpretacja, omówienie

Tekst wiersza Od szczęk do pięty wszedł napięty.Oliwne na nim firmamenty.Ten tylko może być wybrany,kto jest jak strucla zasupłany. Z niedźwiedziem bierze się za barygroźnym (chociaż go wcale nie ma).Trzy niewidzialne jaguarypadają pod ciosami trzema. Rozkroku mistrz i przykucania.Brzuch ma w dwudziestu pięciu minach.Biją mu brawo, on się kłaniana odpowiednich witaminach. Analiza, interpretacja, omówienie „Konkurs…

„Piosenka pasterska” Czesława Miłosza – interpretacja, analiza, omówienie

„Piosenka pasterska” Czesława Miłosza została napisana w 1943 roku, czyli w samym środku II wojny światowej. W zestawieniu z innymi lirkami z tego okresu tematyka „Piosenki pasterskiej” jest wręcz szokująca, ponieważ w żadnej sposób nie można się w niej doszukać żadnego nawiązania do rzeczywistości wojennej. Podmiot liryczny w dziele Miłosza za pomocą licznych epitetów opisuje…

„Ikar” Grochowiaka – analiza, interpretacja wiersza

Innym utworem, w którym pojawia się nazywanie do mitu o Dedalu i Ikarze, jest wiersz polskiego turpisty Stanisława Grochowiaka pod tytułem „Ikar”. Dzieło to jest swoistym credo Grochowiaka, które ma na celu odpowiedź na zarzuty sformułowane przez Juliana Przybosia, jakoby poezja miała się odnosić tylko i wyłącznie do rzeczy pięknych i wzniosłych, ignorując to, co…

Wciąż o Ikarach głoszą (Bryll) – interpretacja, analiza, tekst

Tekst wiersza Wciąż o Ikarach głoszą – choć doleciał Dedal,jakby to nikłe pierze skrzydłem uronionechuda chłopięca noga zadarta do nieba– znaczyła wszystko. Jakby na obronędano nam tyle męstwa, co je ćmy gromadąskwiercząc u lampy objawiają…– Jeślipoznawszy miękkość wosku umiemy dopadaćwybranych brzegów – mijają nas w pieśni.Tak jak mijają chłopa albo mu się dziwią,że nie patrzy…

„Melodia mgieł nocnych” – analiza i interpretacja

W wierszu „Melodia mgieł nocnych” pisarz opisuje ulotną chwilę nad Stawem Gąsienicowym, prezentując tajemniczą, tatrzańską naturę. Tetmajer nie wychwytuje typowych cech otaczającego krajobrazu, lecz skupia się na tym, co zmienne i uchwytne w danym momencie. Do ukazania tytułowej mgły stosuje personifikację, która objawia się poprzez taniec mgieł. Z tego względu mamy wrażenie, jakbyśmy razem z…

End of content

End of content